1. Domovská stránka
  2. Ľudské zdroje
  3. Nábor po sedliacky (základné princípy)

Nábor (pre tento článok = vyhľadávanie a výber zamestnancov) je komplexný proces a bez ohľadu na to či ste HR manažér veľkej spoločnosti, manažér oddelenia / úseku alebo majiteľ malej firmy pri nábore akéhokoľvek zamestnanca je potrebné zvládnuť nasledovných, päť veci:

  • Mať úplne jasno koho hľadám
  • Schopnosť dobre zacieliť / nájsť vhodných kandidátov
  • Schopnosť ich zaujať a „predať“ im pracovnú pozíciu
  • Schopnosť vybrať z nich tých najvhodnejších / najlepších
  • Začlenenie a adaptácia

Samozrejme za každým bodom sa skrýva celá veda avšak v tomto článku si ich len v rýchlosti preletíme.

Mať jasno koho hľadám je alfa alebo základ celého procesu.

Mať jasno koho hľadám je alfa alebo základ celého procesu. Ak neviete kam idete, tak sa tam nikdy nedostanete. Resp. určite sa niekam dostanete, len je otázne či je to práve to miesto kde ste chceli ísť. Bez poznania a porozumenia uvedených vecí je náborár ako slepý. Tento bod je ako projekt pri stavbe domu. Nuž skúste si predstaviť že idete stavať dom bez akéhokoľvek projektu. V projekte sú okrem komplexnej predstavy a vizualizácie zachytené taktiež všetky detaily, ktoré ten dom vlastne definujú ako po konštrukčnej tak po vizuálnej stránke.

Pri spolupráci s personálnou agentúrou je absolútne nevyhnutné, aby konzultant poznal dôkladne pracovnú pozíciu a vedel čo všetko obnáša, vedel si jasne predstaviť požadovaného kandidáta so všetkými kľúčovými faktormi, ktoré má spĺňať. Ak ich pozná, rozumie im a vie si ich predstaviť – vie dodať požadovaných kandidátov. Je ale úplne jedno či výber realizujete sami, alebo prostredníctvom externej kooperácie. Tento bod platí pri všetkých scenároch rovnako. Ten čo nábor realizuje musí poznať pracovnú pozíciu inak strieľa naslepo.

Hľadanie
Hľadanie môže nadobúdať množstvo rôznych podôb a môžu byť do neho začlenené rôzne techniky. V závislosti od potrieb (resp. od jasnej predstavy koho hľadáte) vymyslíte možné alebo vhodné cesty ako a kde by bolo možné žiadaného človeka nájsť. Je to v podstate lov, ku ktorému môžete pristúpiť vyslovene ako lovec. Podľa toho čo idete loviť zvolíte revír, nachystáte vhodné zbrane, vábidlá, … alebo najmete lovca.

Ako najčastejšie používané nástroje pri väčšine hľadaní sú využívané inzercia / personálny marketing, hľadanie cez známych a kontakty a osobné väzby, školy, databázy, úrady práce a špecialisti.

Hľadanie, cielenie a zaujatie schopných kandidátov pre Vašu firmu na trhu práce v sebe skĺbuje vábenie, lov, stopovanie, predaj, marketing, dvorenie, … Schopnosť prilákať schopných kandidátov schopnosť zaujať a predať pracovnú pozíciu uchádzačom, akých hľadáte (čiže tým čo stoja za to) či už formou inzercie, alebo dobre napísanej / prezentovanej pracovnej ponuky, ktorou sa oslovujú chcení / vytipovaní kandidáti je kľúčová a je ju potrebné zvládnuť pokiaľ chcete dosiahnuť aj dobré výsledky v podobe kvalitných ľudí.
Je to v podstate špecifická forma predaja a marketingu a výsledný efekt ako aj kvalita odozvy značne závisia od schopností náborára to spraviť tak, aby úspešne dosiahol zamýšľaný efekt.

Schopnosť vybrať najvhodnejších
Firmu tvoria ľudia. Väčšinou majú firmy dobre postavené procesy na všetky činnosti prispievajúce k výrobe produktu alebo produkcii služby tak, aby zákazníkovi dodali kvalitný výstup. Ak sú teda najcennejším aktívom pre firmu ľudia, tak je nevyhnutné mať dobre spracované procesy aj na ich výber. Schopnosť položiť tie správne otázky, aby sme získali práve tie informácie čo potrebujeme je kľúčová. Rozhodovať sa intuitívne v takejto dôležitej oblasti nie je rozhodne správna cesta.

Čo zohľadňujete ak chcete niekoho povýšiť? Na základe čoho sa rozhodujete či po skúšobnej dobe si prijatého človeka ponecháte? Odpoveď bude asi podobná v oboch prípadoch. Vždy potrebujeme vedieť či daný človek dokáže požadované úlohy, projekty, výzvy, procesy plniť a zvládať v požadovanej kvalite a čase, či dokáže spolupracovať, či ho treba obhaňať alebo postačí zadať cieľ / úlohu, … a on ide ako švajčiarske hodinky. Pri človeku, ktorého môžete pozorovať alebo s ním máte skúsenosť to viete zistiť priamo. Pri výbere nového človeka to treba vedieť zistiť správne položenými otázkami.

Adaptácia
Prijatím vybraného človeka celý proces nekončí. Aj keď je treba povedať že ak bol výber spravený dobre, tak tento posledný bod už pôjde ľahko. Netreba ho však opomenúť, pretože inak môže celé predchádzajúce úsilie skončiť v koši. Je treba teda venovať adekvátne množstvo času a energie oboznámeniu s firmou, kultúrou, ľuďmi, očakávaniami, systémom práce …. a zaškoleniu daného kandidáta. Taktiež mu vytvoriť atmosféru podpory (aj v prípade pokiaľ by bol hodený do vody), aby sa v prípade potreby mal kam obrátiť.

Samozrejme týmto všetkým práca s ľuďmi nekončí, len začína, ale to už je iná téma.

Autor: Ing Marek Chrastina

Menu