Search
Close this search box.

Kto sme

Spoznajte nás a náš príbeh

Nachádzame špičkových ľudí na zavolanie

Sme tím skúsených profesionálov v odvetví. Už viac ako 20 rokov naši konzultanti pomáhajú firmám získavať do svojich tímov tých najlepších ľudí.

Naše skúsenosti sú tak na lokálnej, ako na medzinárodnej úrovni. Máme bohatú prax v oblasti recruitmentu, executive search a business developmentu. Toto vytvára silnú synergiu, z ktorej naši klienti profitujú.

– Ing. Miriam Krpelánová, Managing Director

Náš príbeh

Rok 2004 pre nás znamenal vstup na trh poradenských služieb v oblasti manažmentu ľudských zdrojov a personálnych agentúr. Plní nadšenia sme rozvíjali svoje akademické know how v tejto oblasti o nové poznatky a začali ich zavádzať prvými krokmi do praxe. Odvtedy nastúpený trend neustáleho odborného aj osobnostného rastu, vzdelávania sa a zvyšovania odbornosti je neustále prítomný v našej firme.

2004

vstup na trh a etablovanie TC v konkurencii personálnych agentúr

zmena právnej formy / zvládnutie finančnej krízy

2008

2010

vstup na medzinárodné trhy, zdokonalenie know-how

najväčšia personálna agentúra v Banskobystrickom kraji

2015

2018

významné rozšírenie tímu o externých konzultantov, čím sme rozšírili svoju pôsobnosť na celé územie SR

začiatok interného vzdelávania a realizácia poradenstva v oblasti externého financovania HR činností pre našich klientov

2020

2021

vypracovanie know-how a spustenie personálneho poradenstva

komplexné obsluhovanie klienta od auditu HR činností až po návrh a implementáciu riešení

2022

2023

rozšírenie tímu v oblasti HR poradenstva a nastavenie systematického interného vzdelávania

oslavujeme 20 rokov na trhu

2024

Prečítajte si viac o našich kolegoch

Odbornosť je základným pilierom, na ktorom stojí naša firma a taktiež tým, na čo sa
naši partneri môžu stopercentne spoľahnúť. Odbornosť je tým, na čom si zakladáme a u  našich konzultantov neustále rozvíjame.

Vybudovanie tímu od základov je náročná úloha. Ako pri všetkých našich službách, aj pri tejto vytvárame riešenie na kľúč. Všetky odborné postupy a metodiky používame citlivo, podľa skúseností a berieme ohľad na aktuálnu situáciu.

Základom nášho odborného i osobného posúdenia jednotlivých účastníkov je audit. Na úvod spravidla formou štruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré vedú naši personálni konzultanti, odborníci na personálny audit. Podstatou je riešenie konkrétneho zadania a problémov charakteristických pre jednotlivé pracovné pozície. Dynamickou metódou personálneho auditu je Assessment centrum alebo Development centrum, kde dostanete kvalifikovanú spätnú väzbu o vašich zamestnancoch v modelovaných reálnych situáciách z praxe. Využite naše dlhoročné skúsenosti pri spoznávaní vašich zamestnancov cez personálny audit a objavíte ich skutočný potenciál.

Miroslav Lichý

Managing Partner

Miriam Krpelánová

Managing Director | Head of Consulting

Marcela Mihalčeková

Client Partner | Senior Recruiter

Ing. Marta Vladárová

HR Consultant ​

Jana Skubeničová

Sales Assistant

Adriana Briššová

HR Consultant

Naša cesta

Vznik TRIGONU

Rok 2004 pre nás znamenal vstup na trh poradenských služieb v oblasti manažmentu ľudských zdrojov a personálnych agentúr. Plní nadšenia sme rozvíjali svoje akademické know how v tejto oblasti o nové poznatky a začali ich zavádzať prvými krokmi do praxe. Odvtedy nastúpený trend neustáleho odborného aj osobnostného rastu, vzdelávania sa a zvyšovania odbornosti je neustále prítomný v našej firme.

Dozrievame

Rok 2008 sa u nás niesol v duchu dvoch udalostí. Prvou bola hneď na začiatku zmena právnej formy a založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Druhou bola už menej príjemná udalosť, a to nástup ekonomickej krízy, ktorá sa v tomto segmente prejavila asi najviac. Prispôsobili sme sa, vytrvali sme a sme stále tu silnejší a schopnejší ako kedykoľvek pred tým.

Začatie medzinárodného recruitmentu

Rok 2010 sa niesol v znamení začatia podnikania na medzinárodnej úrovni a zakúsení medzinárodného recruitmentu. Zdokonalili sme svoje procesy, rozšírili obzory a know how a ťažíme z toho doteraz. Naša divízia medzinárodného headhuntingu na špecializované pozície stále vynikajúco prosperuje.

Najväčší v regióne

Vďaka nášmu úsiliu, kvalitným službám, ale hlavne na základe našich výsledkov a spokojnosti klientov sme sa stali najväčšou recruitingovou agentúrou v Banskobystrickom kraji. Klienti sa naučili, že sa vedia na nás spoľahnúť a preto nám ostávajú verní.

Sme k vám o krok bližšie

Spustili sme model externých konzultantov. Máme v tíme skúsených recruiterov, ktorí firmám vedia pomôcť s výbermi nových zamestnancov vďaka našim overeným procesom a skúsenostiam. Pokrývame tak celé Slovensko a vieme byť tak bližšie k vám, našim klientom.

Sme blízko vás

Sme 100% slovenská personálna agentúra

Vďaka sieti našich senior konzultantov obsluhujeme celé Slovensko. Okrem sídla spoločnosti v Banskej Bystrici, máme konzultantov v Bratislave, Nitre, Trnave, Leviciach, Žiari nad Hronom, Zvolene aj v Košiciach. Máme skúsenosti z rôznych odvetví a vieme úspešne obsadiť rôzne typy pozícií. Nájdeme vám tých najlepších kandidátov vo Vašom regióne. 


Vaši noví zamestnanci sú bližšie, ako si myslíte!

Managing Partner

Ing. Miroslav Lichý

Už 15 rokov poskytujem profesionálne náborové služby pre klientov po celom Slovensku. Mojím cieľom je spájať správnych kandidátov s firmami a pomáhať im rásť. Podporujem zaujímavé partnerstvá medzi spoločnosťami.

Vzdelanie

UMB Ekonomická fakulta, manažment, Banking Institute College Praha

Jazyky

Ovládam anglický jazyk na vysokej úrovni.

Managing Director | Head of Consulting

Ing. Miriam Krpelánová

Pracovnú kariéru som začínala v oblasti vzdelávania. V ďalšej kariére som získala skúsenosti s budovaním, vedením a motiváciou obchodných tímov, koučingom a vedením ľudí v nadnárodných korporátoch. V posledných 5 rokoch sa aktívne venujem oblasti ľudských zdrojov.

Aktuálne pracujem ako konzultant a headhunter v personálnej agentúre. Aktívne spolupracujem s množstvom podnikateľských subjektov formou poradenstva aj prostredníctvom Národného podnikateľského centra.

Svoje profesionálne skúsenosti venujem aktívnej personálnej práci vo sfére analýzy aktuálnej situácie v spoločnostiach, návrhu riešení šitých na mieru potrebám klientov, výberu vhodných kandidátov, vedeniu pohovorov, koučingu, poradenstvu a lektorovaniu. Aktívne sa venujem už niekoľko rokov kariérnemu poradenstvu pre kandidátov, ktorí si hľadajú nové uplatnenie na trhu práce.

Vzdelanie

Absolvovala Ekonomickú fakultu UMB v odbore Marketing a Manažment v Banskej Bystrici. Vzdelanie si aktívne dopĺňala v oblasti koučingu, vzdelávania dospelých, lektorovania a mentoringu.

Jazyky

Aktívne ovládam Anglický jazyk, mám základy francúzskeho jazyka.

Client Partner | Senior Recruiter

Mgr. Marcela Mihalčeková

Som komunikatívna a aktívna osobnosť s profesionálnymi zručnosťami a praktickými skúsenosťami v oblasti manažmentu, poisťovníctva, športu, vzdelávania a ľudských zdrojov.

Pôsobila som v oblasti náboru a výberu zamestnancov, tiež ako HR konzultantka. Ako spolumajiteľka personálnej agentúry som nadobudla skúsenosti v oblasti headhuntingu a s tým spojeného obsadzovania TOP manažérskych pozícií. Ako manažérka športového centra som prevádzkovala súkromný podnik vo vysoko-konkurenčnom prostredí a rozšírila som si svoje marketingové, organizačné, logistické a personalistické zručnosti.

Som pragmatická, ale zároveň veľmi empatická, a preto dokážem svojich klientov dobre odhadnúť a správne nasmerovať. Mám skvelé organizačné zručnosti, dokážem viesť a motivovať tím, utužovať medziľudské vzťahy.

Vzdelanie

Je absolventkou Filozofickej fakulty UMB Banská Bystrica, odbor Sociálna filozofia so zameraním na personalistiku v malých a stredných podnikoch.

Jazyky

Anglický jazyk.

Senior Recruiter

Ing. Marta Vladárová

Stála som pri zrode spoločnosti ešte počas štúdií. Podieľala som sa na nastavovaní procesov a budovania know-how. Zúčastňovala som sa obchodných rokovaní a získavania prvých klientov. Mám prax v kompletnej HR problematike od analýzy pracovného miesta u klienta, cez kompletný výberový proces, až po etablovanie uchádzačov u klienta. Pri výberovom procese som využívala rôzne moderné metódy s využitím poznatkov psychológie, ako sú napr. assessment centrá.

V súčasnosti pôsobím ako externý konzultant spoločnosti.

Vzdelanie

Som absolventkou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vzdelanie si počas pracovného života dopĺňam rôznymi školeniami, najmä v oblasti obchodu, psychológie, kvality a riadenia ľudí.

Jazyky

Anglický jazyk.

Sales Assistant

Bc. Jana Skubeničová

Som komunikatívna a aktívna osobnosť, ktorá má rada kontakt s ľuďmi. Mám rada poriadok a systém vo veciach, čo ma priviedlo práve k práci asistentky.

Po absolvovaní strednej ekonomickej školy som pracovala ako asistentka a školiteľka vo veľkej distribučnej firme, kde som mala možnosť získať lektorské a komunikačné zručnosti, ktoré aktívne využívam pri svojej práci.

Občas som pri svojej práci psychológom aj diplomatom. Mojou silnou stránkou je flexibilita, ktorá je dôležitá pri riešení neočakávaných úloh a situácií.

Vzdelanie

Som absolventka strednej ekonomickej školy a aktuálne dokončujem II.stupeň štúdia na vysokej škole.

Jazyky

Ovláda Anglický jazyk.

HR Consultant

Adriana Briššová

V spoločnosti Trigon-consulting pôsobím prvý rok. Podarilo sa mi vypracovať na Senior Recruitera a aktívne pracujem na viacerých projektoch. Obsadzujem obchodnícke, manažérske ale aj IT pracovné pozície. Od začiatku som sa snažila byť proaktívna a aj vďaka tomu som dostala dôveru a možnosť pracovať na projektoch vo viacerých odvetviach. Mám rada rôznorodosť práce a dynamické prostredie.

Tým, že celý život aktívne športujem som si vytrénovala disciplínu, vytrvalosť a chuť napredovať. Vyberám si náročnejšie cesty pred ľahšími, pretože sa držím zásady, že ťažšia cesta je tá správna. Obľubujem vyhľadávanie nových výziev, rada zdolávam prekážky a v neposlednom rade rada víťazím. Hľadám v každej situácii pozitívne veci a na problémy sa pozerám s nadhľadom. Dokážem pochopiť druhú stranu, rada počúvam a snažím sa zobrať si z toho čo najviac informácií.

Vzdelanie

Od septembra študentka Ekonomickej VŠ

Jazyky

Anglický jazyk – B2

Marketing Coordinator

Ing. Jana Šuleková

Slová sú silná zbraň a mojim úsilím je zacieliť ich správnym smerom, na správnych ľudí. Chcem dať textom zmysel, nech oslovia presne tých, pre ktorých sú určené.

Svoju pracovnú kariéru som začínala ako obchodná asistentka v environmentálnom sektore. Na tejto pozícii som sa stretla so širokým spektrom zaujímavých pracovných aktivít, okrem iného aj s personálnym marketingom. Mala som príležitosť byť aktívna v procese výberu zamestnancov. Avšak, už v tom čase ma najviac priťahovala kreatívna stránka veci – príprava propagačných materiálov, prezentácii a pod.

Preto som sa rozhodla ďalej rozvíjať týmto smerom a stala sa súčasťou tímu TRIGON Consulting, kde sa podieľam na online a offline marketingu spoločnosti. Pripravujem a editujem propagačné články a posty. Pomáham interným kolegom s tvorbou contentu a textov. Spolupracujem s externými partnermi pri realizácii kampaní, prezentácii produktov, tvorbe obsahu a firemnej identity. Venujem sa správe sociálnych sietí, snažím sa prinášať zaujímavosti zo sveta HR, ako aj z diania v našej firme.

Vzdelanie

Technická univerzita, Enviromentálny manažment.

Jazyky

Ovláda anglický jazyk.

Junior Recruiter

Samuel Tatliak

Junior recruiter so záujmom o IT odvetvie a s cieľom špecializovať sa na IT nábor. Hoci som práve začal svoju kariéru v oblasti náborovania, som zodpovedný a systematický, čo mi pomáha vytvárať účinné procesy pri hľadaní talentov pre našich klientov.

Vďaka štúdiu IT som získal základné pochopenie technológií a jazykov, ktoré mi pomáhajú lepšie pochopiť potreby IT profesionálov.

Mimo svojej profesionálnej kariéry som zanieteným podporovateľom osobného rozvoja a podnikania. Aktuálne pracujem na vlastnom projekte zameranom na podporu ľudí v oblasti sebarozvoja a ich podnikateľských aktivitách.

Som nadšený z toho, že môžem byť súčasťou rastúcej komunity a verím, že moje vedomosti a skúsenosti mi pomôžu nájsť ideálnych kandidátov pre rôzne IT pozície. Ak máte záujem o spoluprácu, neváhajte ma kontaktovať. Teším sa na spoluprácu s vami!

Vzdelanie

Študent vysokej školy.

Jazyky

Ovláda plynule anglický jazyk.

Pridaj sa k nám do tímu

V akej oblasti vám môžeme pomôcť?

Potrebujem:

Vaša správa bola úspešne odoslaná ‍

Ozveme sa Vám najneskôr do 24 hodín (štandardne do 4 hodín)

Ak sa potrebujete spojiť ihneď, prosím volajte:

Miroslav Lichý
Managing Partner

Vaša správa bola úspešne odoslaná

Ozveme sa Vám najskôr, ako to bude možné.