Personálna agentúra je na trhu práce všeobecne známym pojmom. Význam a prínos agentúr je dôležitý aj v časoch všeobecne pozitívnej nálady na pracovnom trhu. Nezamestnanosť klesá a firmy majú nedostatok kvalitných voľných uchádzačov o zamestnanie.

Časy, kedy si zamestnávateľ mohol vyberať spomedzi desiatok kvalitných uchádzačov sú, aspoň v tomto momente, za nami.

Pre firmy je práve v tomto období hľadanie zamestnanca, ktorý by spĺňal prísnejšie kritéria, zložitý a časovo náročný proces s neistým koncom.
Časy, kedy si zamestnávateľ mohol vyberať spomedzi desiatok kvalitných uchádzačov sú, aspoň v tomto momente, za nami.

Pozrime sa aj na situáciu uchádzačov. Majú viac možností zamestnať sa. Vyberajú si ponuky, ktoré sú pre nich finančne motivujúce a uprednostňujú firmy s bohatým systémom benefitov.

Nájsť vhodného kandidáta je pre firmy veľká výzva. Častokrát sa stáva, že vhodného kandidáta jednoducho nenájdu alebo sa im na pracovný inzerát nikto neozve.

V tomto prípade je veľkou pomocou, keď do hry vstúpi personálna agentúra. Tá má vo svojich databázach stále dostatok kvalitných uchádzačov. Pre agentúru je hľadanie správneho kandidáta podstatou jej práce. Správny recruiter sa tejto činnosti venuje dennodenne niekoľko hodín.

Výhodou využitia služieb personálnej agentúry je, že si daných kandidátov dopredu „preklepne“. Najprv prebieha telefonický pohovor. Nasleduje osobné stretnutie, kde sa personalista pýta uchádzača na podrobnosti a informácie podstatné pre zamestnávateľa.

Ak dôjde k prieniku medzi požiadavkami firmy a uchádzačom, prichádza na rad pohovor priamo medzi nimi. Do tohto procesu už personálna agentúra nezasahuje. Je len v pozícii konzultanta a odborného poradcu.

V prípade úspešného výberu uchádzača sa podpíše zmluva a agentúra dostane odmenu od firmy. U niektorých uchádzačov stále pretrváva názor, že ich sprostredkovanie práce bude niečo stáť. Samozrejme to nie je pravda. Agentúra si tiež neberie percento z platu nového zamestnanca, ako je to niekedy mylne šírené.

Poďme si teda zhrnúť výhody personálnej agentúry pre firmy a uchádzačov.

VÝHODY PRE FIRMU:

– Celý výberový proces je v rukách agentúry. Ak nenájde vhodného uchádzača, nedostane odmenu za sprostredkovanie. Preto je pochopenie potrieb a požiadaviek klienta na kandidáta mimoriadne dôležité.
– Úspora času a financií.
– Agentúra disponuje kvalitnou databázou uchádzačov o prácu.
– Ak je personalista skúsený, vie rýchlo vyselektovať kvalitného uchádzača a prepojiť ho s potrebami zamestnávateľa.

VÝHODY PRE UCHÁDZAČA:

– Celý výberový proces je pre neho bezplatný, rovnako sa nestrháva podiel z platu.
– Uchádzač je agentúrou „preklepnutý“ len raz. Ak kandidát nie je obsadený na konkrétnu pozíciu, agentúra mu vie ponúknuť ďalšie.
– Šetrí sa čas a financie uchádzača. V prípade využitia služieb personálnej agentúry častokrát odpadajú nepopulárne niekoľkokolové pohovory, na ktoré musí uchádzač cestovať.

Celý princíp fungovania personálnej agentúry je založený na zefektívnení výberového konania, ako pre firmy tak pre uchádzačov.

Ako spoznať správnu personálnu agentúru?

Tieto 3 body vám v tom pomôžu:

1. Vie identifikovať potreby klienta.
2. Vie, kde má hľadať správnych a kvalitných uchádzačov.
3. Vie týchto uchádzačov zaujať a spraviť s nimi hĺbkový vstupný pohovor, na základe ktorého ich môže odporučiť klientovi.

Mnohé firmy inzerujú výlučne cez pracovné agentúry, preto sa stali nevyhnutnou súčasťou pracovného trhu.

Plánujete výberový proces u vás vo firme? Zavolajte nám a my vám poskytneme bezplatné poradenstvo.

Ste uchádzač a chcete nájsť prácu snov? Ozvite sa nám a my vás radi privítame na osobnom pohovore.

Menu