Menu
Slovník HR výrazov
Časť
01
Personálny audit

Personálny audit predstavuje účinnú a efektívnu formu zbierania cenných informácií o vašich zamestnancoch, ktoré následne a efektívne využijete pri rozvoji vašich ľudských zdrojov a pri optimalizácii a štandardizáciu procesov vo vašej spoločnosti.

Personálne plánovanie

Cieľom personálneho plánovania je zabezpečiť,aby ste mali k dispozícií v požadovanej kvalite a počte ľudské zdrojenevyhnutné pre dosahovanie vašich cieľov a napĺňanie vízie spoločnosti.

Personálne poradenstvo

Poradenstvo v personalistike je zamerané na hodnotenie a výber zamestnancov, ale aj ich kariérny rozvoj. Dôležitá je aj preventívna poradenská starostlivosť zameraná na manažérov, kľúčových členov tímu a zamestnancov v náročných a rizikových pracoviskách.

HR Outsourcing

Cieľom služby ako externý personálny manažér je pomôcť vám dočasne obsadiť pozíciu HR manažéra, prípadne pozície v personálnom manažmente vašej firmy, a to za účelom riešenie urgentnej personálnej situácie vo vašej spoločnosti.

Employer branding

Vaša značka, ako zamestnávateľa, čižeemployer branding je veľmi dôležitou hodnotou na trhu práce.Prostredníctvom nej sa identifikujete na trhu práce a vo svojom odbore. Tak ľahšiezískavate nové talenty do svojich radov.

Riadenie ľudských zdrojov

Efektívne riadenie a vedenie ľudí je cieľom každého HR manažéra. Existujú rôzne štýly vedenia ľudí v manažmente. Cieľom personálneho plánovania je stabilizovaní a budovanie tímu cez výber správnych ľudí, príprave pracovných zmlúv, pod nastavenie odmeňovacieho systému, aby ste mohli kontinuálne rásť a napredovať.

Talent management

Umožňujeme našim partnerom rásť tým, že identifikujeme a vyberáme nové talenty pri budovaní tímov. Na kľúčové pozície nachádzame špičkových ľudí, ktorí posúvajú vaše podnikanie o skok dopredu. Niektorým pomôžu dosiahnuť významné míľniky.

Kompetenčný model

Definovali ste presne, aké má kompetencie a zodpovednosti zamestnanec na svojej pozícií? Ak nemáte jasno v popise práce, ľudia si neplnia svoje činnosti alebo nemajú jasne definované právomoci, ľudia ani spoločnosť nenapreduje, vedenie tímu zlyháva.

Recruitment/nábor

Chcete ušetriť čas, energiu a náklady vášho personálneho oddelenia, ktoré vznikajú pri spracovaní ohlasov z verejných zdrojov, vykonávanie pohovorov, testovaní uchádzačov a overovaní referencií pri výbere kandidátov pre vašu spoločnosť? Externý recruiter slúži na to, aby dohliadol na priebeh výberového konania a zabezpečil personálne poradenstvo vašej spoločnosti.

Interim management

Cieľom služby Interim management je dočasne obsadiť dôležitú pozíciu manažéra alebo riaditeľa, prípadne externého HR manažéra, za účelom riešenia problémov, urgentnej situácie vo vašej spoločnosti formou interim manažéra. Interim manažéra si môžete najať na riešenie zmien, rozbeh nových projektov, strategických úloh alebo nepopulárnych krokov. Tento odborník má vysokú kvalifikáciu, celý rad pracovných skúseností a za sebou najrôznejšie projekty.

Headhunting/executive search

Executive search je špecializovanáporadenská služba na vysoko efektívnu identifikáciu, získavanie a priťahovanie najtalentovanejších obchodných lídrov, manažérov a odborníkov,ktorú zabezpečujeme v mene našich klientov. Kvalita vedúcich pracovníkov, manažérov a odborníkov v tíme je hlavnou zložkou úspechu.

Analýza trhu práce

Vypracujeme pre vás analýzu trhu práce a interného pracovného prostredia vo vzťahu k naplneniu požiadaviek a navýšeniu potenciálu vašej spoločnosti novými zamestancami. Prieskum zahŕňa prehľad vašej konkurencie, platové hladiny na daných pozíciách, či zisťovanie názorov na vašu spoločnosť. Analýzu pripravíme personalizovane, s ohľadom našpecifiká vašej firmy.

Hodnotenie zamestnancov

Odmeňovanie zamestnancov patrí medzi citlivé nastavenia podľa pracovnej pozície a zamerania vašej činnosti. Nastavíme vám systém ohodnotenia zamestnancov na konkrétne modely, na konkrétne úrovne v rámci tímu.

Odmeňovanie zamestnancov

pomôžeme vám nastaviť model odmeňovania šitý na mieru vášmu tímu a porovnáme ho so situáciu na trhu. Okrem štandardnéhoo dmeňovania vám budeme nápomocní aj pri revízii a prehodnotení exitujúcich benefitov.

Assessment centrum

Manažérske a odborné pracovné pozície si vyžadujú viac pozornosti pri výbere kandidátov. Na konkrétnych modelových situáciách, ktoré sú podobné, až totožné, s praxou, dokážeme lepšie odhaliť vlastnosti a kompetencie uchádzača. Pomôžeme vám tak s kvalifikovaným obsadením pozície.

Rozvoj zamestnancov

Chcete sa posunúť vpred? Začnite u svojich zamestnancov. Vzdelávanie, cielene zamerané školenia zabezpečia posun na všetkých úrovniach. Od komunikácie, po zmenu nastavenia a správania sa v tíme.

Development centrum

Špecializovanáforma školenia pre zamestnancov, kde rozvíjame ich schopnosti na konkrétnych modelových situáciách. Bežne ide o podobné až totožné s prípady z praxe. Cez navodenie situácie, ktoré daná pozícia skutočne rieši. Preto je tento spôsob vzdelávania pre rozvoj veľmi efektívny.

Vyhľadávanie (nábor zamestnancov)

Nechajte proces vyhľadania nových zamestnancov profesionálom. Recruitment si vyžaduje odbornosť a skĺbenie znalostí viacerých disciplín ako aj poznanie pracovného trhu, vzhľadom rôznych odvetví, ich interných praktík a princípov fungovania.

Výber zamestnancov

Chcete ušetriť čas, energiu a náklady vášho personálneho oddelenia, ktoré vznikajú pri spracovaní ohlasov z verejných zdrojov, vykonávanie pohovorov, testovaní uchádzačov a overovaní referencií pri výbere kandidátov pre vašu spoločnosť? Náš konzultant zrealizuje výberové konanie a zabezpečí personálne poradenstvo vo vašej spoločnosti. Pomôžeme vám pri náročnom hľadaní nových zamestnancov.

Analýza práce

V prvom rade potrebujeme mať jasnú predstavu o tom,koho potrebujete. Až následne sa môžeme pustiť do hľadania vhodných kandidátova preto najprv zistíme, aký profil kandidáta je pre vás ten najvhodnejší.

Aktívny recruitment

Na základe popisu pracovnej pozície a jej charakteru, vytvárame stratégiu (postup) hľadania vhodných kandidátov s cieľom identifikovať najefektívnejšie cesty oslovenia vhodných kandidátov, ktorú následne realizujeme. Medzi najbežnejšie používané patria: kvalitná inzercia, využitie vlastných a externých databáz, sociálne siete, networking.

Selekcia uchádzačov

na základe popisu pracovnej pozície a jej charakteru stanovíme proces výberu – určíme potrebné techniky použité pri výbere.Vytvoríme sadu otázok pre hĺbkové interview a zhodnotíme nutnosť použitia doplnkových metód a zaradíme ich do celkovej aplikovanej koncepcie.

Interview / výberový pohovor

vytvoríme pre každú pozíciu databázu Batérie otázok šiténa mieru konkrétnemu klientovi a konkrétnej pozície. Metodiky, ktoré využívame pri výberových pohovoroch.

·       BEI (Behavioral event interview),

·       RGI (Repertory gridinterview),

·       CBI (Competency based interview),

·       skúmanie osobnosti,motívov, návykov, vlastností, schopností a zručností,

·       skúmanie odbornosti a zisťovanie skúseností,

·       skúmanie kariérnej dráhy a smerovania, vyhodnocovanie kompatibility s požiadavkou a situáciou klienta.

Okrem týchto metód prišpecifických pozíciách využívame aj doplnkové techniky selekcie a to najmä:

·       overovanie referencií,

·       psycho diagnostika – osobnostné testy a dotazníky,

·       assessment centrum a testovanie cez modelové situácie na pohovoroch,

·       assessment centrum skúseností.

Budovanie tímu na „zelenej lúke“

Vybudovanie tímu od základov je náročná úloha. Ako pri všetkých našich službách aj pri tejto vytvárame riešenie na kľúč.

Prebudovanie tímu / redizajn tímu

pri potrebe rozšírenia existujúceho tímu, alebo výmeny časti tímu šijeme riešenie na mieru každému klientovi podľa aktuálnej situácie a požiadaviek. Celý postup v tomto prípade závisí od mnohých faktorov – zhodnotenia aktuálneho status quov komparácii so želaným výsledným efektom a následne nastavujeme presné postupy. V tomto prípade sú neoceniteľné naše dlhoročné skúsenosti v kombinácii s individuálnym prístupom skúseného konzultanta.

Vzdelávanie

je neoddeliteľnou súčasťou napredovania a budovania konkurencieschopnosti každej úspešnej firmy. Naši lektori sú odborníci na oblasť manažérskych, komunikačných a obchodných zručností.Máme skvelý program pre vašich HR zamestnancov zameraný na nábor, výber a adaptáciu zamestnancov.

Budovanie firemnej kultúry

firemná kultúra je jedinečnýznak spoločnosti tak, ako odtlačok prsta u človeka. Je to jedna z mála vecí, ktoré konkurencia nedokáže skopírovať. Dobrá firemný kultúra je vašou „divokou kartou“ nielen vo vzťahu ku konkurencii, ale najmä vo vzťahu k vašich zamestnancom súčasným aj budúcim.

Personálna agentúra

Personálna agentúra TRIGON Consulting s.r.o. sa zaoberá personálnym poradenstvom v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov najmä na manažérske, obchodnícke, marketingové ašpecializované technické pozície. Chcete mať istotu získania toho najvhodnejšieho človeka odborným a profesionálnym výberom? Využite personálne poradenstvo našej personálnej agentúry.

Progam nástupníctva – pomáha identifikovať a stabilizovať kľúčové pozície vo firme

Je investíciou do budúcnosti, pretože podporuje lojalitu a angažovanosť kľúčových zamestnancov a je nástrojom ako prilákať do spoločnosti nové talenty.

Prieskum platov

prehľad opierajúci sa o naše znalosti trhu, naše interné dáta doplnené o dátabáz relevantných externých zdrojov.

Časť
02
Na základe čoho pracujete?

Pracujeme na základe zadania klienta, s ktorým si detailne vykomunikujeme jeho požiadavky na človeka ktorého potrebuje nájsť, aby sme mali istotu, že vieme koho máme hľadať, čo má vedieť a aký má byť.

Po právnej stránke je to zmluva o spolupráci.

Ako dlho Vám trvá, pokiaľ mi predstavíte vhodných kandidátov?

Záleží od toho či zamestnanci spĺňajúci požiadavky sú voľní na trhu práce, alebo ich treba hľadať iným spôsobom. Ak nie je problematické nájsť na trhu práce ľudí s požadovanou kvalifikáciou, tak je to 2 – 3 týždne.Pri vysoko špecializovaných pozíciách kde je potrebné použiť Executive search, je táto doba 4 – 6 týždňov.

Čo potrebujete k tomu, aby ste mohli začať hľadať?

Potrebujeme vedieť koho máme hľadať, čiže prax, vzdelanie, znalosti, odbornosť, zručnosti, vlastnosti … a potrebujeme mať podpísanú zmluvu o spolupráci.

Koľko nás to bude stáť?

Cena za poradenské riešenie je závislá od obtiažnosti procesu hľadania a výberu. Cena sa individuálne kalkuluje podľa toho, aké obtiažne je nájsť požadovaných ľudí a tiež aké metódy selekcie budú použité. Vyžiadajte si cenovú ponuku.

Ako pracujete?

Základom je porozumenie klientovej požiadavky na hľadaného človeka. Hľadanie prebieha podľa potreby rôznymi spôsobmi, no medzi najčastejšie používané patrí inzerovanie pracovnej pozície, hľadanie v databázach a oslovovanie ľudí z databáz, ktorí spĺňajú požiadavky a executive search.

Ďalej prebieha selekcia nájdených uchádzačov, ktorej základom je hĺbkové osobnostné interview spojené s analýzou kariérnej dráhy a jazykových znalostí a je doplnené o kompetenčné interview. V prípade záujmu klienta na selekciu ďalej využívame získavanie a overovanie referencií, osobnostné testovanie a assessment centrum.

Keď prebehne celý tento proces predstavíme klientovi 2 – 4 najvhodnejších kandidátov, z ktorých si môže vybrať.

Čo je executive search?

Executive search (ďalej len ES) je metóda vyhľadávania zamestnancov, ktorí nie sú voľne dostupní na trhu práce. Sú to hlavne top manažéri a špecialisti. Využíva sa vtedy, keď potrebujete obsadiť špecifickú pozíciu avšak na inzerciu nemáte žiadnu odozvu.

ES je priame oslovovanie ľudí ktorí sú zamestnaní a nehľadajú si prácu.

Čo je záruka a ako funguje?

Záruka znamená v tomto prípade to, že ak sa nami odporučený kandidát neosvedčí ako vhodný a náš klient s ním rozviaže pracovný pomer alebo tento kandidát odíde sám, zrealizujeme nové hľadanie bez akýchkoľvek poplatkov.

Dĺžka záruky sa hýbe v rozmedzí od 3 do 6 mesiacov.

Marcela Mihalčeková
Klient Partner | HR Consultant
Vnímaním ľudskej individuality a originality dokážem každého klienta pripraviť na osobný kariérny rast.
Viac o Trigone
HR blog
Zobraziť viac
Onboarding a adaptácia – stabilizácia a motivácia nových zamestnancov od prvého momentu
V dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom svete podnikania závisí úspech každej organizácie do veľkej miery od kvalitya efektivity jej zamestnancov.
Ľudské zdroje
Zaujímavosti a prekvapivé fakty o pracovných pohovoroch
85% ľudí vo svojich životopisoch klame, alebo aspoň ohýba pravdu. Odlíšiť, kto má reálne skúsenosti a kto len prifarbuje je často možné až na pohovore.
Pracujúce matky
Matky na materskej (dovolenke), ktoré zároveň pracujú, sú bežným javom na Slovensku. Pozrime sa na výhody a nevýhody takejto práce.