Menu
Menu
Kto sme
Spoznajte nás a náš príbeh
Nachádzame špičkových ľudí na zavolanie
Sme tím skúsených profesionálov v odvetví. Už viac ako 16 rokov naši konzultanti pomáhajú firmám získavať do svojich tímov tých najlepších ľudí.

Naše skúsenosti sú ako na lokálnej tak aj medzinárodnej úrovni. V oblasti recruitmentu a executive search, tak aj business developmentu. Toto vytvára silnú synergiu, z ktorej naši klienti profitujú.
– Ing. Miriam Krpelánová, Managing Director
See all features
Náš príbeh
Rok 2004 pre nás znamenal vstup na trh poradenských služieb v oblasti manažmentu ľudských zdrojov a personálnych agentúr. Plní nadšenia sme rozvíjali svoje akademické know how v tejto oblasti o nové poznatky a začali ich zavádzať prvými krokmi do praxe. Odvtedy nastúpený trend neustáleho odborného aj osobnostného rastu, vzdelávania sa a zvyšovania odbornosti je neustále prítomný v našej firme.
2004

2004

vstup na trh a etablovanie TC v konkurencii personálnych agentúr

2008

zmena právnej formy / zvládnutie finančnej krízy

2008
2010

2010

vstup na medzinárodné trhy, zdokonalenie know-how

2015

najväčšia personálna agentúra v Banskobystrickom kraji

2015
2018

2018

významné rozšírenie tímu o externých konzultantov, čím sme rozšírili svoju pôsobnosť na celé územie SR

2020

začiatok interného vzdelávania a realizácia poradenstva v oblasti externého financovania HR činností pre našich klientov

2020
2021

2021

vypracovanie know-how a spustenie personálneho poradenstva

2022

komplexné obsluhovanie klienta od auditu HR činností až po návrh a implementáciu riešení

2022
2023

2023

rozšírenie tímu v oblasti HR poradenstva a nastavenie systematického interného vzdelávania

Prečítajte si viac o našich kolegoch
Odbornosť je základným pilierom, na ktorom stojí naša firma a taktiež tým na čo sa naši partneri môžu stopercentne spoľahnúť. Odbornosť je tým na čom si zakladáme a u našich konzultantov neustále rozvíjame.
Miroslav Lichý
Managing Partner
Miriam Krpelánová
Managing Director | Head of Consulting
Marcela Mihalčeková
Client Partner | Senior Recruiter
Ing. Marta Vladárová
HR Consultant
Jana Skubeničová
Sales Assistant
Mgr. Veronika Kilvádyová
Junior HR Consultant
Jana Šuleková
Marketing Coordinator
Samuel Tatliak
Junior Recruiter
Rodeo Scandiaca
Verný spoločník nášho tímu
Naša cesta
Vznik TRIGONU
Rok 2004 pre nás znamenal vstup na trh poradenských služieb v oblasti manažmentu ľudských zdrojov a personálnych agentúr. Plní nadšenia sme rozvíjali svoje akademické know how v tejto oblasti o nové poznatky a začali ich zavádzať prvými krokmi do praxe. Odvtedy nastúpený trend neustáleho odborného aj osobnostného rastu, vzdelávania sa a zvyšovania odbornosti je neustále prítomný v našej firme.
Dozrievame
Rok 2008 sa u nás niesol v duchu dvoch udalostí. Prvou bola hneď na začiatku zmena právnej formy a založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Druhou bola už menej príjemná udalosť a to nástup ekonomickej krízy, ktorá sa v tomto segmente prejavila asi najviac. Prispôsobili sme sa, vytrvali sme a sme stále tu silnejší a schopnejší ako kedykoľvek pred tým.
Začatie medzinárodného recruitmentu
Rok 2010 sa niesol v znamení začatia podnikania na medzinárodnej úrovni a zakúsení medzinárodného recruitmentu. Zdokonalili sme svoje procesy, rozšírili obzory a know how a ťažíme z toho doteraz. Naša divízia medzinárodného headhuntingu na špecializované pozície stále vynikajúco prosperuje.
Najväčší v regióne
Vďaka nášmu úsiliu, kvalitným službám ale hlavne na základe našich výsledkov a spokojnosti klientov sme sa stali najväčšou recruitingovou agentúrou v Banskobystrickom kraji. Klienti sa naučili, že sa vedia na nás spoľahnúť a preto nám ostávajú verní.
Sme k vám o krok bližšie
Spustili sme model externých konzultantov. Máme v tíme skúsených recruiterov, ktorí firmám vedia pomôcť s výbermi nových zamestnancov vďaka našim overeným procesom a skúsenostiam. Pokrývame tak celé Slovensko a vieme byť tak bližšie k vám, našim klientom.
Sme k vám o krok bližšie
Spustili sme model externých konzultantov. Máme v tíme skúsených recruiterov, ktorí firmám vedia pomôcť s výbermi nových zamestnancov vďaka našim overeným procesom a skúsenostiam. Pokrývame tak celé Slovensko a vieme byť tak bližšie k vám, našim klientom.
Kto sme
Managing Partner

Ing. MIROSLAV LICHÝ

Už 15 rokov poskytujem profesionálne náborové služby pre klientov po celom Slovensku. Mojím cieľom je spájať správnych kandidátov s firmami a pomáhať im rásť.  Podporujte zaujímavé partnerstvá medzi spoločnosťami.

Vzdelanie

UMB Ekonomická fakulta, manažment, Banking Institute College Praha

Jazyky

Ovládam anglický jazyk na vysokej úrovni.

Managing Director | Head of Consulting

Ing. MIRIAM KRPELÁNOVÁ

Pracovnú kariéru som začínala v oblasti vzdelávania. V ďalšej kariére som získala skúsenosti s budovaním, vedením a motiváciou obchodných tímov, koučingom a vedením ľudí v nadnárodných korporátoch. V posledných 5 rokoch sa aktívne venujem oblasti ľudských zdrojov.

Aktuálne pracujem ako konzultant a headhunter v personálnej agentúre. Aktívne spolupracujem s množstvom podnikateľských subjektov formou poradenstva aj prostredníctvom Národného podnikateľského centra.

Svoje profesionálne skúsenosti venujem aktívnej personálnej práci vo sfére analýzy aktuálnej situácie v spoločnostiach, návrhu riešení šitých na mieru potrebám klientov, výber vhodných kandidátov, vedeniu pohovorov, koučingu, poradenstvu a lektorovaniu.  Aktívne sa venujem  už niekoľko rokov kariérnemu poradenstvu pre kandidátov, ktorí si hľadajú nové uplatnenie na trhu práce.

Vzdelanie

Absolvovala  Ekonomickú fakultu UMB v odbore Marketing a Manažment v Banskej Bystrici. Vzdelanie si aktívne dopĺňala v oblasti koučingu, vzdelávania dospelých, lektorovania a mentoringu.

Jazyky

Aktívne ovládam Anglický jazyk, mám základy francúzskeho jazyka.

Client Partner | Senior Recruiter

Mgr. MARCELA MIHALČEKOVÁ

Som komunikatívna a aktívna osobnosť s profesionálnymi zručnosťami a praktickými skúsenosťami v oblasti manažmentu, poisťovníctva, športu, vzdelávania a ľudských zdrojov.

Pôsobila som v oblasti náboru a výberu zamestnancov, tiež ako HR konzultantka. Ako spolumajiteľka personálnej agentúry som nadobudla skúsenosti v oblasti headhuntingu a s tým spojeného obsadzovania TOP manažérskych pozícií. Ako manažérka športového centra som prevádzkovala súkromný podnik vo vysoko-konkurenčnom prostredí a rozšírila som si svoje marketingové, organizačné, logistické a personalistické zručnosti.

Som pragmatická, ale zároveň veľmi empatická, a preto dokážem svojich klientov dobre odhadnúť a správne nasmerovať. Mám skvelé organizačné zručnosti, dokážem viesť a motivovať tím, utužovať medziľudské vzťahy.

Vzdelanie

Je absolventkou Filozofickej fakulty UMB Banská Bystrica, odbor Sociálna filozofia so zameraním na personalistiku v malých a stredných podnikoch.

Jazyky

Anglický jazyk.

Senior Recruiter

Ing. Marta Vladárová

Stála som pri zrode spoločnosti ešte počas štúdií. Podieľala som sa na nastavovaní procesov a budovania know-how. Zúčastňovala som sa obchodných rokovaní a získavania prvých klientov. Mám prax v kompletnej HR problematike od analýzy pracovného miesta u klienta, cez kompletný výberový proces až po etablovanie uchádzačov u klienta. Pri výberovom procese som využívala rôzne moderné metódy s využitím poznatkov psychológie, ako sú napr. assessment centrá.

V súčasnosti pôsobím ako externý konzultant spoločnosti.

Vzdelanie

Som absolventkou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vzdelanie si počas pracovného života dopĺňam rôznymi školeniami, najmä v oblasti obchodu, psychológie, kvality a riadenia ľudí.

Jazyky

Anglický jazyk

IT Recruiter | Senior Recruiter

Mgr. Veronika Kilvádyová

Moju cestu k ľudským zdrojom, recruitingu a personalistike som začala štúdiom všeobecnej psychológie na Prešovskej univerzite, kde som sa prvýkrát stretla s oblasťou pracovnej psychológie a prirástla mi k srdcu. Neskôr som magisterské štúdium dokončila na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Moje skúsenosti a zručnosti v oblasti náboru zamestnancov som napokon rozvinula práve v Trigone na pozícii HR konzultanta vďaka skvelému tímu a podpore svojich kolegov.

Som empatická a komunikatívna osobnosť, na prvom mieste sú pre mňa vždy klienti a kandidáti, ktorým chcem poskytnúť kvalitné rady a ukázať im všetky možnosti. Každý problém riešim proaktívne a som rada, keď sa na mňa môže spoľahnúť každý, s kým spolupracujem. Venujem sa výberu a náboru kandidátov, vedeniu pohovorov, analýze pracovných miest.

Vzdelanie

Absolvovala som bakalársky stupeň psychológie na Prešovskej univerzite. Magisterský stupeň som absolvovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Jazyky

Aktívne ovládam anglický jazyk a základy francúzskeho jazyka.

Sales Assistant  

Bc. Jana Skubeničová

Som komunikatívna a aktívna osobnosť, ktorá má rada kontakt s ľuďmi. Mám rada poriadok a systém vo veciach, čo ma priviedlo práve k práci asistentky.  

Po absolvovaní strednej ekonomickej školy som pracovala ako asistentka a školiteľka vo veľkej distribučnej firme, kde som mala možnosť získať lektorské a komunikačné zručnosti, ktoré aktívne využívam pri svojej práci.

Občas som pri svojej práci psychológom aj diplomatom. Mojou silnou stránkou je flexibilita, ktorá je dôležitá pri riešení neočakávaných úloh a situácií.  

Vzdelanie

Som absolventka strednej ekonomickej školy a aktuálne dokončujem II.stupeň štúdia na vysokej škole.

Jazyky

Ovláda Anglický jazyk.

Marketing Coordinator

Ing. Jana Šuleková

Slová sú silná zbraň a mojim úsilím je zacieliť ich správnym smerom, na správnych ľudí. Chcem dať textom zmysel, nech oslovia presne tých, pre ktorých sú určené.

Svoju pracovnú kariéru som začínala ako obchodná asistentka v environmentálnom sektore. Na tejto pozícii som sa stretla so širokým spektrom zaujímavých pracovných aktivít, okrem iného aj s personálnym marketingom. Mala som príležitosť byť aktívna v procese výberu zamestnancov. Avšak, už v tom čase ma najviac priťahovala kreatívna stránka veci – príprava propagačných materiálov, prezentácii a pod.

Preto som sa rozhodla ďalej rozvíjať týmto smerom a stala sa súčasťou tímu TRIGON Consulting, kde sa podieľam na online a offline marketingu spoločnosti. Pripravujem a editujem propagačné články a posty. Pomáham interným kolegom s tvorbou contentu a textov. Spolupracujem s externými partnermi pri realizácii kampaní, prezentácii produktov, tvorbe obsahu a firemnej identity. Venujem sa správe sociálnych sietí, snažím sa prinášať zaujímavosti zo sveta HR, ako aj z diania v našej firme.

Vzdelanie

Technická univerzita, Enviromentálny manažment.

Jazyky

Ovláda anglický jazyk.

Junior Recruiter

Samuel Tatliak

Junior recruiter so záujmom o IT odvetvie a s cieľom špecializovať sa na IT nábor. Hoci som práve začal svoju kariéru v oblasti náborovania, som zodpovedný a systematický, čo mi pomáha vytvárať účinné procesy pri hľadaní talentov pre našich klientov.

Vďaka štúdiu IT som získal základné pochopenie technológií a jazykov, ktoré mi pomáhajú lepšie pochopiť potreby IT profesionálov.

Mimo svojej profesionálnej kariéry som zanieteným podporovateľom osobného rozvoja a podnikania. Aktuálne pracujem na vlastnom projekte zameranom na podporu ľudí v oblasti sebarozvoja a ich podnikateľských aktivitách.

Som nadšený z toho, že môžem byť súčasťou rastúcej komunity a verím, že moje vedomosti a skúsenosti mi pomôžu nájsť ideálnych kandidátov pre rôzne IT pozície. Ak máte záujem o spoluprácu, neváhajte ma kontaktovať. Teším sa na spoluprácu s vami!

Vzdelanie

Študent vysokej školy.

Jazyky

Ovláda plynule anglický jazyk.

Sme blízko vás
Sme 100% slovenská personálna agentúra
Vďaka sieti našich senior konzultantov obsluhujeme celé Slovensko. Okrem sídla spoločnosti v Banskej Bystrici, máme konzultantov v Bratislave, Nitre, Trnave, Leviciach, Žiari nad Hronom, Zvolene aj v Košiciach. Máme skúsenosti z rôznych odvetví a vieme úspešne obsadiť rôzne typy pozícií. Nájdeme vám tých najlepších kandidátov vo Vašom regióne. 
Vaši noví zamestnanci sú bližšie, ako si myslíte!