Kvalitný personálny marketing si vyžaduje skúsenosti

 

Sme personálna agentúra s 15-ročným know-how

 

Vývoj značky a povedomie zamestnávateľa sa stáva čoraz cennejším v súťaži o nové talenty. Zamestnávatelia na všetkých úrovniach, od malých podnikov, cez stredne veľké firmy, až po nadnárodné korporáty, hľadajú kvalifikovaných kandidátov pri obsadzovaní nových pracovných pozícií. Využite aj vy personálny marketing a odprezentujte pridanú hodnotu svojho podniku.

 

Vnímanie vašej značky a imidžu spoločnosti je to, čo skutočne pôsobí na uchádzačov a pomáha im rozhodnúť sa správne. Trh práce sa stáva čoraz konkurencieschopnejším. Oddelenie ľudských zdrojov by preto malo začať uvažovať o prezentácií nových pracovných miest nad rámec bežnej inzercie pracovných ponúk, aby prilákali tie najlepšie talenty, o ktoré máte záujem.

 

 

Využite naše schopnosti a dlhoročné skúsenosti pri príprave nových pracovných pozícií tak, aby boli skutočne lákavé pre nových pracovníkov.

 

Získavanie talentov pomocou strategického HR marketingu

„Časy, kedy na obsadenie pracovnej pozície stačilo na pracovnom portáli uverejniť inzerát s voľnou pozíciou a čakať, kým sa ozvú relevantní kandidáti, sú nenávratne preč. Aktívny a cielený marketing firmy na trhu práce dnes zohráva jednu z kľúčových úloh v boji o získanie tých najlepších ľudí.“

Tým, že nám cez ruky prešlo mnoho pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie na rôznych pozíciách, firmách a regiónoch vieme veľmi dobre identifikovať tých top 20% úspešných u väčšiny štandardných profesií. V kombinácii s tým, že máme dlhoročné skúsenosti s budovaním firiem, vieme určiť čo je podstatné pre dosahovanie vynikajúcich výsledkov firiem. Toto nám dáva úžasnú robustnosť nášho riešenia a naši klienti môžu ťažiť z tejto synergie obrovskú pridanú hodnotu.

firemna kultura

Kontaktujte nás

Vsaďte na spojenie skúseností našich HR manažérov, jedinečnosti vašej firmy a marketingu.

firma

Budujte dôveru u nových aj aktuálnych zamestnancov

Na pracovnom trhu rastie nepomer otvorených špecializovaných pozícií voči dostupným talentom, a tak spolu s ním rastie aj význam HR marketingu pre úspech spoločnosti. HR marketing sa zameriava na prilákanie a udržanie najlepších talentov na trhu práce – navonok, ale aj smerom dovnútra firmy. Prezentujte vašu spoločnosť spôsobom, ktorý pomôže kandidátom na pracovnú pozíciu, spoznať vašu spoločnosť a vaše očakávania ešte skôr, ako k vám prídu na osobný rozhovor. Marketingové aktivity zároveň uistia vašich aktuálnych zamestnacov, že sú na správnom mieste.

Vytváranie užitočného obsahu pomôže kandidátom, aby vás dobre spoznali a vybudovali si vo vás dôveru. Vytvorenie správnej marketingovej stratégie vám pomôže motivovať tých najlepších talentov, ktorí vám sami zaklopú na dvere.

Prilákať najlepšie talenty na pracovnom trhu

Personálny marketing je súčasťou HR. Spoločne nastavujú vnímanie vašej značky a imidžu vašej spoločnosti v očiach uchádzačov o prácu. Jedná sa o službu pri potrebe rozšírenia existujúceho tímu, alebo časti súčasného tímu.

Vedieť pritiahnuť najlepšie talenty je v súčasnej dobe oveľa zložitejšie ako v minulosti. Ak chcete zlepšiť výberový proces vo vašej firme a prijímať tých najkvalitnejších ľudí, kontakujte nás, radi vám s HR marketingom pomôžeme.

Riešenie šijeme na mieru každému klientovi podľa aktuálnej situácie a požiadaviek. Celý postup v tomto prípade závisí od mnohých faktorov – zhodnotenia aktuálneho status quo v komparácii so želaným výsledným efektom nastavujeme presné postupy. V tomto prípade sú neoceniteľné naše dlhoročné skúsenosti s individuálnym prístupom.

 

Efektívny personálny marketing

 • vplýva na prvý dojem o vašej spoločnosti;
 • zabezpečí, že budete stále na očiach;
 • zvýši povedomie o novej pracovnej pozícií;
 • ušetrí náklady pri náboroch zamestnancov;
 • zníži riziko odchodu zamestnancov.

Máte záujem o strategický personálny marketing?

  Vaše meno (povinné)

  Váš e-mail (povinné)

  Vaše telefónne číslo

  Predmet

  Vaša správa

  Menu