1. Domovská stránka
  2. Hľadám zamestnanca
  3. Technologička galvanizácie

Kandidátka bola v chémii dobrá už na škole a chce sa v tejto problematike neustále zdokonaľovať.

Na súčasnej pozícii spolupracuje s rôznymi akreditovanými laboratóriami po celom Slovensku a zaoberá sa analýzou prípadov z rôznych oblastí – strojárenstva, stavebníctva, elektrotechniky ale aj z oblasti automotive.

Takisto má skúsenosti s riadením tímu. Pri manažovaní uprednostňuje otvorenú komunikáciu. Charakterizovala sa ako človek ktorý má potrebu neustále sa vzdelávať a posúvať vpred.

Menu