Na základe čoho pracujete?
Ako dlho Vám trvá, pokiaľ mi predstavíte vhodných kandidátov?
Čo potrebujete k tomu, aby ste mohli začať hľadať?
Koľko nás to bude stáť?
Ako pracujete?
Čo je executive search?
Čo je záruka a ako funguje?
Na základe čoho pracujete?

Pracujeme na základe zadania klienta, s ktorým si detailne vykomunikujeme jeho požiadavky na človeka ktorého potrebuje nájsť, aby sme mali istotu, že vieme koho máme hľadať, čo má vedieť a aký má byť.

Po právnej stránke je to zmluva o spolupráci.

Ako dlho Vám trvá, pokiaľ mi predstavíte vhodných kandidátov?

Záleží od toho či zamestnanci spĺňajúci požiadavky sú voľní na trhu práce, alebo ich treba hľadať iným spôsobom. Ak nie je problematické nájsť na trhu práce ľudí s požadovanou kvalifikáciou, tak je to 2 – 3 týždne.
Pri vysoko špecializovaných pozíciách kde je potrebné použiť Executive search, je táto doba 4 – 6 týždňov.

Čo potrebujete k tomu, aby ste mohli začať hľadať?

Potrebujeme vedieť koho máme hľadať, čiže prax, vzdelanie, znalosti, odbornosť, zručnosti, vlastnosti … a potrebujeme mať podpísanú zmluvu o spolupráci.

Koľko nás to bude stáť?

Cena za poradenské riešenie je závislá od obtiažnosti procesu hľadania a výberu. Cena sa individuálne kalkuluje podľa toho, aké obtiažne je nájsť požadovaných ľudí a tiež aké metódy selekcie budú použité. Vyžiadajte si cenovú ponuku.

Ako pracujete?

Základom je porozumenie klientovej požiadavky na hľadaného človeka. Hľadanie prebieha podľa potreby rôznymi spôsobmi, no medzi najčastejšie používané patrí inzerovanie pracovnej pozície, hľadanie v databázach a oslovovanie ľudí z databáz, ktorí spĺňajú požiadavky a executive search.

Ďalej prebieha selekcia nájdených uchádzačov, ktorej základom je hĺbkové osobnostné interview spojené s analýzou kariérnej dráhy a jazykových znalostí a je doplnené o kompetenčné interview. V prípade záujmu klienta na selekciu ďalej využívame získavanie a overovanie referencií, osobnostné testovanie a assessment centrum.

Keď prebehne celý tento proces predstavíme klientovi 2 – 4 najvhodnejších kandidátov, z ktorých si môže vybrať.

Čo je executive search?

Executive search (ďalej len ES) je metóda vyhľadávania zamestnancov, ktorí nie sú voľne dostupní na trhu práce. Sú to hlavne top manažéri a špecialisti. Využíva sa vtedy, keď potrebujete obsadiť špecifickú pozíciu avšak na inzerciu nemáte žiadnu odozvu.

ES je priame oslovovanie ľudí ktorí sú zamestnaní a nehľadajú si prácu.

Čo je záruka a ako funguje?

Záruka znamená v tomto prípade to, že ak sa nami odporučený kandidát neosvedčí ako vhodný a náš klient s ním rozviaže pracovný pomer alebo tento kandidát odíde sám, zrealizujeme nové hľadanie bez akýchkoľvek poplatkov.

Dĺžka záruky sa hýbe v rozmedzí od 3 do 6 mesiacov.

Máte ďalšie otázky

tu sú možnosti ako nás kontaktovať

Alebo volajte

Menu