Otvorená interná komunikácia a znalosť firemných proces znižuje pnutie vo vnútri spoločnosti a prispieva k budovanie pozitívnej nálady, dodáva chuť pracovať na tímovom úspechu. Zároveň zamestnanecká značka prispieva k udržaniu, lojalite zamestnancov a ich angažovanosti.
Viete, ako vás vnímajú súčasní aj potenciálni zamestnanci? Mali by ste…

V rámci rozvoja zamestnaneckej značky zabezpečujeme personálne služby:

Personálny marketing

Externý, aj interný HR marketing pre lepšie fungovanie vašej spoločnosti zvnútra a pre lepšie marketingové pôsobenie vašej spoločnosti navonok. Aby vaši zamestnanci s obľubou prezentovali, ako sa im pracuje vo vašom tíme.

Employer branding

Vaša značka, ako zamestnávateľa, čiže employer branding je veľmi dôležitou hodnotou na trhu práce. Prostredníctvom nej sa identifikujete na trhu práce a vo svojom odbore. Tak ľahšie získavate nové talenty do svojich radov.

Iné personálne služby

Menu