Registrácia do databázy

  * Vaše meno

  * Váš email

  * Región kde hľadáte prácu (okresy)

  * Pozície o ktoré máte záujem (Account manažér, DB admin, obchodný zástupca, ...)

  * Životopis

  Ďalšia príloha

  * Súhlas so spracovaním osobných údajov

  V zmysle zákona Zák. č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce iba spoločnosti TRIGON Consulting s.r.o. prostredníctvom stránky www.trigon-consulting.sk v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na dobu neurčitú avšak je možné kedykoľvek písomne odvolať.

  * povinné pole

  Menu