Aké sú teda výhody outsourcovania časti výberového procesu? Je veľa pohľadov a motívov, ktoré možno zohľadňovať pri kladení si tejto otázky resp. odpovedaní na ňu. Tým že ste na tejto stránke a že čítate tieto riadky, určite ten svoj motív máte, nuž ale možno práve týmto alebo teda nasledujúcim textom získate lepší vhľad do ďalších výhod, ktoré z takejto spolupráce pramenia.

Je samozrejmé že iné výhody zo spolupráce s personálnou agentúrou plynú majiteľovi menšej alebo strednej firmy, ktorý sa potrebuje primárne odbremeniť od určitých činností, v ktorých nie je doma a inak sa na spoluprácu s personálnou agentúrou díva HR manažér veľkej spoločnosti. Okrem špecifík, pre rôzne „segmenty“ sú však objektívne fakty, ktoré sa týkajú všetkých. Poďme si ich v skratke vymenovať a vzápätí rozobrať detailnejšie.

  1. Náklady obetovaných príležitostí, alebo sústreďte sa na svoj core biznis
  2. Každý je v niečom odborník a človek čo je v niečom „doma“ odvedie kvalitnejšiu práícu
  3. Odbremenenie od pred-selekcie, alebo zbavte sa papierovačiek a venujte svoj čas len hodnotným uchádzačom
  4. Hľadanie ihly v kope sena, keď potrebujete špecialistov alebo extrémne šikovných ľudí, ktorí nerastú ako huby po daždi, tak je to presne tá pravá chvíľa osloviť headhuntera o pomoc
  5. Personálny konzultant je tiež poradca, ktorý má prehľad na trhu a vie porovnanie „kvality uchádzačov“ s benchmarkom
  6. Ďalšou poradenskou výhodou spolupráce s profíkom je prehľad na trhu práce a porovnanie podmienok zamestnávateľa s konkurenciou alebo odvetvím ako aj konfrontácia s trhovou realitou

Určite sa dajú nájsť ďalšie výhody, ale myslím že v týchto bodoch je zachytená podstata a pridaná hodnota, ktorú môže firme priniesť dobrý personálny konzultant alebo personálna agentúra.

V niektorých firmách je využívanie personálnych agentúr pre obsadzovanie pracovných miest pravidelným zvykom, iné siahajú po pomoci až keď si nevedia rady, alebo chcú mať „istotu“ správneho výberu. Niektorí na výber nemajú čas, iný hľadajú odbornosť. Dôvody sú rôzne, avšak nech už manažéra (majiteľa) firmy, k spolupráci s agentúrou priviedlo čokoľvek – akýkoľvek popud alebo primárny motív, pridaná hodnota, ktorú môže získať je rozhodne viac ako by sa na prvý pohľad zdalo. Poďme sa na to pozrieť bližšie.

Poďme sa na to pozrieť úplne jednoducho. Máte svoj core biznis – proste prácu, ktorú robíte, ktorá vytvára hodnotu a za ktorú Vám platia. Či už Vám za to platia zákazníci ako firme resp. jej majiteľovi alebo ako manažérovi / riaditeľovi vo forme mzdy. Podstatné je to že, ak idete vyberať človeka – realizovať kompletne celý výberový proces vlastnými silami a nie ste v tom špecialista alebo na to špecialistu nemáte, musíte tomu venovať kvantum času, ktorý je odobratý práve produkcii pridanej hodnoty.

Robiť niečo na čo nemáte vytvorený jasný systém alebo súbor procesov, ktorým by ste aspoň ako tak rozumeli znamená si ich vytvárať alebo to robiť “na kolene”. Vytváranie systému – aspoň primitívneho ale funkčného bez skúsenosti alebo know how väčšinou zaberie kopec času (premyslenie, návrh, ladenie, …). Čo sa know how týka, na trhu je kopa zdrojov k všetkému, ale ako to už býva – v akejkoľvek novej činnosti sa potrebujete najskôr zorientovať, kým ju ako tak dostanete do krvi. V prípade realizovania niečoho na kolene, tomu väčšinou zodpovedá aj kvalita výstupu.

Práve toto rieši outsourcing v podobe najatia si personálneho konzultanta alebo personálnej agentúry, ktorá tie systémy má. Takýmto spôsobom viete zabezpečiť, že Váš výber je robený s patričnou odbornou starostlivosťou.

Určite ste už zažili situáciu kedy nie a nie nájsť vhodného kandidáta. Vyskúšali ste už všetko čo Vás napadlo, ale nájsť človeka akého potrebujete sa Vám ani po mesiacoch nepodarilo. Ak neviete o čom hovorím? Tak ste buď veľmi šikovný, alebo šťastlivec alebo máte proste nízko nastavenú latku… V prípade ale, že ste sa takouto situáciou stretli, je pomoc dobrej personálnej agentúry práve to čo potrebujete. Pretože práve personálne agentúry sú doma na trhu práce, poznajú cestičky a majú vymyslené spôsoby ako a kde ľudí hľadať, ako ich osloviť a motivovať k zmene. Pretože práve ich konzultanti sú ľudia čo sa networkujú (budujú a udržiavajú kontakty) a vedia perfektne zvládnuť ako proces vyhľadávania tak aj výberu a odporúčania skvelých kandidátov.

Ak si dobre vyberiete partnera pre outsourcing činností vyhľadávania a výberu človeka, na Vaše pracovné miesto, môžete profitovať z ďalšej poradenskej pridanej hodnoty, ktorú Vám vie dobrý konzultant poskytnúť. Jednou zo základných výhod je, že mu prechádza pomedzi ruky množstvo ľudí, s ktorými sa stretáva na pohovoroch, z čoho vyplýva niekoľko vecí:

  • Pozná kvalitatívne rozdiely medzi ľuďmi v rôznych profesiách a vie identifikovať tých najlepších
  • Vie osloviť aj kandidátov, ktorí aktuálne prácu nehľadajú a ponúknuť im prácu vo Vašej firme
  • Pozná trh práce, odvetvie, platy,… pýtajte sa, určite Vám vie posunúť zaujímavé informácie
Menu