Menu

Ďakujeme za dôveru a elektronické podpísanie dokumentu.

Tešíme sa na spoluprácu.
Miroslav Lichý
Managing Partner
 +421 915 815 732
Marcela Mihalčeková
Klient Partner | HR Consultant
Vnímaním ľudskej individuality a originality dokážem každého klienta pripraviť na osobný kariérny rast.
Viac o Trigone