Menu
Ľudské zdroje
|
Miriam Krpelánová
|
Mýty o fenoméne prekvalifikovaného zamestnanca
Výzva ale aj obavy. To sú pocity skúsených HR pracovníkov, ktorí sa na pohovore stretnú s človekom, ktorý je „príliš dobrý“ na ponúkanú pozíciu.
Prekvalifikovaný zamestnanec

Verte ale, že rovnaké pocity môže mať aj samotný uchádzač. „Nezačnem odborne stagnovať? Budú si moje skúsenosti vážiť?“ Aj tieto otázky sa môžu odohrávať v mysli uchádzača. Dá sa povedať, že ste na jednej lodi.

Nerobte jednu zásadnú chybu – neodmietajte takýchto uchádzačov okamžite, ale pozrite sa na jeho potenciál trochu bližšie.

Výskumy ukazujú, že prekvalifikovaní pracovníci majú tendenciu podávať lepšie výkony ako ostatní zamestnanci, nie je pravdou, že by skôr ukončovali pracovný vzťah. Na druhej strane, takýto typ zamestnanca prejavuje vyššiu mieru nespokojnosti, ale to neznamená, že neustále pomýšľa na výpoveď.

Pozvať či nie prekvalifikovaného uchádzača?

Áno, priznajme si to – naplniť očakávania takéhoto uchádzača, a pritom o neho neprísť, je výzva. Jednoduchá manažérska taktika – splnomocnenie – môže zmierniť akúkoľvek nespokojnosť, ktorú môžu cítiť.

Firmy často razia cestu hľadať uchádzačov, ktorí sa „dokonale hodia“ na danú pozíciu pred kandidátmi, ktorí prinášajú viac inteligencie, vzdelania alebo skúseností, ako je potrebné.

Niektoré firmy dokonca zámerne odmietajú prijať do tímu mimoriadne schopného kandidáta v obave, že by sa stal nespokojným a časom dal aj tak výpoveď.

Vplyvom pandémie COVID 19 sa mnohí vysoko odborní a skúsení uchádzači ocitli „voľní“ na trhu práce. Ak manažéri dokážu prekonať určite konvencie, rastúca skupina „príliš dobrých“ uchádzačov je skvelou príležitosťou.

Výskumníci poukazujú na to, že veľa prekvalifikovaných pracovníkov považuje za dôvod pre zotrvanie na pracovnom mieste aj iné hodnoty, ako napr. pracovný čas, či benefity, ktoré daná spoločnosť ponúka.

Ich pocity nespokojnosti možno rozptýliť tým, že im poskytnete autonómiu pri rozhodovaní.

V spoločnostiach, kde sa zamestnanci necítili dostatočne samostatní alebo splnomocnení, prekvalifikovaní pracovníci vyjadrovali väčšiu nespokojnosť ako ich kolegovia a s väčšou pravdepodobnosťou vyjadrili úmysel skončiť. Naopak, vo firmách s vysokou mierou autonómie tento rozdiel zmizol.

Najímanie nadmerne kvalifikovaných zamestnancov má výrazné výhody. Benefity ako zvýšenie odbornosti, inovácie alebo odovzdávanie skúseností hovoria v prospech ich prijatia do vášho tímu. Ak vám skúsený náborový manažér, po preštudovaní životopisu, odporučí takéhoto zamestnanca, určite je to pohľad, ktorý stojí za zváženie.

Je možné, že investujete menej peňazí do školení. Vďaka skúsenostiam vie rýchlo nabehnúť na systém práce a byť plne produktívny.

Vytvorte takémuto uchádzačovi priestor na možný kariérny posun vo firme. Avšak vyhnite sa prázdnym sľubom, pokiaľ viete, že z hľadiska zamestnaneckej štruktúry takýto rast nie je možný. Ak je cesta povýšenia neschodná, popremýšľajte nad delegovaním náročnejších pracovných povinností.

Najčítanejšie
Ľudské zdroje
Zaujímavosti a prekvapivé fakty o pracovných pohovoroch
85% ľudí vo svojich životopisoch klame, alebo aspoň ohýba pravdu. Odlíšiť, kto má reálne skúsenosti a kto len prifarbuje je často možné až na pohovore.
Pracujúce matky
Matky na materskej (dovolenke), ktoré zároveň pracujú, sú bežným javom na Slovensku. Pozrime sa na výhody a nevýhody takejto práce.
Personálne Agentúry
Ako 1 firma dokáže pomôcť planéte
Aj v našej firme si uvedomujeme ekologický aspekt podnikania. Aktívne sa zapájame do ochrany životného prostredia.
Marcela Mihalčeková
Klient Partner | HR Consultant
Vnímaním ľudskej individuality a originality dokážem každého klienta pripraviť na osobný kariérny rast.
Zistiť viac