Výberový proces a recruiting

tipy pre dobry pohovor

Na základe popisu pracovnej pozície a jej charakteru, vytvárame stratégiu hľadania vhodných kandidátov s cieľom identifikovať najefektívnejšie cesty oslovenia vhodných uchádzačov, ktorú následne realizujeme. Ak potrebujete pomôcť s výberom zamestnancov pre Vašu spoločnosť, recruitingom, či headhuntingom ste na správnom mieste.

Napíšte nám alebo nám zavolajte: +421 915 815 732, radi Vám pomôžeme.

Analýza trhu práce

Analýza pracovného prostredia

Vypracujeme pre vás analýzu trhu pracovného prostredia vo vzťahu k naplneniu požiadaviek a navýšeniu potenciálu vašej spoločnosti novými zamestancami. Prieskum zahŕňa prehľad vašej konkurencie, platové hladiny na daných pozíciách, či zisťovanie názorov na vašu spoločnosť. Analýzu pripravíme personalizovane, s ohľadom na špecifiká vašej firmy.

dozrievame

Personálny audit a budovanie tímu

pracovný pohovor

Zhodnotíme ľudské zdroje vo vašej firmy, ich riadenie a organizačné usporiadanie. Odporučíme vám kroky pre uplatnenie a rozvoj vašich kľúčových zamestnancov, zdokonalenie riadenia ľudských zdrojov a zefektívnenie vašej organizačnej štruktúry.

Personálny marketing

Strategické získavanie zamestnancov

Získavanie novej pracovnej sily, podľa požadovanej kvalifikácie, skúseností a štruktúre, na zaplnenie voľných pracovných miest, nie je len otázkou inzercie nových pracovných miest na rôznych pracovných portáloch. Súčasťou personálneho marketingu je aj stabilizovanie aktuálneho tímu. Ide o dlhodobú systematickú činnosť, ktorú je potrebné strategicky nastaviť podľa zamerania a hodnôt každej spoločnosti. My vás nasmerujeme.

Personálny marketing Trigon Consulting

Zavolajte nám ešte dnes +421 915 815 732; radi Vám pomôžeme.

…tak ako platí v matematike alebo štatistike normálne rozdelenie, ako sú v športe víťazi a porazení alebo všade v živote platí Paretovo pravidlo 80/20… je to tak aj pri ľuďoch. Vždy sa nájde pár výnimočných, ťahúňov, odborníkov vo svojom obore a zvyšok priemerných alebo podpriemerných… je to tak v každej profesii, v každej pracovnej pozícii… v obchode, v manažmente, v účtárni aj vo výrobnej hale… v odbornosti, v zručnostiach, v pracovnom zápale a motivovanosti pracovať a dosahovať úspechy a ciele… vždy sa ľudia rozdeľujú na schopnejších a menej schopných… na motivovanejších a menej motivovaných… na úspešnejších a menej úspešných… takisto sú aj firmy úspešnejšie a menej úspešné…

Ing. Marek Chrastina | Executive Director TRIGON Consulting s.r.o.

Poznáme tie rozdiely.

My pomáhame vyberať práve tých schopnejších a pomáhať našim klientom stávať sa úspešnejšími.

Firma je síce celok, ale tvoria ju ľudia. Ľudia na rôznych pracovných pozíciách, na rôznych oddeleniach, ktorí spoločne prispievajú svojim dielom k celku a teda sa podieľajú na konečnom efekte.

My sme práve tí, čo vedia pomôcť vybrať tých správnych ľudí… a vieme to spraviť dobre.

Menu