Personálny manažment s našim rukopisom

Nachádzame špičkových ľudí na zavolanie

Odbornosť je základným pilierom, na ktorom stojí naša firma a taktiež tým na čo sa naši partneri môžu stopercentne spoľahnúť. Odbornosť je tým na čom si zakladáme a u našich konzultantov neustále rozvíjame.

Miroslav Lichý

Spoznajte náš tím HR konzultantov

Personálne služby a svoje dlhoročné skúsenosti vám s nadšením odovzdajú naši HR konzultanti, aby ste mohli stabilne napredovať.

Miroslav Lichý

Managing Partner | Head of Account Management

Miriam Krpelanová

Partner | Head of consulting

Zo svojich skúseností dokážem poradiť, pomôcť nájsť silné stránky a namotivovať okolie, aby realizovalo svoje ciele.

Jana Šuleková

Marketing Coordinator

Marcela Mihalčeková

Klient Partner | HR Consultant

Vnímaním ľudskej individuality a originality dokážem každého klienta pripraviť na osobný kariérny rast.

Marta Danková

HR Consultant

Mojimi výzvami sú hlavne kvalitné poradenstvo pre klienta a komplexná starostlivosť o obchodný prípad.

Janette Horstmann

Externý HR Consultant

Pozitívnym zmýšľaním a silnou motiváciou k sebarozvoju podnecujem ostatných k zmene uhla pohľadu a nájdeniu riešenia na rôzne výzvy v pracovnej a osobnej oblasti.

Tetiana Shetsko

Interim Project Manager

Odborníčka na riadenie projektov, vypracovanie finančných analýz a návrhov na optimalizáciu nákladov.

Veronika Kilvadyová

Junior HR Consultant

Rodeo Scandiaca

Verný spoločník nášho tímu

Otestujte nás

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku alebo návštevu nášho konzultanta pre prediskutovanie Vašej potreby a možností riešenia

Ing. Miriam Krpelánová

Pracovnú kariéru som začínala v oblasti vzdelávania. V ďalšej kariére som získala skúsenosti s budovaním, vedením a motiváciou obchodných tímov, koučingom a vedením ľudí v nadnárodných korporátoch. V posledných 5 rokoch sa aktívne venujem oblasti ľudských zdrojov.

Aktuálne pracujem ako konzultant a headhunter v personálnej agentúre. Aktívne spolupracujem s množstvom podnikateľských subjektov formou poradenstva aj prostredníctvom Národného podnikateľského centra. Svoje profesionálne skúsenosti venujem aktívnej personálnej práci vo sfére analýzy aktuálnej situácie v spoločnostiach, návrhu riešení šitých na mieru potrebám klientov, výber vhodných kandidátov, vedeniu pohovorov, koučingu, poradenstvu a lektorovaniu.  Aktívne sa venujem  už niekoľko rokov kariérnemu poradenstvu pre kandidátov, ktorí si hľadajú nové uplatnenie na trhu práce.

VZDELANIE:

Absolvovala  Ekonomickú fakultu UMB v odbore Marketing a Manažment v Banskej Bystrici. Vzdelanie si aktívne dopĺňala v oblasti koučingu, vzdelávania dospelých, lektorovania a mentoring.

JAZYKY:

Ovláda Anglický jazyk

Mgr. Marcela Mihalčeková

Som komunikatívna a aktívna osobnosť s profesionálnymi zručnosťami a praktickými skúsenosťami v oblasti manažmentu, poisťovníctva, športu, vzdelávania a ľudských zdrojov.

Ponúkam dlhoročné manažérske skúsenosti v riadiacich pozíciách prevažne vo finančných inštitúciách a v poisťovníctve, a to najmä v oblasti ľudských zdrojov.

Pôsobila som v oblasti náboru a výberu zamestnancov, tiež ako HR konzultantka. Ako spolumajiteľka personálnej agentúry som nadobudla skúsenosti v oblasti headhuntingu a s tým spojeného obsadzovania TOP manažérskych pozícií.

Mám skvelé organizačné zručnosti, dokážem viesť a motivovať tím, utužovať medziľudské vzťahy.

Ako manažérka športového centra som prevádzkovala súkromný podnik vo vysokokonkurenčnom prostredí a rozšírila som si svoje marketingové, organizačné, logistické a personalistické zručnosti.

Som pragmatická, ale zároveň veľmi empatická, a preto dokážem svojich klientov dobre odhadnúť a správne nasmerovať.

VZDELANIE:

Je absolventkou Filozofickej fakulty UMB Banská Bystrica, odbor Sociálna filozofia so zameraním na personalistiku v malých a stredných podnikoch.

Ing. Marta Danková

Stála som pri zrode spoločnosti ešte počas štúdií. Podieľala som sa na nastavovaní procesov a budovania know-how. Zúčastňovala som sa obchodných rokovaní a získavania prvých klientov. Mám prax v kompletnej HR problematike od analýzy pracovného miesta u klienta, cez kompletný výberový proces až po etablovanie uchádzačov u klienta. Pri výberovom procese som využívala rôzne moderné metódy s využitím poznatkov psychológie, ako sú napr. assessment centrá.

V súčasnosti pôsobím ako externý konzultant spoločnosti.

VZDELANIE:

Som absolventkou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vzdelanie si počas pracovného života dopĺňam rôznymi školeniami, najmä v oblasti obchodu, psychológie, kvality a riadenia ľudí.

Ing. Janette Horstmann

Pracovné skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov a v obchode som získala v Nemecku a aj po návrate na Slovensko, po 11 rokoch, som sa venovala personalistike v strojárskom podniku.

Momentálne pracuje ako koučka, lektorka a konzultanka a svoje služby poskytuje aj prostredníctvom Národného podnikateľského centra. Okrem oblasti personálnej práce ako nábor a výber zamestnancov, vedenie pracovných pohovorov, analýzy pracovných miest a kompetencie zamestnancov,  na druhej strane  pre zamestnancov pomocou kariérového poradenstva – sebapoznanie,  príprava na pohovory a motivácia,  sa venuje aj podpore podnikateľom v oblasti manažmentu a marketingu.  Preto založila občianske združenie “Podnikavci Novohradu” a PRIESTOR Coworking v Lučenci, kde organizujú stretnutia podnikateľov a nepodnikateľov, ktorí chcú spolupracovať na rôznych projektoch, vzdelávať sa a posúvať sa navzájom ďalej.

VZDELANIE:

Absolvovala  Ekonomickú fakultu UMB v odbore Marketing a Manažment v Banskej Bystrici a ďaľšie vzdelávanie hlavne v oblasti koučovania a lektorovania v rôznych inštitúciách.

JAZYKY:

Ovláda Nemecký a Anglický jazyk

Mgr. Tetiana Shetsko

Počas svojej kariéry som sa venovala oblasti finančného, projektového manažmentu a strategického plánovania vo veľkých nadnárodných spoločnostiach. Som odborníčkou na poradenstvo v oblasti financií a daní. V rámci svojej praxe som sa venovala budovaniu a  vedeniu tímov. Okrem týchto aktivít mám bohatú prax v projektovom riadení. Aktuálne pôsobím ako Interim Project Manažér v personálnej agentúre, kde zastrešujem oblasť financií, finančného poradenstva a analýz pre klientov. Mám prax vo výbere zamestnancov, ako aj v oblasti personálneho poradenstva.

VZDELANIE:

Absolvovala štúdium ekonómie na Kyjevskej Národnej Ekonomickej Univerzite. Svoje vzdelanie v oblasti verejnej správy si doplnila na Kyjevskej Národnej Obchodnej a Ekonomickej Univerzite a štúdium MBA na Dragomanovej Univerzite.

JAZYKY:

Ovláda Slovenský jazyk, Anglický jazy, Ruský jazyk, Španielsky a Taliansky jazyk

Menu