1. Domovská stránka
  2. Hľadám zamestnanca
  3. Výrobno-technický manažér

Kandidát s bohatými skúsenosťami prešiel počas svojej dlhej kariéry celým výrobným procesom,

Poznatky má tak isto z pôsobenia v rôznych krajinách /napr. Čína/.

Plynule hovorí po anglicky, v minulosti taktiež po nemecky, takže v krátkom čase by vedel nabehnúť aj na komunikáciu v nemeckom jazyku.

Má skúsenosti so súbežným manažovaním 2 oddelení /oddelenie kvality + technické oddelenie/.

Vo svojom poslednom zamestnaní viedol a motivoval viac ako 130 členný tím. Jeho silnou stránkou je optimalizácia procesov a zavádzanie inovácii do praxe.

Menu