Vďaka dlhoročným skúsenostiam našim klientom prinášame množstvo praktických rád, ktoré prinášajú veľký efekt. Zvýšte efektivitu HR oddelenia a ušetríte váš čas aj náklady.

Naše služby v oblasti personálneho poradenstva a personalistiky podniku zahŕňajú:

Personálny audit

Personálny audit predstavuje účinnú a efektívnu formu, ako bližšie spoznáte vašich ľudí, ktorých vediete. Zároveň aj každý zamestnanec dostane veľmi jasný obraz o svojich silných i slabých stránkach a tiež odporúčania, na čo sa zamerať, aby bol v práci efektívnejší.

Personálne plánovanie

Plánujete rozširovať rady vašich zamestnancov? Vďaka vyladeným procesom a precíznemu personálnemu plánovaniu vám pomôžeme splniť nový cieľ a plán na sekundu presne.

Personálna agentúra

Ako personálna agentúra pôsobíme na Slovensku už viac ako 15 rokov, prevažne v regiónoch Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Žiar nad Hronom, Brezno, Levice, Nitra a Bratislava. Máme skúsenosti z rôznych odvetví a vieme úspešne obsadiť rôzne typy pozícií. Zdobia nás aj významné referencie v našom HR odbore, z celého Slovenska.

Personálne poradenstvo

Služba personálne poradenstvo pokrýva celú komplexnú oblasť personalistiky a HR, ako celku. Ak potrebujete poradiť alebo konzultovať vaše HR aktivity a plány. Patríme medzi personálne agentúry pôsobiace na Slovensku, ktorá vám dovolí nahliadnuť do svojho know-how a odovzdáme vám naše skúsenosti.

Personálno poradenská agentúra

Zhodnotíme ľudské zdroje vo vašej firmy, ich riadenie a organizačné usporiadanie. To je naše poslanie ako personálno poradenská agentúra. Odporučíme vám kroky pre uplatnenie a rozvoj vašich kľúčových zamestnancov, zdokonalenie riadenia ľudských zdrojov a zefektívnenie vašej organizačnej štruktúry.

Iné personálne služby

Menu