Fluktuácia patrí do života firmy. Pokiaľ nie je vysoká, môže byť do určitej miery pre firmu dokonca prospešná. Noví ľudia prinesú čerstvý vietor a poskytnú vám iný uhol pohľadu na vašu prácu. Tí šikovnejší prinesú inovácie, z ktorých môžete roky ťažiť.

Až polovica zamestnancov vo firmách uvažuje nad zmenou zamestnania. Aby sme boli presnejší, ide o 51%. Je to fakt, ktorý nemusí byť pre vás strašiakom, ak spravíte rýchle a efektívne rozhodnutia.

Niektoré štúdie naznačujú, že strata zamestnanca stojí firmu až 33% jeho ročného príjmu.

Spoločnosti vynakladajú veľa času a peňazí v snahe o správne nahradenie pracovníka, ktorý sa rozhodol opustiť firmu. Niektoré štúdie naznačujú, že strata zamestnanca stojí firmu až 33% jeho ročného príjmu.

Uveďme si modelový príklad, aby sme v slovenskej realite videli, aké dôsledky to môže mať pre vašu firmu.

Priemerné superhrubé náklady na prácu sú okolo 20 000 € za rok. Ak by sme vychádzali zo štúdie, že firmu bude strata zamestnanca „stáť“ 33% jeho platu, dostaneme sumu 6 700 €.

To je suma, ktorú firma stratí tým, že príde o zamestnanca.

Ak dôjde k situácii, že zamestnanec sa definitívne rozhodol, musíte nájsť rýchlo ale veľmi starostlivo jeho náhradu. Inhouse nábor môže trvať celé týždne. Dobrá personálna agentúra má prehľad o uchádzačoch v aktuálnom čase a vie ponúknuť riešenia veľmi rýchlo.

Nový zamestnanec dosiahne podľa ďalších štúdií optimálnu produktivitu po 24 týždňoch. Ak nastupuje do väčšej firmy (s viac ako 250 zamestnancami) so zložitejšou štruktúrou a procesmi, tak sa táto úroveň dosiahne ešte o mesiac neskôr.

Vysoká ochota fluktuácie zamestnancov, finančná strata pri ich odchode a polročný proces adaptácie nového zamestnanca môžu pôsobiť na prvý pohľad pre firmu veľmi pesimisticky.

Riešením pre vás môže byť pomocná ruka zo strany personálnej agentúry. Vďaka viac ako 15 ročným skúsenostiam v tejto oblasti vieme ponúknuť tých najlepších kandidátov, ktorých trh ponúka. Dosahujeme mimoriadnu, až 85% úspešnosť, pri výbere uchádzačov a ich správnom zapracovaní do tímu.

V spolupráci s nami získate rýchlo náhradu za odchádzajúceho zamestnanca a navyše ušetríte peniaze. Ako?

Výberom správneho uchádzača minimalizujeme fluktuáciu vo firme a vy môžete svoje úsilie, čas a prostriedky venovať rozvoju svojho podnikania, namiesto zdĺhavého zaškoľovania nového zamestnanca s neistým koncom.

Menu