Personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov zahŕňa vedenie ľudí, postupy a procesy, ktoré vedú k rozvoju vašej spoločnosti. Pomôžeme vám nastaviť podmienky zamestnania, asistujeme pri výbere personálu alebo si recruiting berieme na zodpovednosť my. Školenia a vzdelávanie, pracovné postupy a interné procesy, kde sa sústreďujeme na rozvoj ľudských zdrojov vo vašej spoločnosti.

Naše služby v oblasti manažmentu ľuských zdrojov zahŕňajú nasledovné oblasti a personálne služby:

Riadenie ľudských zdrojov

Efektívne riadenie a vedenie ľudí je cieľom každého HR manažéra. Existujú rôzne štýly vedenia ľudí v manažmente. Na základe viac ako 15 rokov skúseností vás navedieme, aby vám riadenie ľudských zdrojov dávalo zmysel a aby ste spoločne mohli napredovať.

Manažment ľudských zdrojov

Pomôžeme vám dočasne pokryť úlohu HR manažéra alebo HR riaditeľa, prípadne inú pozíciu na personálnom oddelení, za účelom riešenia urgentnej situácie vo vašej spoločnosti. Môžete si nás najať pre manažment zmien, prípadne strategických alebo nepopulárnych úloh a krokov.

Personálny manažment

Je najvyššia úroveň personálneho riadenia z dlhodobého hľadiska. Je veľmi dôležité správne nastaviť stratégiu, komunikáciu a fungovanie ľudí vo vašej na firme. Zahŕňa plánovanie ľudských zdrojov, otvorenie nového projektu, plánovanie financií na nové pracovné miesta, ale aj manažment zmien.

Talent manažment

Umožňujeme našim partnerom rásť tým, že identifikujeme a vyberáme nové talenty pri budovaní tímov. Na kľúčové pozície nachádzame špičkových ľudí, ktorí posúvajú vaše podnikanie o skok dopredu. Niektorým pomôžu dosiahnuť významné míľniky.

Kompetenčný model

Definovali ste presne, aké ma kompetencie a zodpovednosti zamestnanec na svojej pozícií? Ak nemáte jasno v popise práce, ľudia si neplnia svoje činnosti alebo nemajú jasne definované právomoci, vedenie tímu zlyháva. Vypracujeme vám kompetenčný model pre lepšiu organizáciu práce.

Iné personálne služby

Menu