Výber zamestnancov

Chcete ušetriť čas, energiu a náklady vášho personálneho oddelenia, ktoré vznikajú pri spracovaní ohlasov z verejných zdrojov, vykonávanie pohovorov, testovaní uchádzačov a overovaní referencií pri výbere kandidátov pre vašu spoločnosť? Externý recruiter slúži na to, aby dohliadol na priebeh výberového konania a zabezpečil personálne poradenstvo vašej spoločnosti. Pomôžeme vám pri náročnom hľadaní nových zamestnancov.

Otestujte nás

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku alebo návštevu nášho konzultanta pre prediskutovanie Vašej potreby a možností riešenia

Výsledky sú to čo sa počíta a preto je náš proces, recruitment, postavený tak, že jeho výstupom je odporúčanie kandidátov, ktorí:

 • majú požadované vzdelanie, vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti,
 • sú dostatočne skúsení v požadovanej oblasti,
 • na svojej kariérnej ceste sú kompatibilní so situáciou a požiadavkami klienta,
 • svojou osobnosťou sa hodia nie len na konkrétnu pracovnú pozíciu ale aj do nového kolektívu a firemnej kultúry konkrétneho klienta,
 • svojimi postojmi, schopnosťami a dosahovanými výsledkami kvalitatívne vyčnievajú nad ostatnými.

Samotný proces výberu nových zamestnancov je šitý na mieru každému klientovi a každej obsadzovanej pracovnej pozícii, ale spravidla sa skladá z nasledovných častí:

pracovný pohovor

Analýza práce

V prvom rade potrebujeme mať jasnú predstavu o tom, koho potrebujete. Až následne sa môžeme pustiť do hľadania vhodných kandidátov a preto najprv vykonávame:

 • vytvorenie job description – opis pracovného miesta,
 • identifikovanie kľúčových kompetencií,
 • vytvorenie kompetenčného modelu – kompetencie vysokého výkonu.

Aktívny recruitment

Na základe popisu pracovnej pozície a jej charakteru, vytvárame stratégiu (postup) hľadania vhodných kandidátov s cieľom identifikovať najefektívnejšie cesty oslovenia vhodných kandidátov, ktorú následne realizujeme. Medzi najbežnejšie používané patria:

 • personálna inzercia,
 • vlastné a externé databázy,
 • sociálne siete,
 • direct search,
 • networking.

Selekcia uchádzačov

Na základe popisu pracovnej pozície a jej charakteru stanovíme proces výberu – určíme potrebné techniky použité pri výbere. Vytvoríme sadu otázok pre hĺbkové interview a zhodnotíme nutnosť použitia doplnkových metód a zaradíme ich do celkovej aplikovanej koncepcie.

Pred-Selekcia

 • selekcia životopisov – užší výber na základe písomných informácií o kandidátoch,
 • telefonické pred-pohovory.

Interview

Batérie otázok šité na mieru konkrétnemu klientovi a konkrétnej pozície.

 • BEI (Behavioral event interview),
 • RGI (Repertory grid interview),
 • CBI (Competency based interview),
 • skúmanie osobnosti, motívov, návykov, vlastností, schopností a zručností,
 • skúmanie odbornosti a zisťovanie skúseností,
 • skúmanie kariérnej dráhy a smerovania, vyhodnocovanie kompatibility s požiadavkou a situáciou klienta.

Doplnkové techniky selekcie

 • overovanie referencií,
 • psychodiagnostika – osobnostné testy a dotazníky,
 • assessment centrum a testovanie cez modelové situácie na pohovoroch,
 • assessment centrum skúseností.

Máte záujem o odborný výber zamestnancov?

  Vaše meno (povinné)

  Váš e-mail (povinné)

  Vaše telefónne číslo

  Predmet

  Vaša správa

  Menu