„Tak ako je to v športe tak je to aj vo firmách – sú tímy, ktoré víťazia a sú také, ktoré sú porazené. Každá firma je zložená z niekoľkých tímov a každý z nich má svoje vlastné bojisko a pravidlá efektívneho a úspešného fungovania.“

Tým, že nám cez ruky prešlo mnoho pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie na rôznych pozíciách, firmách a regiónoch vieme veľmi dobre identifikovať tých top 20% úspešných u väčšiny štandardných profesií. V kombinácii s tým, že máme dlhoročné skúsenosti s budovaním firiem, vieme určiť čo je podstatné pre dosahovanie vynikajúcich výsledkov firiem. Toto nám dáva úžasnú robustnosť nášho riešenia a naši klienti môžu ťažiť z tejto synergie obrovskú pridanú hodnotu.

firemna kultura

Otestujte nás

Kontaktujte nás +421 915 815 732 a vyžiadajte si cenovú ponuku alebo návštevu nášho konzultanta pre prediskutovanie Vašej potreby a možností riešenia

firma

Budovanie tímu na zelenej lúke

Vybudovanie tímu od základov je náročná úloha. Ako pri všetkých našich službách aj pri tejto vytvárame riešenie na kľúč. Všetky odborné postupy a metodiky treba používať citlivo, podľa skúseností a s ohľadom na situáciu.

 • Analýza potrieb klienta
 • Firma, odvetvie, konkurenčné prostredie
 • Definovanie firemných cieľov – cieľov nového tímu
 • Vytvorenie štruktúry tímu
 • Identifikovanie možných zdrojov
 • Zadefinovanie si profilu členov
 • Výber tímu
 • Zladenie tímu

Prebudovanie tímu

Jedná sa o službu pri potrebe rozšírenia existujúceho tímu, alebo výmeny značnej časti tímu. Riešenie šijeme na mieru každému klientovi podľa aktuálnej situácie a požiadaviek. Celý postup v tomto prípade závisí od mnohých faktorov – zhodnotenia aktuálneho status quo v komparácii so želaným výsledným efektom nastavujeme presné postupy. V tomto prípade sú neoceniteľné naše dlhoročné skúsenosti s individuálnym prístupom.

Všeobecne však ide o:

 • Analýzu aktuálnej situácie tímu a firmy
 • Analýza externého prostredia (odvetvie, konkurencia, postavenie na trhu, …)
 • Návrh riešení
 • Realizácia

Máte v pláne rozširovanie a budovanie tímu?

  Vaše meno (povinné)

  Váš e-mail (povinné)

  Vaše telefónne číslo

  Predmet

  Vaša správa

  Menu