Výsledky sú to čo sa počíta a preto je náš proces postavený tak že jeho výstupom je odporúčanie kandidátov, ktorí:

 • Majú požadované vzdelanie, vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti
 • Sú dostatočne skúsení v požadovanej oblasti
 • Na svojej kariérnej ceste sú kompatibilní so situáciou a požiadavkami klienta
 • Svojou osobnosťou sa hodia nie len na konkrétnu pracovnú pozíciu ale aj do nového kolektívu a firemnej kultúry konkrétneho klienta
 • Svojimi postojmi, schopnosťami a dosahovanými výsledkami kvalitatívne vyčnievajú nad ostatnými

Otestujte nás

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku alebo návštevu nášho konzultanta pre prediskutovanie Vašej potreby a možností riešenia

Samotný proces je šitý na mieru každému klientovi a každej obsadzovanej pracovnej pozícii ale spravidla sa skladá z nasledovných častí
pracovný pohovor

Analýza práce

V prvom rade potrebujeme mať jasnú predstavu o tom, koho náš klient potrebuje. Až následne sa môžeme pustiť do hľadania a preto najprv vykonávame:

 • Vytvorenie job description (opis pracovného miesta)
 • Identifikovanie kľúčových kompetencií
 • Vytvorenie kompetenčného modelu – kompetencie vysokého výkonu

Vyhľadávanie

Na základe popisu pracovnej pozície a jej charakteru, vytvárame stratégiu (postup) hľadania vhodných kandidátov s cieľom identifikovať najefektívnejšie cesty oslovenia vhodných kandidátov, ktorú následne realizujeme. Medzi najbežnejšie používané patria:

 • Personálna inzercia
 • Vlastné a externé databázy
 • Sociálne siete
 • Direct search
 • Networking (kontakty)

Selekcia

Na základe popisu pracovnej pozície a jej charakteru stanovíme proces výberu – určíme potrebné techniky použité pri výbere. Vytvoríme sadu otázok pre hĺbkové interview a zhodnotíme nutnosť použitia doplnkových metód a zaradíme ich do celkovej aplikovanej koncepcie.

Pred-Selekcia
 • Selekcia životopisov – užší výber na základe písomných informácií o kandidátoch
 • Telefonické pred-pohovory
Interview

Batérie otázok šité na mieru konkrétnemu klientovi a konkrétnej pozície

 • BEI (Behavioral event interview)
 • RGI (Repertory grid interview)
 • CBI (Competency based interview)
 • Skúmanie osobnosti, motívov, návykov, vlastností, schopností a zručností
 • Skúmanie odbornosti a zisťovanie skúseností
 • Skúmanie kariérnej dráhy a smerovania + vyhodnocovanie kompatibility s požiadavkou a situáciou klienta
Doplnkové techniky selekcie
 • Overovanie referencií
 • Psychodiagnostika – osobnostné testy a dotazníky
 • Assesment center

Otestujte nás

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku alebo návštevu nášho konzultanta pre prediskutovanie Vašej potreby a možností riešenia

Menu