Strategické HR podarenstvo

Služba personálne poradenstvo pokrýva celú komplexnú oblasť personalistiky a HR, ako celku. Ak potrebujete poradiť alebo konzultovať vaše HR aktivity a plány. Patríme medzi personálne agentúry, ktorá vám dovolí nahliadnuť do svojho know-how a odovzdáme vám naše skúsenosti.

Personálne poradenstvo pre firmy v každej činnosti

Poradenstvo v personalistike je zamerané na hodnotenie a výber zamestnancov, ale aj ich kariérny rozvoj. Dôležitá je aj preventívna poradenská starostlivosť zameraná na manažérov, kľúčových členov tímu a zamestnancov v náročných a rizikových pracoviskách.

Personálne poradenstvo je služba, pri ktorej vám radíme ako pristupovať k manažovaniu ľudských zdrojov už viac ako 15 rokov. Témami pri poradenstve sú napríklad stabilizácia zamestnancov, analýza pracovnej spokojnosti, analýza pracovného prostredia, návrhy a zavedenie inovačných zmien. Dotýka sa takmer všetkých oblastí práce vašich zamestnancov na úrovni pracovného prostredia, bezpečnosti, ale aj spokojnosti, motivácie, či stresu.

Cieľom je riadenie a vedenie ľudí, ktoré má za následok váš rast

Riešite aktuálne reštrukturalizáciu? Motiváciu členov tímu? Budujete nový tím a rozširujete alebo spájate ľudí vo firme? Radi vám odovzdáme naše skúsenosti.

Vlastnou analýzou zistíme, kde sa reálne problémy nachádzajú a predstavíme vám riešenie. Je však potrebné na úvod definovať cieľ, aby sme mohli spoločne sledovať požadovaný efekt.

 

 

Personálne poradenstvo si vyžaduje medziodborové znalosti, presnú formu kompetencií a dostatok vedomostí. Je to práca s ľuďmi a pre ľudí.

 

 

Efektívny spôsob riadenia ľudí

Na objektívne zistenie sktočných problémov vo vnútri spoločnosti si môžete pomôcť cez personálne poradenstvo nezávislým pozorovateľom. Cez nástroje ako analýza spokojnosti zamestnancov, personálny audit, či manažérsky audit spoznáte odpovede, ako nastaviť procesy v riadení ľudských zdrojov efektívnejšie.

Ambíciou nie je u vás pretrvávať. Hlavným cieľom je vyriešiť vzniknuté problémy, poradiť vám, aby ste mohli rásť.

Máte záujem o personálne poradenstvo?

  Vaše meno (povinné)

  Váš e-mail (povinné)

  Vaše telefónne číslo

  Predmet

  Vaša správa

  Menu