Sme tím skúsených profesionálov v odvetví. Už viac ako 15 rokov naši poprední konzultanti pomáhajú firmám získavať do svojich tímov tých najlepších ľudí.

Naše skúsenosti sú ako na lokálnej tak aj medzinárodnej úrovni ako v oblasti recruitmentu a executive search tak aj business developmentu. Toto vytvára silnú synergiu, z ktorej naši klienti profitujú.

Personálne poradenstvo v oblasti vyhľadávania a výberu kľúčových zamestnancov, manažérov a špecialistov je to, čo vieme robiť a sme v tom dobrí.

  • Vieme, že úspešnosť firmy na trhu z veľkej časti závisí práve na ľuďoch. Alebo konkrétnejšie: je závislá od schopných ľudí.

Hľadať, vyberať a získavať takýchto ľudí pre našich klientov je našim poslaním.

  • Vieme, že každý človek je rád keď sa môže spoľahnúť a venovať energiu kreatívnej činnosti, namiesto obavám ako veci dopadnú.

Naši klienti vedia, že sa môžu na nás spoľahnúť.

  • Vieme, že chybne vybraný človek stojí prinajmenšom veľa času a peňazí (a prinajhoršom oveľa viac času a oveľa viac peňazí).

V 95,83 % našich výberov boli naši klienti dlhodobo spokojní s vybraným uchádzačom.
Zvyšných 4,17 % pokryla záruka.

Odbornosť je základným pilierom, na ktorom stojí naša firma a taktiež tým na čo sa naši partneri môžu stopercentne spoľahnúť. Odbornosť je tým na čom si zakladáme a u našich konzultantov neustále rozvíjame.

Otestujte nás

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku alebo návštevu nášho konzultanta pre prediskutovanie Vašej potreby a možností riešenia

Menu