Search
Close this search box.

Je výhodnejší nábor v rámci firmy alebo cez agentúru?

Môžete si vybrať dva spôsoby ako zamestnať novú posilu do tímu: pomocou interného náborového pracovníka alebo pomocou personálnej agentúry.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo vašej firme prináša hodnoty a šetrí čas? V tomto rozsiahlom článku porovnáme čas a náklady na hiring in-house resp. externe cez agentúru. Použité údaje sú síce starších dát (kedy bol dopyt po ľuďoch enormný a náklady na mzdy nie také vysoké ako v súčasnosti), avšak sú uplatniteľné dlhodobo, bez ohľadu na aktuálnu situáciu na trhu práce.

Nie je agentúra ako agentúra. Väčšina personálnych agentúr pracuje s poplatkom za umiestnenie kandidáta do firmy. Platíte až potom, ako podpíšete zmluvu s vybraným uchádzačom. Ale už ste niekedy premýšľali o tom, koľko peňazí vaša spoločnosť minie za predbežnú kontrolu a pohovor s nevhodnými kandidátmi, ktorých vám agentúry posielajú? Zamestnávatelia sa často domnievajú, že keď použijú personálnu agentúru, získajú viac kandidátov, čím ušetria peniaze a čas. Analyzovali ste však niekedy skutočné náklady spojené s prijímaním zamestnancov od agentúry?

Máte čas?

Náklady na obsadenie kandidátov

Interný náborový pracovník alebo personálna agentúra? Čo si vyberiete pri zamestnávaní novej posily do tímu? Poďme si ukázať, ako vyzerajú tieto možnosti premietnuté do nákladov.

Príklad:
Spoločnosť XY (z výrobného / strojárskeho odboru) hľadá „CAD Designer“ s platom napríklad 1500 € / mesiac. Majú 12 podobných náborov ročne.

Príklad nákladov na pohovorujúcich:
– Náborový pracovník – 11 $ za hodinu
– Senior konštruktér – 13 $ za hodinu
– Vedúci dizajnu – 17 $ za hodinu

Poznámka: Informácie o mzdách a všetky tieto čísla pochádzajú z „prieskumu platov 2015 – Česká republika“ jednej veľkej personálnej agentúry. Kurz meny bol 1 USD za 25 Kč.

Hiring s interným náborovým pracovníkom

Majte na pamäti, že aj keď sa chystáte využívať služby agentúry, váš náborový tím bude stále robiť rovnakú prácu, najímať všetky otvorené pozície, pracovať na „brande” spoločnosti, starať sa o odporúčania atď. Aj naďalej musíte vykonať predbežný skríning kandidátov, ktorých získate z iných zdrojov ako agentúr. Nezaoberajme sa v tomto prípade mimoriadnymi nákladmi, pretože sa môžu líšiť v závislosti od procesu prijímania spoločnosti atď.

Váš čas a náklady (príklad):
– napísanie popisu práce,
– reklama (LinkedIn, pracovné portály …),
– CV databázy,
– branding značky (letáky, reklamy atď.),
– prémiový účet LinkedIn.

Proces (príklad):
– predbežný výber kandidátov,
– predbežný skríning  kandidátov,
– odoslanie profilov manažérovi / tímu na prijímanie zamestnancov,
– prvé kolo pohovorov ,
– druhé kolo pohovorov,
– ponuky, zamietnutia,
– komunikácia s tímom a kandidátmi.

Spolupráca s personálnou agentúrou

Pri využití agentúry získate viac kandidátov a zároveň skrátite čas potrebný na obsadenie otvorenej pozície. Stále však budete musieť vytvoriť popis práce, uverejniť pozíciu na LinkedIn a robiť to isté, ako keby ste nábor robili vy.
Keď však oslovíte agentúru, treba brať do úvahy ďalšie náklady, napríklad váš čas a čas vášho tímu, ktorý musíte stráviť s agentúrou a jej kandidátmi na pohovory plus poplatok v prípade úspechu agentúry v podobe prijatého zamestnanca.

Náklady pri využití služieb nevhodnej agentúry
Ak využívate agentúru, ktorá vám zasiela každý týždeň veľa životopisov, vyzerá to síce dobre v koncoročných štatistikách, ale aká je v tomto prípade realita skutočných nákladov?

Príklad:

Vaša spoločnosť každý mesiac otvára jednu pozíciu s rovnakým profilom, takže prijmete 12 ľudí ročne, pričom využívate služby dvoch agentúr:

Agentúra A – Agentúra, v ktorej majú náboroví pracovníci kvótu na prezentáciu najmenej piatich profilov za deň svojim klientom. Ako jeden z klientov, získate cca 15 profilov mesačne. To je 180 ročne!

Agentúra B – Agentúra, v ktorej sa náborári zameriavajú na kvalitu, nie na kvantitu. Takže získate dva až tri profily mesačne. Je to teda 36 profilov ročne.

Náklady spoločné pre obe agentúry:
Agentúra A a B – váš čas na predbežný výber + čas na predbežnú kontrolu  + čas na pohovory + čas na prijatie / odmietnutie + čas na komunikáciu s agentúrami a kandidátmi po pohovore.

Agentúrny poplatok – poplatok za umiestnenie závisí od nástupného platu. V Slovenskej republike sa poplatok pohybuje v rozmedzí 1,5 – 3 násobku mesačného platu uchádzača.

Spolupráca s agentúrou A
Tento príklad ukazuje, ako by mohla vyzerať spolupráca s agentúrou A počas jedného roka. Ak máte 180 profilov, náborový pracovník ich skontroluje a podelí sa o spätnú väzbu s agentúrou.

– Náborový pracovník vykoná predbežnú kontrolu  120 profilov.
– 80 z nich pôjde HR manažérovi so spätnou väzbou.
– 45 z nich pozve náborový pracovník na pohovor na mieste.
– V prvom kole sa uskutoční 45 pohovorov.
– V druhom kole sa uskutoční 15 pohovorov.
– Vo výsledku bude predložených šesť ponúk.

Celkové finančné a časové náklady pri využití služieb Agentúry A si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Je  veľmi dôležité pamätať na to, že zlý personálny výber bude pre vašu spoločnosť vždy drahší ako zamestnanie správneho kandidáta. Preto si dobre zvážte, komu túto úlohu zveríte

 

Spolupráca s agentúrou B

Kvalitné personálne agentúry vám predstavia svojich najlepších kandidátov, ktorí zodpovedajú vašim konkrétnym potrebám. Tento proces vám šetrí čas a peniaze. Na príklade si ukážeme ako by mohla vyzerať spolupráca s agentúrou B počas jedného roka. Ak máte 36 profilov, náborový pracovník skontroluje všetky a podelí sa o spätnú väzbu s agentúrou.

– Náborový pracovník vykoná predbežnú kontrolu  30 z nich.
– 28 z nich pôjde k HR manažérovi na spätnú väzbu.
– 25 z nich pozve HR pracovník na osobný pohovor.
– V druhom kole sa uskutoční 12 pohovorov.
– Bude predložených šesť ponúk.

Pozrime sa na vynaložený čas a finančné prostriedky v tomto prípade:

Zhodnotenie

Finančný rozdiel medzi agentúrou A a B je 2360 USD. Pre veľké spoločnosti to môže byť zanedbateľná čiastka, ak však využívate služby šiestich agentúr a štyri z nich pracujú ako agentúra A, je to 9440 USD plus agentúrne poplatky.

Musíte tiež premýšľať o čase, ktorý vám a vášmu tímu správna agentúra ušetrí. V tomto príklade hovoríme o 150 hodinách. To je rozdiel medzi spoluprácou s agentúrou A a B! A so štyrmi agentúrami typu „A“ stratí váš tím okolo 600 hodín ročne.

Viem, že niektorí čitatelia tohto článku budú uvedené príklady spochybňovať. Skúste zanalyzovať vaše náklady na nábor a možno vás prekvapí suma, ktorú miniete na „bezplatnú“ spoluprácu agentúr.

Môžete sa pri tom inšpirovať analýzou, ktorú vykonal Jean-Yves Le Louarn v roku 2008.

Nehľadáme klientov ale partnerov. Pomôžeme vám s obsadením aj špecifických pozícií. Napíšte nám

Náklady na nábor

Metóda zahŕňa náklady na reklamu (v časopisoch, novinách a na internete); náklady agentúry (honorár vyplácaný agentúre); náklady na osoby, ktoré odporúčajú kandidátov a pod..

Ukazovatele nákladov na prijímanie zamestnancov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Náklady na predbežný výber

Analýza nákladov na životopisy, časové náklady na prijatie / zamietnutie životopisov, náklady na zasielanie listov / emailov o zamietnutí.

Ukazovatele nákladov na predbežný výber sú uvedené v tabuľke nižšie.

Náklady na výber

Výber najlepších kandidátov z predbežného výberu pomocou nasledujúcich techník: pohovory, hodnotiace strediská, lekárske vyšetrenia, referenčné kontroly (tabuľka nižšie).

Interný nábor vs. Personálna agentúra

Interní náboroví pracovníci sú pre zamestnávateľa pridanou hodnotou v oblasti platového poradenstva, prieskumu trhu, spätnej väzby od kandidátov atď., zároveň  pomáhajú budovať dobré meno spoločnosti.

Personálne agentúry majú vždy viac zdrojov. Veľkí headhunteri majú rozsiahle siete na špecializovaných trhoch a tiež majú informácie o nových spoločnostiach, ktoré na tieto trhy vstupujú. Ak si správne vyberiete svojich headhunterov, získate interné informácie o aktuálnom dianí. Skutočne dobrý headhunter sa tak stáva obrovským prínosom pre vašu spoločnosť.

Pred výberom a umožnením vstupu do vašej spoločnosti si musíte rozumne zvoliť svojich náborových partnerov a investovať čas na rozhovor s nimi.

Agentúry by mali byť vaším partnerom pri obsadzovaní pozícií. Ich cieľom je šetriť váš čas a nájsť kandidáta “ako šitého” pre vás. Musia byť dôveryhodným partnerom, ktorý s vami zdieľa interné informácie a spätnú väzbu z trhu. Takže keď hodnotíte spoluprácu s agentúrami, nepozerajte sa iba na počet profilov, ktoré vám pošlú v priebehu roka, ale premýšľajte o tom, koľko peňazí a času vás to reálne stojí.

Mnoho manažérov spoločností robí štatistiku, ktorá im kvantitatívne ukáže, že Agentúra A poslala 100 kandidátov a  Agentúra B poslala iba 10 kandidátov za rok. Pokiaľ sa sústredia iba na počet kandidátov, môže sa stať, že s Agentúrou B prestanú spolupracovať. Treba však brať do úvahy aj čas skrývajúci sa za týmito číslami.

Preto, keď na konci roka robíte štatistiky o účinnosti svojich agentúr, neporovnávajte ich iba na základe počtu profilov, ktoré vám poslali. Pokúste sa tiež premýšľať o tom, koľko času a peňazí vás a váš tím stoja. Nájsť vhodných kandidátov na akomkoľvek trhu si vyžaduje zručnosti, skúsenosti, čas a dobrého náborového pracovníka. Ak pracujete v oblasti náboru, viete, že nájsť dobrého kandidáta je vždy ťažké, či už ide o priaznivú alebo nepriaznivú ekonomickú situáciu.

Čas, ktorý trávite výberom vhodnej personálnej agentúry sa stane výhodnou investíciou, pretože počas vzájomnej spolupráce šetríte svoj čas a peniaze. Majte na pamäti, že aj keď väčšina personálnych agentúr stále pracuje zadarmo (dostanú iba “poplatok za úspech”), stále budú stáť vaše firemné peniaze a čas, takže si múdro vyberte svoju agentúru, ktorá vám pomôže vybudovať úspešnú spoločnosť.

Výhody spolupráce s personálnou agentúrou sa ukážu najmä v dlhodobom meradle, kedy  sa náklady na výberový proces zmenšujú a nároky na váš drahocenný čas sa skracujú.

Radi vám poskytneme naše skúsenosti a pripravíme nábor zamestnancov na mieru.
Kontaktujte nás

Zdroj:
Linkedin.com
Spracoval:
TRIGON Consultin

Zaujal vás článok? Našim klientom a partnerom každý mesiac prinášame novinky zo sveta HR. Pridajte sa k nám

Najčítanejšie

Fakty o duševnom zdraví na pracovisku

Fakty o duševnom zdraví na pracovisku

V aktuálnej situácii je príjemné a vítané počuť, že kolega, známy, či člen rodiny je zdravý. Málokto sa ale opýta,…
Pracujúce matky

Pracujúce matky

Pracujúce ženy sú dnes úplnou samozrejmosťou. Západný trend tradičného postavenia „ženy v domácnosti“ sa v našich končinách veľmi neuchytil. A…
Zvažujete sabbatical? Toto by ste mali vedieť!

Zvažujete sabbatical? Toto by ste mali vedieť!

Máte pocit vyhorenia? Potrebujete skutočne dlhú dovolenku a jednoducho mať za hlavnú úlohu dňa nákup v miestnych potravinách? Ľudia si…

V akej oblasti vám môžeme pomôcť?

Potrebujem:

Vaša správa bola úspešne odoslaná ‍

Ozveme sa Vám najneskôr do 24 hodín (štandardne do 4 hodín)

Ak sa potrebujete spojiť ihneď, prosím volajte:

Miroslav Lichý
Managing Partner

Vaša správa bola úspešne odoslaná

Ozveme sa Vám najskôr, ako to bude možné.