Naši klienti, s ktorými úspešne spolupracujeme

Dovoľte mi touto cestou poďakovať sa Vašej spoločnosti za profesionálny a ústretový prístup pri zabezpečovaní poradensko-konzultačných služieb v oblasti vyhľadávania a odborného posudzovania vhodných kandidátov na dojednané pracovné pozície.
Rada by som týmto ocenila ochotu pani Plevovej pracovať na vyhľadávaní kandidátov na pozície s požiadavkou kombinácie technického vzdelania a aktívnej znalosti cudzích jazykov, čo v súčasnej dobe vyžaduje nadmerné úsilie. V prevažnej miere, aj vďaka detailnej analýze pracovného miesta, bol výberový proces úspešný a podarilo sa nám doteraz obsadiť štyri pracovné pozície.
Veríme, že naše vzájomné dobré obchodné vzťahy budú pokračovať aj v budúcom období a prajem celému tímu spoločnosti TRIGON Consulting veľa úspechov a čo najviac spokojných zákazníkov.

Anna Turčanová, Vedúca personálneho oddelenia, Küster – automobilová technika spol. s r.o.

Vašu spoločnosť môžeme len odporučiť. Stavia na hodnotách, ktoré sú dôležité i v našom podnikaní. Rozhodne spĺňa všetky kritériá kvality poskytovaných služieb. Na základe stanovených špecifík a nárokov na pracovníka vie agentúra poskytnúť takého kandidáta, ktorý prešiel podrobným výberovým konaním, aby bol následne vhodne pridelený ku klientovi. O celkovej profesionalite svedčí i aktívny osobný i telefonický kontakt, kvalita a rýchlosť dodania poskytovaných služieb, otvorenosť a promptnosť pri riešení dodatočných požiadaviek.

Mag. Martin Kiňo, konateľ BDR, spol. s r.o.

Spoločnosť Trigon Consulting vo mne ihneď evokuje kolektív veľmi milých ľudí.
Spoločne sme zatiaľ v našej spoločnosti riešili 3 pracovné pozície a od prvej chvíle sa nám páčila ich filozofia: najprv spoznaj klienta, len tak mu vieš ponúknuť vhodného kandidáta.
Veľmi oceňujeme tento osobný prístup, flexibilné reagovanie na zmeny a celkovo profesionálny prístup. Celkovo veľmi príjemná spolupráca, tešíme sa na ďalšie spoločné projekty …

Ing. Denisa Jamrišková, financial director Mäspoma spol. s r.o.

Pre spoluprácu s Trigon Consulting sme sa rozhodli kvôli ich znalosti lokálnych pomerov, čo sa nám v praxi aj potvrdilo.
Aj keď hľadanie vhodných kandidátov nebolo jednoduché, vďaka pani Kúchenovej a jej kolegom sme však dosiahli veľmi dobrý výsledok – obsadili sme pozíciu výborným kandidátom.
Spokojnosť s ľuďmi z Trigon Consulting nás posunula k rozhodnutiu pokračovať v spolupráci aj v ďalších regionóch Slovenska a tešíme sa na ďalších dobrých kandidátov.

JUDr. Ondrej Šestina, konateľ Praktická Ambulancia, s.r.o.

Firmu Trigon Consulting som oslovil na základe doporučenia môjho známeho. Ocenil som prístup konzultantky, ktorá veľmi umne a promptne zanalyzovala moje požiadavky, a behom krátkej doby mi navrhla troch kandidátov na pozíciu „rozpočtár – prípravár stavieb“. Dvojkolový pohovor som absolvoval s dvomi kandidátmi a rozhodnutie padlo veľmi rýchlo.
V prípade rozširovania nášho tímu sa určite opäť obrátim na firmu Trigon Consulting.

Ing. Peter Šesták, riaditeľ spoločnosti ACCORD stavebná kancelária, s.r.o.

Spoločnosť Kúpele Dudince, a.s. spolupracovala s firmou TRIGON Consulting s.r.o. pri výbere zamestnancov na pracovné pozície lekár a zdravotná sestra. Celkovú spoluprácu hodnotíme pozitívne. Spolupráca s firmou TRIGON Consulting prebiehala na profesionálnej úrovni. Oceňujeme individuálny prístup zamestnancov spoločnosti pri výbere vhodných kandidátov na pracovnú pozíciu.
Máme naďalej záujem o spoluprácu s touto agentúrou.

JUDr. Slavomír Brza, generálny riaditeľ Kúpele Dudince, a.s.

Spolupráca a komunikácia s firmou TRIGON Consulting je na vysoko profesionálnej úrovni.
Analýza pracovného miesta je vykonávaná detailne, čomu zodpovedá aj úzky výber kvalitných uchádzačov, z ktorých sme si zatiaľ vždy vybrali nami požadovaného pracovníka.
Máme naďalej záujem o spoluprácu s touto agentúrou.

Ing. Gabriel Eiben, konateľ EIBEN s.r.o.

Pre spoluprácu našej firmy ŽP Informatika s.r.o. s firmou TRIGON Consulting sme sa rozhodli po predchádzajúcich opakovaných neúspešných a časovo náročných výberových konaniach zabezpečovaných internými zdrojmi.
Na základe našich požiadaviek na uchádzačov z oblasti IT nám zabezpečil TRIGON Consulting prvé kolo výberového a k nám postúpili už len vhodní kandidáti a tým sme ušetrili vlastné kapacity. Z doporučených kandidátov sme si vybrali zamestnanca, ktorý sa osvedčil a sme s ním spokojní.
Individuálny prístup konzultantov, promptné jednanie nás presvedčil a služby TRIGON Consulting budeme využívať aj naďalej.

Ing. Miroslav Kubove, konateľ ŽP Informatika s.r.o.

Spoločnosť GAMO a.s. spolupracovala so spoločnosťou TRIGON Consulting s.r.o. v roku 2014 pri výbere zamestnancov na pozície Databázový administrátor a IT špecialista pre Mail & Messaging. Sú to vysoko odborné pozície, ktoré sú ťažko dostupné na pracovnom trhu. Preto sme si vybrali a následne oslovili spoločnosť TRIGON Consulting s.r.o. o pomoc pri výbere zamestnancov na uvedené pozície.
Za spoločnosť GAMO a.s. môžem vyjadriť celkovú spokojnosť s profesionálnym prístupom zamestnancov spoločnosti počas celého procesu výberu, počnúc detailnou analýzou našich potrieb a porozumením problematike, priebežnou komunikáciou až po samotný výber zamestnancov. Vybraní zamestnanci splnili naše očakávania po odbornej a morálnej stránke.
Na základe týchto skutočností predpokladáme spoluprácu v personálnej oblasti aj v budúcnosti.

Peter Turek, asistent Generálneho riaditeľa GAMO a.s.

Prístup spoločnosti TRIGON consulting bol príkladný. Vždy dodržali termíny, na ktorých sme sa dohodli a vybraní kandidáti spĺňali stanovené kritériá. Celkovú spoluprácu hodnotím pozitívne.

JUDr. Ing. Lukáš Sopko, MBA, Vedúci odboru ľudských zdrojov Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. / Veolia

S agentúrou Trigon Consulting sme začali spolupracovať v apríli 2016. Požiadali sme ich o pomoc pri výbere programátorov. Od začiatku spolupráce sa stretávame s profesionálnym prístupom, prepracovanou metodikou a vynikajúcim osobným prístupom. Najčastejšie sme v kontakte s pani Plevovou, ktorá je veľmi ochotná a ústretová.

Mgr. Alena Piknová, Office manager uniCORE, s.r.o.

Týmto vyjadrujeme veľkú spokojnosť pri spolupráci s Vašou spoločnosťou. Kladne hodnotíme vysokú profesionalitu, odbornosť a schopnosti Vašich zamestnancov.

Monika Krivosudská, Managing Director Fronius Slovensko s.r.o.

Koniec dobrý, všetko dobré. Keďže sme očividne od vás získali 2 dobrých pracovníkov, sme spokojní.
Pozícia bola tak špecifická, že kolegyňa samozrejme nemohla porozumieť všetkému, čo sme požadovali a hľadali. Tu je aj jediné mínus – že sa možno snažila vysvetliť uchádzačom niečo, čo jej samej nebolo jasné. Veľké plus bola angažovanosť, nasadenie a hlavne – výsledok.
Takže sme úplne spokojní a radi.

Igor Zajac, Director Business and Technical Support Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.

Spolupráca našej spoločnosti SHP Harmanec, a.s. Harmanec so spoločnosťou TRIGON Consulting začala v polovici roku 2005.
Za doterajšie obdobie sme spolupracovali na viacerých náročných výberoch zamestnancov pre našu a.s. V podstate vždy šlo o špecializované pozície, či už robotníckeho zamerania (najmä v oblasti špecialistov – elektronikov pre obsluhu a údržbu moderných prevádzkových elektronických riadiacich systémov), obchodno-administratívneho zamerania (napr. na pozície referentov na obchodné oddelenie), alebo aj na stredné manažérske pozície (napr. v oblastiach IT, či obchodu).
My vyžadujeme od našich partnerov okrem vysokého pracovného nasadenia a odbornosti aj adekvátne poznanie našej firemnej kultúry. Účelom je čo možno najlepšie poznanie našej spoločnosti, nakoľko sme presvedčení o tom, že pokiaľ niektorá spoločnosť má pre nás nájsť čo možno najlepšieho človeka na voľnú pozíciu, musí to byť človek vhodný nielen po odbornej stránke, ale aj správaním a svojou osobnosťou zapadnuvší do našej firemnej kultúry.
V spoločnosti TRIGON Consulting sme takého partnera, ktorý spĺňa tieto naše predstavy našli.
Spoločnosť je schopná na vysokej odbornej úrovni pracovať s uchádzačmi o prácu a je schopná zabezpečiť nielen základné osobnostné pohovory a testy, ale aj náročnejšie porovnania uchádzačov na báze AC. Zároveň je schopná bez problémov otestovať uchádzačov na odborné spôsobilosti, ako napr. aktívne používanie cudzieho jazyka a pod.
Vysoko oceňujem jej profesionálny prístup už v počiatočnej fáze vyhľadávania vhodného človeka s prepracovaným systémom analýzy požiadaviek na dané pracovné miesto – a tým aj na uchádzača, ako aj schopnosť garantovať úspešnosť výberu.
Za celé obdobie sme nenarazili na vážnejšie problémy, i keď častokrát šlo o vysokošpecializované pracovné pozície, ktoré mali za úlohu obsadiť. TRIGON Consulting sa náročných úloh a výziev dokázal zhostiť podľa našich predstáv.

Ing. Miroslav Palka, HR manager SHP Harmanec a.s.

Stanovisko k spolupráci so spoločnosťou TRIGON Consulting:

S firmou Trigon Consulting spolupracuje ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom od roku 2005 v oblasti poradensko – konzultačnej činnosti pre oblasť výberových konaní, vyhľadávania a odborného posudzovania osôb pri ich prijímaní do pracovného pomeru.
Spoluprácu sme začali s veľmi náročnou akciou – personálnym výberom na pozíciu riaditeľa výrobného závodu. Na výberovom konaní na túto pozíciu nám predstavili viacerých vhodných kandidátov, z ktorých jedného sa vedenie našej spoločnosti rozhodlo aj zamestnať.
Po prvej úspešne zrealizovanej objednávke sme pristúpili na ďalšiu spoluprácu s firmou Trigon Consulting. Nasledovali výbery na tieto pracovné pozície – obchodník, technológ, stavbyvedúci.
Všetci zamestnanci na uvedených pozíciach, ktorých nám doporučila firma Trigon Consulting, sú v ZSNP, a.s. stále zamestnaní a sme s nimi spokojní.
Oceňujeme profesionálny prístup členov tímu Trigon Consulting k zadaným úlohám, ich maximálne prispôsobenie sa našim požiadavkám a potrebám. Ku každému výberu pristupovali zodpovedne, dokázali zladiť potreby našej spoločnosti s ľudmi, ktorých sme potrebovali. Našu doterajšiu spoluprácu hodnotíme ako veľmi úspešnú.

Mgr. Miriam Nôtová, HR asistent ZSNP a.s.

Ďakujeme firme TRIGON Consulting za spoluprácu pri výbere kľúčovej pozície v manažmente našej firmy.
Pre TRIGON Consulting sme sa rozhodli z dôvodu, že veľmi promptne a flexibilne zareagovala na naše náročné požiadavky a v maximálnej miere sa prispôsobila našim podmienkam a časovým možnostiam – za rozumnú cenu.
Počas výberu sme kvôli zmenám v našej organizácii boli nútení upraviť požiadavky na hľadanú pozíciu, čo však TRIGON Consulting okamžite zohľadnil pri ďalšom výbere.
Pri výbere uchádzačov bolo nutné preskúmať ich odborné znalosti, jemné zručnosti a jazykovú zdatnosť. Na základe výstižnej analýzy prvého kola pohovoru TRIGON Consulting vypracoval písomné odporúčanie pre vybraných kandidátov. Títo kandidáti sa potom zúčastnili na pohovore v našej firme. Keďže prvá selekcia, ktorú uskutočnil Trigon Consulting, bola profesionálna a nekompromisná, ušetrili sme obrovské množstvo času a energie.
Pozíciu sme úspešne obsadili a s novým kolegom sme maximálne spokojní. Je to nie len skúsený človek, ale svojou osobnosťou zároveň výborne dotvára náš tím.
Ešte raz ďakujeme za individuálny prístup a maximálne nasadenie a tešíme sa na budúcu spoluprácu!

Mgr. Kristína Kavická, HR manager Doka Drevo, s.r.o.

Oceňujeme a individuálnu prípravu výberu vhodných kandidátov na požadované pracovné pozície, flexibilný výber a predstavenie kandidátov. Taktiež úspešnú snahu o riešenie výberu kandidátov nielen na štandardné pracovné miesta , ale aj univerzálnych a multifunkčných kandidátov na pracovné pozície podľa špecifických individuálnych požiadaviek malých firiem.

Ing. Jozef Maloštík, konateľ Makros spol. s.r.o.

Menu