Vieme identifikovať, aké HR služby potrebujete, aby ste boli vy a vaši zamestnanci efektívnejší. Cez HR outsourcing získate skúseného personálneho manažéra a budete vidieť výsledky od prvého dňa.

Ako HR Business Partner máme za cieľ vytvárať systém, v ktorom budú naši personálni špecialistu a vaši interní manažéri kultivovať ľudský kapitál firmy. Formujeme partnerstvá naprieč personálnym oddelením, aby sme poskytli služby s pridanou hodnotou manažmentu a zamestnancom, čo priamo napomáha napĺňať obchodné ciele spoločnosti.

Naše externé HR služby zahŕňajú:

HR outsourcing

Náš externý personálny manažér môže vašu spoločnosť zastupovať v plnom rozsahu pracovnej náplne riaditeľa ľuských zdrojov alebo len vo vopred definovaných oblastiach a témach spolupráce.

Externý personálny manažér

Cieľom služby ako externý personálny manažér je vám dočasne obsadiť pozíciu HR manažéra, prípadne pozície v personálnom manažmente vašej firmy, a to za účelom riešenie urgentnej personálnej situácie vo vašej spoločnosti.

Iné personálne služby

Menu