Personálny manažment je aktívna práca s ľuským kapitálom

Zaoberáme sa riadením a rozvojom ľudských zdrojov. Sme váš osobný sprievodca personalistikou a riadenia ľudí. Human Capital Management v našom poňatí najvyššia forma personálneho riadenia. Zahŕňa komplexné personálne poradenstvo.

Je to oblasť systematických procesov, kde realizujeme rôzne postupy a metódy riadenia ľudských zdrojov. Od získavania zamestnancov, uzatvárania pracovných zmlúv, až po osobný rozvoj. Najväčší prínos má personálny manežment práve vtedy, keď sa prihliada na celkovú stratégiu, komunikáciu a fungovanie všetkých členov tímu z dlhodobého hľadiska.

Personálny manažment a ľudské zdroje

Napredovanie a rast spoločnosti úzko súvisí s kvalitou vašich zamestnacov. Aby bola investícia do ľudí prínosná, efektívne riadenie ľudských zdrojov je nutná podmienka pri napĺňaní cieľov. Jedným z vhodných nástrojov na zistenie, či je investícia do ľudí efektívna, je personálny audit.

Vďaka viac ako 15-ročným skúsenostiam a presahom do rôznych odvetví odhalíme, či je vyťaženie vašich pracovníkov primerané, určíme potreby a rezervy v ľudskom kapitále a pomôžeme vám nastaviť Human Resources Management správne. Aby ste mohli rásť.

HRM zahŕňa celé spektrum činností pri vytváraní, riadené a kultivácie vzťahu zamestnávateľ – zamestnanec:

  • riešenie aktuálnych problémov zamestnancov,
  • personálne plánovanie,
  • získavanie a výber nových zamestnancov,
  • riadenie personálneho oddelenia,
  • starostlivosť o rozvoj pracovníkov,
  • hodnotenie zamestnancov,
  • odmeňovanie,
  • zvyšovanie morálky.

Jediná vec, ktorú môžete urobiť, je umiestniť ľudí na to správne miesto. Potom vám odvedú poriadnu prácu.

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov sa neobmedzuje len na HR manažéra

Vychádzame zo stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Pri poskytovaní služby personálneho manažérstva sme súčasťou vašich firemných riadiacich aktivít. Zameriavame sa na zaistenie dynamického súladu medzi ľuďmi a cieľmi vašej spoločnosti. 

Máte záujem o manažment personálu?

  Vaše meno (povinné)

  Váš e-mail (povinné)

  Vaše telefónne číslo

  Predmet

  Vaša správa

  Menu