1. Domovská stránka
  2. Hľadám zamestnanca
  3. Stavebná technička

Poradí si s každým stavebným materiálom.

Kandidátka v  súčasnosti pracuje ako Stavebný technik.

Medzi jej typické činnosti patrí, okrem iného, koordinácia stavebných prác, spracovanie kalkulácií, vyúčtovanie kompletnej zákazky, spracovanie cenovej ponuky, cenotvorba a pod.

Má skúsenosti so zdravotnou technikou, vzduchotechnikou a klimatizáciami, klasickou stavbárinou, ale aj projektovaním. Rozpočty jej takisto nerobia problém.

Medzi jej osobnostné vlastnosti patrí komunikatívnosť, zodpovednosť, technické myslenie, kreativita, pozitívny prístup k riešeniu problémov a schopnosť pre tímovú spoluprácu.

Menu