Personálne služby

Externé HR služby | Outsourcing HR

Ako externý HR management, respektíve HR Business Partner, považujeme za našu úlohu vytvárať systém, v ktorom budú manažéri kultivovať ľudský kapitál firmy. Formujeme partnerstvá naprieč personálnym oddelením, aby sme poskytli služby s pridanou hodnotou manažmentu a zamestnancom, čo napomáha plniť obchodné ciele spoločnosti.

explicit

HR outsourcing

Náš externý personálny manažér môže vašu spoločnosť zastupovať v plnom rozsahu pracovnej náplne riaditeľa ľuských zdrojov alebo len vo vopred definovaných oblastiach a témach spolupráce.

explicit

Externý personálny manažér

Cieľom služby ako externý personálny manažér je vám dočasne obsadiť pozíciu HR manažéra, prípadne pozície v personálnom manažmente vašej firmy, a to za účelom riešenie urgentnej personálnej situácie vo vašej spoločnosti.

Personalistika | Personálne poradenstvo | Personálna agentúra

Vďaka dlhoročným skúsenostiam našim klientom prinášame množstvo praktických rád, ktoré prinášajú veľký efekt. Zvýšte efektivitu HR oddelenia a ušetríte váš čas aj náklady. Naše služby v oblasti personálneho poradenstva a personalistiky podniku zahŕňajú nasledovné oblasti a personálne služby.

contact_support

Personálny audit

Personálny audit predstavuje účinnú a efektívnu formu, ako bližšie spoznáte vašich ľudí, ktorých vediete. Zároveň aj každý zamestnanec dostane veľmi jasný obraz o svojich silných i slabých stránkach a tiež odporúčania, na čo sa zamerať, aby bol v práci efektívnejší.

contact_support

Personálne plánovanie

Plánujete rozširovať rady vašich zamestnancov? Vďaka vyladeným procesom a precíznemu personálnemu plánovaniu vám pomôžeme splniť nový cieľ a plán na sekundu presne.

contact_support

Personálna agentúra

Ako personálna agentúra pôsobíme na Slovensku už viac ako 15 rokov, prevažne v regiónoch Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Žiar nad Hronom, Brezno, Levice, Nitra a Bratislava. Máme skúsenosti z rôznych odvetví a vieme úspešne obsadiť rôzne typy pozícií. Zdobia nás aj významné referencie v našom HR odbore, z celého Slovenska.

contact_support

Personálne poradenstvo

Služba personálne poradenstvo pokrýva celú komplexnú oblasť personalistiky a HR, ako celku. Ak potrebujete poradiť alebo konzultovať vaše HR aktivity a plány. Patríme medzi personálne agentúry, ktorá vám dovolí nahliadnuť do svojho know-how a odovzdáme vám naše skúsenosti.

contact_support

Personálno poradenská agentúra

Zhodnotíme ľudské zdroje vo vašej firmy, ich riadenie a organizačné usporiadanie. Odporučíme vám kroky pre uplatnenie a rozvoj vašich kľúčových zamestnancov, zdokonalenie riadenia ľudských zdrojov a zefektívnenie vašej organizačnej štruktúry.

Tak ako je to v športe tak je to aj vo firmách – sú tímy, ktoré víťazia a sú také, ktoré sú porazené. Každá firma je zložená z niekoľkých tímov a každý z nich má svoje vlastné bojisko a pravidlá efektívneho a úspešného fungovania.

Ing. Marek Chrastina | Executive Director TRIGON Consulting s.r.o.

Zamestnávateľská značka

Otvorená interná komunikácia a znalosť firemných proces znižuje pnutie vo vnútri spoločnosti a prispieva k budovanie pozitívnej nálady, dodáva chuť pracovať na tímovom úspechu. Zároveň zamestnanecká značka prispieva k udržaniu, lojalite zamestnancov a ich angažovanosti. Viete, ako vás vnímajú súčasní aj potenciálni zamestnanci? Mali by ste…

graphic_eq

Personálny marketing

Externý, aj interný HR marketing pre lepšie fungovanie vašej spoločnosti zvnútra a pre lepšie marketingové pôsobenie vašej spoločnosti navonok. Aby vaši zamestnanci s obľubou prezentovali, ako sa im pracuje vo vašom tíme.

graphic_eq

Employer branding

Vaša značka, ako zamestnávateľa, čiže employer branding je veľmi dôležitou hodnotou na trhu práce. Prostredníctvom nej sa identifikujete na trhu práce a vo svojom odbore. Tak ľahšie získavate nové talenty do svojich radov.

Ľudské zdroje a personálny manažment | Riadenie ľudí

Personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov zahŕňa vedenie ľudí, talent manažment, odhaľovanie potenciálu zamestnancov, postupy a procesy, ktoré vedú k rozvoju vašej spoločnosti. Pomôžeme vám nastaviť podmienky zamestnania, asistujeme pri výbere personálu alebo si recruiting berieme na zodpovednosť my. Školenia a vzdelávanie, pracovné postupy a interné procesy, kde sa sústreďujeme na rozvoj ľudských zdrojov vo vašej spoločnosti.

change_history

Riadenie ľudských zdrojov

Efektívne riadenie a vedenie ľudí je cieľom každého HR manažéra. Existujú rôzne štýly vedenia ľudí v manažmente. Na základe viac ako 15 rokov skúseností vás navedieme, aby vám riadenie ľudských zdrojov dávalo zmysel a aby ste spoločne mohli napredovať.

change_history

Manažment ľudských zdrojov

Pomôžeme vám dočasne pokryť úlohu HR manažéra alebo HR riaditeľa, prípadne inú pozíciu na personálnom oddelení, za účelom riešenia urgentnej situácie vo vašej spoločnosti. Môžete si nás najať pre manažment zmien, prípadne strategických alebo nepopulárnych úloh a krokov.

change_history

Personálny manažment

Je najvyššia úroveň personálneho riadenia z dlhodobého hľadiska. Je veľmi dôležité správne nastaviť stratégiu, komunikáciu a fungovanie ľudí vo vašej na firme. Zahŕňa plánovanie ľudských zdrojov, otvorenie nového projektu, plánovanie financií na nové pracovné miesta, ale aj manažment zmien.

change_history

Talent manažment

Umožňujeme našim partnerom rásť tým, že identifikujeme a vyberáme nové talenty pri budovaní tímov. Na kľúčové pozície nachádzame špičkových ľudí, ktorí posúvajú vaše podnikanie o skok dopredu. Niektorým pomôžu dosiahnuť významné míľniky.

change_history

Kompetenčný model

Definovali ste presne, aké ma kompetencie a zodpovednosti zamestnanec na svojej pozícií? Ak nemáte jasno v popise práce, ľudia si neplnia svoje činnosti alebo nemajú jasne definované právomoci, vedenie tímu zlyháva. Vypracujeme vám kompetenčný model pre lepšiu organizáciu práce.

Recruitment | Získavanie a výber zamestnancov

Chcete doplniť, rozšíriť váš tím? Spúšťate nový biznis model? Porozumieme vašim potrebám a požiadavkam. Zistíme akých ľudí skutočne potrebujete, s akými kompetenciami a schopnosťami. Získavanie a výber zamestnancov zabezpečníme za vás. Tým vám šetríme čas a náklady.

people_alt

Vyhľadávanie zamestnancov

Nechajte proces vyhľadania nových zamestnancov profesionálom. Recruitment si vyžaduje odbornosť a skĺbenie znalostí viacerých disciplín ako aj poznanie pracovného trhu, vhľad do rôznych odvetví, ich interných praktík a princípov fungovania. My vám dokonca poskytneme aj návod ako cielene vyhľadať zamestnancov.

people_alt

Výber zamestnancov

Poskytujeme prvotriedne poradenské riešenia a služby pre spoločnosti najmä v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov. Nábor a výber zamestnancov pod našim vedením znamená, že zistíme koho skutočne potrebujete. Navrhneme, kde a ako vieme nových zamestnancov získať. Navyše dohliadneme na priebeh výberového konania a zaistíme kvalifikované personálne poradenstvo.

people_alt

Recruiting

Na základe popisu pracovnej pozície a jej charakteru, vytvárame stratégiu hľadania vhodných kandidátov s cieľom identifikovať najefektívnejšie cesty oslovenia vhodných uchádzačov, ktorú následne realizujeme. Ak potrebujete pomôcť s výberom zamestnancov pre vašu spoločnosť, recruitingom, či headhuntingom ste na správnom mieste.

people_alt

Executive search

Executive search je špecializovaná poradenská služba na vysoko efektívnu identifikáciu, získavanie a priťahovanie najtalentovanejších obchodných lídrov, manažérov a odborníkov, ktorú zabezpečujeme v mene našich klientov. Kvalita vedúcich pracovníkov, manažérov a odborníkov v tíme je hlavnou zložkou úspechu.

people_alt

Získavanie zamestnancov

S nami získate nových kvalifikovaných zamestnancov bez námahy. Ponechajte výber zamestnancov na nás. Predstavíme vám len tých najlepších a ušetríme váš čas, aby ste sa mohli venovať biznisu.

people_alt

Budovanie tímu

Získavanie novej pracovnej sily, podľa požadovanej kvalifikácie, skúseností a štruktúry, na zaplnenie pracovných miest, nie je len otázkou inzercie nových pracovných miest na rôznych pracovných portáloch. Prinášame vám vysokú úroveň odbornosti pri riadení zamestnancov, v personálnom manažmente, aj pri získavaní talentov a budovaní víťazných tímov.

people_alt

Headhunting

Nájdeme, oslovíme a získame pre vás odborníkov so skúsenosťami, o ktorých sme presvedčení, že ich kvality práve potrebujete a ktorrí vám prinesú potrebnú hodnotu.

people_alt

Interim management

Nájdeme vám odborníka, ktorý na 100% prinesie veľkú efektívnosť do vašich procesov. Interim manažér je osoba na svojom mieste, ktorá sa dočasne stane súčasťou vašej firmy.

…tak ako platí v matematike alebo štatistike normálne rozdelenie, ako sú v športe víťazi a porazení alebo všade v živote platí Paretovo pravidlo 80/20… je to tak aj pri ľuďoch. Vždy sa nájde pár výnimočných, ťahúňov, odborníkov vo svojom obore a zvyšok priemerných alebo podpriemerných… je to tak v každej profesii, v každej pracovnej pozícii… v obchode, v manažmente, v účtárni aj vo výrobnej hale… v odbornosti, v zručnostiach, v pracovnom zápale a motivovanosti pracovať a dosahovať úspechy a ciele… vždy sa ľudia rozdeľujú na schopnejších a menej schopných… na motivovanejších a menej motivovaných… na úspešnejších a menej úspešných… takisto sú aj firmy úspešnejšie a menej úspešné…

Ing. Marek Chrastina | Executive Director TRIGON Consulting s.r.o.

Prieskumy trhu práce | Analýza interných procesov

assessment

Analýza trhu práce

Vypracujeme pre vás analýzu trhu práce a interného pracovného prostredia vo vzťahu k naplneniu požiadaviek a navýšeniu potenciálu vašej spoločnosti novými zamestancami. Prieskum zahŕňa prehľad vašej konkurencie, platové hladiny na daných pozíciách, či zisťovanie názorov na vašu spoločnosť. Analýzu pripravíme personalizovane, s ohľadom na špecifiká vašej firmy.

assessment

Analýza práce

Po spoločnej diskusii vykonáme mapovanie interného prostredia, nastavených procesov a zanalyzujeme tak súčasný stav. Na základe toho, vám vieme poskytnúť vhodné odporúčania a nastaviť nové smerovanie.

assessment

Hodnotenie zamestnancov

Odmeňovanie zamestnacov patrí medzi citlivé nastavenia podľa pracovnej pozície a zamerania vašej činnosti. Nastavíme vám systém ohodnotenia zamestnancov na konkrétne modely, na konkrétne úrovne v rámci tímu.

assessment

Odmeňovanie zamestnancov

Cieľom je, aby boli ľudia u vás spokojnejší a prilákali k vám nové talenty. Odmeňovanie zamestnancov nie je len o nastavení platu, ale aj o iných formách odmeny. Napríklad cez pochvalu. Hľadáme príčiny vznikajúcich problémov a prinášame konkrétne riešenia.

assessment

Motivácia a stimulácia zamestnancov

Každá firma má zavedený svoj interný systém. Často je úzko prepojený s hodnotením zamestnancov. Ak ste vy alebo váš tím nespokojní, motivácia a nadšenie klesá a negatívne vplýva na dosahované výsledky. Identifikujeme miesta, kde vaše aktuálne nastavenie zlyháva a ukážeme vám, ako to môžete robiť lepšie. Alebo problémy vyriešime za vás.

Assessment centrum | Testovanie uchádzačov

scatter_plot

Rozvoj zamestnancov

Chcete sa posunúť vpred? Začnite u svojich zamestnancov. Vzdelávanie, cielene zamerané školenia zabezpečia posun na všetkých úrovniach. Od komunikácie, po zmenu nastavenia a správania sa v tíme.

scatter_plot

Development centrum

Špecializovaná forma školenia pre zamestnancov, kde rozvíjame ich schopnosti na konkrétnych modelových situáciách. Bežne ide o podobné až totožné s prípady z praxe. Cez navodenie situácie, ktoré daná pozícia skutočne rieši. Preto je tento spôsob vzdelávania pre rozvoj veľmi efektívny.

scatter_plot

Assessment centrum

Manažérske a odborné pracovné pozície si vyžadujú viac pozornosti pri výbere kandidátov. Na konkrétnych modelových situáciách, ktoré sú podobné, až totožné, s praxou, dokážeme lepšie odhaliť vlastnosti a kompetencie uchádzača. Pomôžeme vám tak s kvalifikovaným obsadením pozície.

Firma je síce celok, ale tvoria ju ľudia. Ľudia na rôznych pracovných pozíciách, na rôznych oddeleniach, ktorí spoločne prispievajú svojim dielom k celku a teda sa podieľajú na konečnom efekte. Pomáhame vám vyberať práve tých schopnejších ľudí a stávať sa úspešnejšími.

My sme práve tí, čo vedia pomôcť vybrať tých správnych ľudí… a vieme to spraviť dobre.

Máte záujem o naše personálne služby? Napíšte nám

  Vaše meno (povinné)

  Váš e-mail (povinné)

  Vaše telefónne číslo

  Predmet

  Vaša správa

  Menu