Kompetenčný model

Definovali ste presne, aké má kompetencie a zodpovednosti zamestnanec na svojej pozícií? Ak nemáte jasno v popise práce, ľudia si neplnia svoje činnosti alebo nemajú jasne definované právomoci, ľudia ani spoločnosť nenapreduje, vedenie tímu zlyháva. Vypracujeme vám kompetenčný model pre lepšiu organizáciu práce.

Vsaďte na spojenie skúseností a odbornosti našich HR manažérov od výberu uchádzačov. Odhalíme ľudský potenciál, popíšeme vlastnosti, požadovanú kvalifikáciu, skúsenosti, znalosti, schopnosti, zručnosti a osobnostné charakteristiky zamestnancov na daných pozíciách. Tieto kompetencie sú potrebné na efektívne plnenie úloh a celkový úspech spoločnosti.

 

Využite naše dlhoročné skúsenosti pre lepšiu organizáciu tímu a určenie kompetencií pre kľúčové pozície, aby ste mohli rásť

Máte záujem o vypracovanie kompetenčného modelu?

  Vaše meno (povinné)

  Váš e-mail (povinné)

  Vaše telefónne číslo

  Predmet

  Vaša správa

  Menu