V aktuálnej situácii je príjemné a vítané počuť, že kolega, známy, či člen rodiny je zdravý. Málokto sa ale opýta, či je v poriadku aj po mentálnej stránke. Psychické problémy, depresie, či úzkosti výrazne zasahujú do pracovného života a preto sa téme budeme v číslach venovať v tomto článku.

Takmer 15% ľudí uviedlo, že na pracovisku trpí psychickými problémami. Takýto zamestnanec môže istý čas vykazovať menšiu produktivitu alebo sústredenosť. Problém nastáva, ak sa problém časom nerieši, alebo sa prehlbuje. Je potrebné viesť s ním rozhovory citlivo, empaticky a najmä problém podchytiť čo najskôr.

Psychické nastavenie kolegov v práci má dokonca vplyv aj na počet PN-kových dní.

Psychické nastavenie kolegov v práci má dokonca vplyv aj na počet PN-kových dní. Vo Veľkej Británii vyšiel prieskum, podľa ktorého, až 12,7% PN dní sa dá pripísať stavom duševného zdravia.

Ženy zamestnané na plný úväzok majú takmer dvakrát vyššiu pravdepodobnosť, že budú mať bežný problém duševného zdravia ako muži zamestnaní na plný úväzok.

Depresia a úzkosť majú významný ekonomický dopad. Odhadované náklady pre globálnu ekonomiku sú 1 bilión USD ročne v strate produktivity.

Naopak, 86% zamestnancov, ktorí sa liečia na depresiu, uvádza zvýšenie svojej produktivity.

Štúdia pod vedením WHO odhadla, že za každý 1 dolár vložený do liečby bežných duševných porúch sa vrátia 4 doláre v podobe zlepšeného zdravia a produktivity.

Tento údaj môže byť veľmi nápomocný aj pre HR oddelenia slovenských firiem. Pracovný psychológ môže zamestnancom poskytnúť potrebnú pozornosť a pomôcť s riešením problémov.

V roku 2019 sa uskutočnil prieskum na vzorke 1500 ľudí. Viac ako tretina respondentov uviedla, že odišli z práce čiastočne kvôli duševnému zdraviu. Z nich 59 percent uviedlo, že hlavným dôvodom bolo duševné zdravie.

Na Slovensku je téma duševného zdravia stále tabu. Napriek tomu môžete ako zamestnávateľ vytvoriť podmienky na pracovisku, ktoré odbúravajú stres a znižujú riziko vzniku duševného nepohodlia, ktoré môže prerásť do zložitejšieho stavu.

Prvým tipom je mať firemného psychológa alebo aspoň empatického manažéra, ktorý dokáže vycítiť, že niečo je v neporiadku. Prispôsobte kancelárske priestory tak, aby nepôsobili chladne a sterilne ale mali napr. odpočinkovú zónu. Netrvajte na fixnom pracovnom čase, ale buďte flexibilnejší, aj čo sa týka home officov. Skvelé výsledky sa dajú dosiahnuť aj masážami na pracovisku, či meditáciami, ako firemným benefitom pre zamestnancov. Aj keď ide stále o pomerne málo otvorenú tému, je potrebné vedieť, že môže pomerne výrazne zasiahnuť do chodu vašej firmy. Depresia si totiž nevyberá a môže do nej spadnúť kľúčový človek vašej firmy, ak má podnety, ktoré to celé spustia.

Menu