Search
Close this search box.

Potrebujem HR radu

máme jednoduché riešenia na zložité problémy

Služba

HR Poradenstvo

Využite naplno potenciál svojich zamestnancov vďaka našim odborným poradenským službám v oblasti ľudských zdrojov. Za viac ako 16 rokov v oblasti HR je náš tím odborníkov na ľudské zdroje vybavený znalosťami a skúsenosťami, ktoré pomôžu vašej spoločnosti konkurovať na trhu práce.

Naše poradenské služby v oblasti ľudských zdrojov sú navrhnuté tak, aby vyhovovali jedinečným potrebám vašej spoločnosti. Prostredníctvom našich konzultantov Vám poskytneme komplexné riešenia v oblasti ľudských zdrojov, ktoré sú v súlade s vašimi obchodnými cieľmi. Rozsah našich poradenských služieb zahŕňa strategické plánovanie pracovnej sily, nábor / výber / adaptáciu až po získavanie a udržanie talentovangažovanosť  zamestnancov, riadenie výkonnosti a ďalšie.

Dôležitou časťou našich HR služieb je HR outsourcing. V tomto prípade aj menšia spoločnosť môže získať benefity pôsobenia špičkového externého HR manažéra za výhodných finančných podmienok.

Vybudovanie tímu od základov je náročná úloha. Ako pri všetkých našich službách aj pri tejto vytvárame riešenie na kľúč. Všetky odborné postupy a metodiky používame citlivo, podľa skúseností a berieme ohľad na aktuálnu situáciu.

Služba

Personálny audit

Objektívny pohľad cez audit ľudských zdrojov
Personálny audit predstavuje účinnú a efektívnu formu zbierania cenných informácií o vašich zamestnancoch, ktoré následne a efektívne využijete pri rozvoji vašich ľudských zdrojov a pri optimalizácii a štandardizáciu procesov vo vašej spoločnosti.

Personálny audit dáva odpoveď na rôzne otázky
Ľudské zdroje sú najcennejším zdrojom vo vašom podnikaní. Efektívne využívanie ľudských zdrojov prináša rozvoj spoločnosti a obmedzuje tak zlyhanie vašej firmy, pretože ľudia nie sú stroje. Zmapovanie procesov, efektívne riadenie, nastavenie komunikačných tokov, delegovanie právomocí a určenie kompetencií a povinností je základným problémom mnohých organizácií, najmä pri prechodoch z jednotlivých etáp vývoja vašej spoločnosti.

Personálny audit a jeho priebeh
Základom nášho odborného i osobného posúdenia jednotlivých účastníkov auditu. Na úvod spravidla formou štruktúrovaných osobných rozhovorov, ktoré vedú naši personálni konzultanti, odborníci na personálny audit. Podstatou je riešenie konkrétneho zadania a problémov charakteristických pre jednotlivé pracovné pozície. Dynamickou metódou personálneho auditu je Assessment centrum alebo Development centrum, kde dostanete kvalifikovanú spätnú väzbu o vašich zamestnancoch v modelovaných reálnych situáciách z praxe. Využite naše dlhoročné skúsenosti pri spoznávaní vašich zamestnancov cez personálny audit a objavíte ich skutočný potenciál.

Služba

HR Marketing

V dnešnom konkurenčnom podnikateľskom prostredí je získanie a udržanie špičkových talentov rozhodujúce. Personálny marketing pomôže priblížiť vašu značku, kultúru a hodnoty potenciálnym zamestnancom, čím uľahčí získavanie vhodných kandidátov. Využitím HR marketingu si budujete silnú značku a dobré meno na trhu práce.

Personálny marketing vám môže pomôcť udržať si svojich najlepších zamestnancov.

Personálny marketing sa stáva kľúčovou zložkou každej úspešnej spoločnosti. Investovaním do iniciatív v oblasti personálneho marketingu môžete prilákať a udržať si špičkové talenty.

Máme recept na nastavenie efektívneho personálneho marketingu.

Služba

Vzdelávanie

Využite plný potenciál vášho tímu vďaka vzdelávaniu. Už niekoľko rokov sme pre našich klientov dôveryhodný partner v oblasti rozvoja komunikačných zručností, manažérskych zručností, predajných zručností a osobného rozvoja ich zamestnancov.

Špecializujeme sa na poskytovanie komplexných a na výsledky zameraných výučbových programov (tréningov) v kľúčových oblastiach profesionálneho rozvoja. Máme tím skúsených lektorov, ktorí sa  venujú tomu, aby váš tím získal zručnosti, ktoré potrebujete, aby vaša spoločnosť bola dlhodobo úspešná.

Komunikačné zručnosti – efektívna komunikácia je dnes základom každej úspešnej organizácie. Počas našich tréningov sa zameriavame nielen na zlepšenie komunikačných zručností ale aj aktívne počúvanieriešenie konfliktov a prezentačné zručnosti. Poskytujeme použiteľné techniky, ktoré pomôžu vášmu tímu komunikovať otvorene a jasne, čím vzrastie jeho schopnosť spolupracovať, vyjednávať a budovať zmysluplné vzťahy s klientmi, kolegami a obchodnými partnermi.

HR školenia – naše portfólio vzdelávacích aktivít zahŕňa aj komplexné školiace programy pre odborníkov v oblasti ľudských zdrojov vrátane náborárov, headhunterov, HRBP a personalistov. Náš tréning šitý na mieru pokrýva kľúčové oblasti HR služieb, ako je získavanie talentov, náborové stratégie, hodnotenie kandidátov, techniky headhuntingu, onboarding a adaptácia nového zamestnanca a interná komunikácia.

Manažérske zručnosti – vodcovské a manažérske zručnosti sú rozhodujúce pre riadenie výkonnosti tímu a dosahovanie cieľov organizácie. Naše cielené tréningy v oblasti leadership sa zameriavajú na základné manažérske kompetencie, ako je strategické plánovanie, rozhodovanie, budovanie tímu, riadenie výkonnosti a riadenie zmien. Poskytujeme praktické nástroje, rámce a prípadové štúdie, ktoré pomôžu vášmu tímu rozvíjať efektívne štýly vedenia a motivovať svojich priamych podriadených, čo vedie k zlepšeniu výkonnosti a produktivity tímu.

Predajné zručnosti – v dnešnom konkurenčnom podnikateľskom prostredí je zvládnutie efektívnych predajných techník nevyhnutné pre obchodný úspech. Naše tréningové programy sa zameriavajú na budovanie základných predajných zručností, ako je vyhľadávanie nových zákazníkov, budovanie vzťahov, vyjednávanie, riešenie námietok a uzatváranie obchodov. Poskytujeme praktické stratégie, cvičenia na hranie rolí a reálne scenáre na zdokonalenie predajných zručností vášho tímu.

Okrem týchto tém naši konzultanti poskytujú koučingové služby a služby zamerané na osobný a osobnostný rozvoj vašich zamestnancov.

Služba

Nástupníctvo

Plánovanie nástupníctva je jedným z najdôležitejších aspektov úspešného  podnikania. Je to proces identifikácie a rozvoja zamestnancov s potenciálom obsadiť kľúčové vedúce pozície v spoločnosti. Včasnou identifikáciou a prípravou potenciálnych nástupcov spoločnosť dokáže zabezpečiť kontinuitu vo vedení, zmierni riziko spojené s náhlymi neželanými odchodmi. Program nástupníctva je investíciou do budúcnosti, pretože podporuje lojalitu a angažovanosť kľúčových zamestnancov a je nástrojom ako prilákať do spoločnosti nové talenty.

Na základe našich dlhoročných skúseností by plánovanie nástupníctva malo byť najvyššou prioritou pre každú spoločnosť, ktorá chce dlhodobo uspieť.

Služba

Prieskum platov

Súčasťou našich profesionálnych služieb sú aj prieskumy platov pre rôzne pozície. Ak potrebujete získať prehľad o tom, ako sú hodnotení zamestnanci na konkrétnej pozícii napríklad u konkurencie alebo potrebujete nastaviť plat pre novú pozíciu vo vašej firme, s ktorou nemáte skúsenosť, dodáme vám prehľad opierajúci sa o naše znalosti trhu, naše interné dáta doplnené o dáta z relevantných externých zdrojov.

Ing. MIRIAM KRPELÁNOVÁ

MANAGING DIRECTOR | HEAD OF CONSULTING

Pracovnú kariéru som začínala v oblasti vzdelávania. V posledných 5 rokoch sa aktívne venujem oblasti ľudských zdrojov.

V akej oblasti vám môžeme pomôcť?

Potrebujem:

Vaša správa bola úspešne odoslaná ‍

Ozveme sa Vám najneskôr do 24 hodín (štandardne do 4 hodín)

Ak sa potrebujete spojiť ihneď, prosím volajte:

Miroslav Lichý
Managing Partner

Vaša správa bola úspešne odoslaná

Ozveme sa Vám najskôr, ako to bude možné.