Objektívny pohľad cez audit ľudských zdrojov

Personálny audit predstavuje účinnú a efektívnu formu zbierania cenných informácií o vašich zamestnancoch, ktoré následne a efektívne využijete pri rozvoji vašich ľudských zdrojov a pri optimalizácii a štandardizáciu procesov vo vašej spoločnosti.

Personálny audit dáva odpoveď na rôzne otázky

Ľudské zdroje sú najcennejším zdrojom vo vašom podnikaní. Efektívne využívanie ľudských zdrojov prináša rozvoj spoločnosti a obmedzuje tak zlyhanie vašej firmy, pretože ľudia nie sú stroje. Zmapovanie procesov, efektívne riadenie, nastavenie komunikačných tokov, delegovanie právomocí a určenie kompetencií a povinností je základným problémom mnohých organizácií, Najmä pri prechodoch z jednotlivých etáp vývoja vašej spoločnosti.

Personálny audit a jeho priebeh

Základom nášho odborného i osobného posúdenia jednotlivých účastníkov auditu. Na úvod spravidla formou štruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré vedú naši personálni konzultanti, odborníci na personálny audit.

Podstatou je riešenie konkrétneho zadania a problémov charakteristických pre jednotlivé pracovné pozície. Dynamickou metódou personálneho auditu je Assessment centrum alebo Development centrum, kde dostanete kvalifikovanú spätnú väzbu o vašich zamestnancoch v modelovaných reálnych situáciách z praxe.

 

 

Využite naše dlhoročné skúsenosti pri spoznávaní vašich zamestnancov cez personálny audit a objavíte ich skutočný potenciál

 

 

Personálny audit a jeho hlavný cieľ

Cieľom auditu ľudských zdrojov je dôkladné zmapovanie aktuálnej personálnej situácie. Kľúčovou podmienkou správnosti prevedenie personálneho auditu je voľba vhodného personálneho audítora. V žiadnom prípade by sa nemalo jednať o interných zamestnancov vašej firmy.

Máte záujem o personálny audit?

  Vaše meno (povinné)

  Váš e-mail (povinné)

  Vaše telefónne číslo

  Predmet

  Vaša správa

  Menu