O nás

Nachádzame špičkových ľudí na zavolanie

Sme tím skúsených profesionálov v odvetví. Už viac ako 15 rokov naši poprední konzultanti pomáhajú firmám získavať do svojich tímov tých najlepších ľudí.

Naše skúsenosti sú ako na lokálnej tak aj medzinárodnej úrovni. V oblasti recruitmentu a executive search, tak aj business developmentu. Toto vytvára silnú synergiu, z ktorej naši klienti profitujú.

Miroslav Lichý

Personálne poradenstvo v oblasti vyhľadávania a výberu kľúčových zamestnancov, manažérov a špecialistov je to, čo vieme robiť a sme v tom dobrí.

  • Vieme, že úspešnosť firmy na trhu z veľkej časti závisí práve na ľuďoch. Alebo konkrétnejšie: je závislá od schopných ľudí.

Hľadať, vyberať a získavať takýchto ľudí pre našich klientov je našim poslaním.

  • Vieme, že každý človek je rád keď sa môže spoľahnúť a venovať energiu kreatívnej činnosti, namiesto obavám ako veci dopadnú.

Naši klienti vedia, že sa môžu na nás spoľahnúť.

  • Vieme, že chybne vybraný človek stojí prinajmenšom veľa času a peňazí (a prinajhoršom oveľa viac času a oveľa viac peňazí).

V 95,83 % našich výberov boli naši klienti dlhodobo spokojní s vybraným uchádzačom.
Zvyšných 4,17 % pokryla záruka.

Otestujte nás

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku alebo návštevu nášho konzultanta pre prediskutovanie Vašej potreby a možností riešenia

Personálna agentúra TRIGON Consulting s.r.o. pôsobí na slovenskom HR trhu od roku 2004. Špecializujeme sa predovšetkým na vyhľadávanie a výber zamestnancov, poradenské služby v oblasti manažmentu, budovania tímov. Realizujeme audity manažmentu ľudských zdrojov a poskytujeme konzultačné služby založené na dlhoročných skúsenostiach.

Naše doplnkové služby sú poradenstvo a pomoc našim klientom pri rozvoji podnikania a budovaní spoločností na zelenej lúke. Pôsobíme predovšetkým na Slovensku, ale prostredníctvom svojich sesterských spoločností poskytuje náborové služby aj za hranicami, so zameraním najmä na finančný sektor.

Pevná súčasť tímu je aj náš verný spoločník Rodeo

Odbornosť je základným pilierom, na ktorom stojí naša firma a taktiež tým na čo sa naši partneri môžu stopercentne spoľahnúť. Odbornosť je tým na čom si zakladáme a u našich konzultantov neustále rozvíjame.

Menu