1. Domovská stránka
  2. Hľadám zamestnanca
  3. IT tester

Kandidát je vysoko skúsený človek. V IT sektore sa pohybuje už 18 rokov. Venoval sa manuálnemu aj automatizovanému testovaniu. Momentálne hľadá nové zaujímavé príležitosti, je komunikatívny a proaktívny.

Na pozícii automatizovaného testera pôsobí viac ako 10 rokov. Ma skúsenosti aj na pozícii Business analytika ako aj IT tester – analytika, jeho náplň práce bola najmä – zisťovanie požiadaviek zákazníka, zapracovanie týchto požiadaviek do riešení, návrh konkrétnych riešení, komunikáciu s vývojárskym tímom a aj funkčné analýzy. Venoval sa tvorbe test plánov, reportingu a smoke testingu.

Vie navrhovať a nastavovať automatické testovanie, rovnako tvoriť testovacie prostredie, scenáre a ovláda metodiky testovania. Pri práci aktívne používal tieto nástroje: Jira, HP Application Lifecycle Management (ALM), Selenium/Selenide, SoapUI, SQL, Telerik, JMeter atď. Aktívne ovláda anglický jazyk a nemecký jazyk.

IT Tester s praxou

Predstavujeme kandidáta s niekoľkoročnými skúsenosťami v oblasti IT Testingu. Kandidát venuje sa najmä manuálnemu testovaniu, prevažne performačným, funkčným a integračným testom. Zároveň zodpovedá za testing na jednotlivých projektoch kde jeho hlavnou úlohou je nastaviť stratégiu testovania, príprava podkladov pre testing.

Tvoril aj automatizované testovacie skripty vo formáte XML a Selenium IDE. Pri práci používal tieto nástroje: Jira, HP Application Lifecycle Management (ALM), Selenium IDE. Má znalosti UML a SQL.

Menu