Október plný projektov
Mesiac október sa u nás v Trigone niesol v znamení rozbiehania množstva nových projektov pre našich klientov.

Pokles teplôt a kandidátov

 

Milí klienti,

 

aj vám sa zdá, že s poklesom teplôt klesá počet kandidátov ochotných zúčastniť sa pohovoru? My to pozorujeme už niekoľký rok za sebou. Preto neváhajte a vyberajte z našich kandidátov, ktorí sú pripravení na nové výzvy bez ohľadu na počasie a ročné obdobie.

Poďme si ich bližšie predstaviť

Z našej aktuálnej ponuky vyberáme:

Nákupca

Nákupca s praxou najmä vo výrobných spoločnostiach. Vďaka svojim skúsenostiam dokáže zabezpečiť nielen nákup, príjem a vyskladnenie tovaru, ale prijať a spracovať reklamácie a poskytnúť odbornéporadenstvo zákazníkom. Ponúkame vám zodpovedného kandidáta, ktorý s vie všetky potrebné činnosti s prehľadom skoordinovať aj odsledovať.

Supply chain manažér

Kandidát má dlhoročnéskúsenosti ako Supply chain manažér. Jeho hlavnými zodpovednosťami bol zákaznícky servis, plánovanie výroby, nákup a logistika, sledovanie celého procesu od prijatia objednávky až po samotnú expedíciu. Osvedčilsa aj na pozíciimanažéra a prax získal aj počas dlhodobejších projektov v zahraničí (Švédsko, Írsko).

Majsterka

Vďaka svojim skúsenostiam od pozície montážnika až po vedúcuoddelenia vie naša kandidátka výborne organizovať ľudí, plánovať výrobu, ale riešiť aj potrebné administratívne úkony ako napríklad reporty a plánovanie personálu. Je skúsená v jednaní s vedením ako aj radovými zamestnancami. Novému zamestnávateľovi vie priniesť svoju odbornosť a lojalitu, no rovnako aj proaktívny prístup k práci.

HR Business Partner / HR manager

Profesionálnapersonalistka, oddaná svojej práci. Má bohaté skúsenosti v interných aj externých záležitostiach týkajúcich sa ľudských zdrojov. Samozrejmosťou je orientácia v legislatíve. Dobre sa cíti medzi ľuďmi, načúva a vie veľmi citlivo zvoliť spôsob a taktiku riešenia v rôznych situáciách. Dokáže vniesť pokoj do rozbúreného mora. Hovorí plynule maďarsky a anglicky.

Obchodno – prevádzkový manažér

Náš kandidát má dlhoročnúskúsenosť s budovaním a vedením obchodných tímov, ich motivovaním aj mentorovaním. V posledných rokoch pôsobil ako vedúci prevádzok, nastavoval pracovné postupy, vytváral postupy a metodiku práce na nových pobočkách. Jeho silnou stránkou je analytickémyslenie, interpretáciadát, nachádzanieefektívnychriešení a príprava potrebnej dokumentácie k manažovaným projektom.

Trigon

TRIGON Consulting s.r.o.

Kapitulská 12

Banská Bystrica 97401

 

Slovakia Copyright © 2022 TRIGON Consulting s.r.o., All rights reserved. Výber z aktívnych, pasívnych
a potenciálnych klientov

Menu