Search
Close this search box.

Najčastejšie chyby pri získavaní zamestnancov a ako im predchádzať

Skúsme sa teraz spoločne pozrieť na niektoré z najčastejších príčin komplikácií, ktoré môžu vznikať pri procese vyhľadávania a výberu zamestnancov.

Uvažovali ste už niekedy nad tým, čo Vám môže skomplikovať získanie vhodného človeka pre Vašu firmu? Možno ste si túto otázku v duchu položili už viackrát. Skúsme sa teraz spoločne pozrieť na niektoré z najčastejších príčin komplikácií, ktoré môžu vznikať pri procese vyhľadávania a výberu zamestnancov. 

Vyhľadávanie a výber zamestnancov je možné realizovať viacerými spôsobmi, či už za pomoci vlastnej réžie, alebo prostredníctvom využitia služieb personálnych agentúr resp. personálno-poradenských spoločností. Ako iste viete, východiskovým bodom je ujasnenie si požiadaviek na zamestnanca, ktorý bude zastávať danú pozíciu. To znamená určiť, aká bude jeho náplň práce a hlavne to, čo od novoprijatého uchádzača očakávate. Sem môžeme zaradiť odborné znalosti a skúsenosti, ale tak isto aj osobnostné charakteristiky zamestnanca, ktoré by mali korešpondovať s podnikovou kultúrou Vašej organizácie.

A práve spomínané ujasnenie požiadaviek je východiskovým bodom pre to, aby novoprijatý uchádzač spĺňal všetky Vaše očakávania.

A práve spomínané ujasnenie požiadaviek je východiskovým bodom pre to, aby novoprijatý uchádzač spĺňal všetky Vaše očakávania. V prípade porušenia tejto zásady môžu vznikať komplikácie v tom, že uchádzači, hoci spĺňajú všetky Vaše doteraz zadefinované požiadavky, sa Vám na danú pozíciu nehodia a je potrebné robiť dodatočné úpravy v požiadavkách v priebehu výberového procesu. Tým sa celý proces zbytočne predlžuje. Situácia môže byť komplikovanejšia v tom prípade, ak takýto výber realizujete prostredníctvom využitia služieb personálnej agentúry. V prípade, že nie sú vopred vyjasnené všetky požiadavky na pracovníka, sa môže celý proces skomplikovať nielen v predĺžení doby hľadania, ale v konečnom dôsledku sa Vaše úpravy v požiadavkách premietnu aj do vyšších nákladov.

Ďalšou často opakovanou chybou býva neskoré vyrozumenie uchádzačom o výsledku výberového konania zo strany zamestnávateľa. Tým sa zamestnávateľ veľmi ľahko pripraví o šancu získať pre seba tých najvhodnejších kandidátov. Treba pamätať na to, že šikovní uchádzači majú možnosť výberu z viacerých ponúk a nemusia trpezlivo čakať len na Vaše vyrozumenie. Pokiaľ nechcete podstúpiť celý výberový proces odznova, bolo by dobré dodržiavať dohodnuté termíny a v prípade predĺženia rozhodovacieho procesu uchádzačov priebežne informovať o vývoji situácie. Ďalšou skutočnosťou je, že ľudia poväčšine nereagujú pozitívne na neistotu, ktorá sa spája s dlhým čakaním na vyrozumenie od potenciálneho zamestnávateľa. A v rámci tohto prirodzeného postoja sa môžu rozhodnúť prijať ponuku, ktorá možno nebude až taká zaujímavá ako tá Vaša, ale bude istá. V horšom prípade si spravia názor o Vašej spoločnosti a „poďakujú“ Vám za Váš čas.

Často opakovaným omylom môže byť aj to, že zamestnávateľ hľadá, a v konečnom dôsledku na danú pozíciu vyberie najlepšieho, ale nie najvhodnejšieho kandidáta. V takomto prípade môže vzniknúť situácia, že novoprijatý zamestnanec zistí, že jeho možnosti presahujú danú pozíciu a nebude trvať dlho, kým odíde za lepšou ponukou. Preto je najdôležitejším bodom ujasnenie si, ktoré kompetencie sú pre danú pozíciu kľúčové. Možno zdanlivo najlepšie by bolo zamestnať kandidáta, ktorý je perfektný takmer vo všetkom, takáto situácia je však nereálna a tiež to nie je najšťastnejšie riešenie. Preto je dôležité premyslieť si, ktoré z uvedených požiadaviek sú pre Vás nevyhnutné a z ktorých by ste boli v prípade potreby ochotní zľaviť. Tak isto je dôležité zladiť k požiadavkám ponúkané platové ohodnotenie. A to hlavne v situáciách, keď potrebujete zamestnať ľudí, po ktorých dopyt prevyšuje ponuku a takíto zamestnanci sú ťažko dostupní na trhu práce. V tejto súvislosti možno len skonštatovať, že je ťažké získať Supermana za Sk 5,50,–.

Ing. Marta Vladárová
HR Konzultant

TRIGON Consulting
www.trigon.bird.sk

Najčítanejšie

Fakty o duševnom zdraví na pracovisku

Fakty o duševnom zdraví na pracovisku

V aktuálnej situácii je príjemné a vítané počuť, že kolega, známy, či člen rodiny je zdravý. Málokto sa ale opýta,…
TOP 5 kandidátov - 04/2024

TOP 5 kandidátov - 04/2024

Vážení klienti miera nezamestnanosti sa stále drží na mimoriadne nízkych číslach. Aj keď je šikovných kandidátov stále nedostatok, máme pre…
Pracujúce matky

Pracujúce matky

Pracujúce ženy sú dnes úplnou samozrejmosťou. Západný trend tradičného postavenia „ženy v domácnosti“ sa v našich končinách veľmi neuchytil. A…

V akej oblasti vám môžeme pomôcť?

Potrebujem:

Vaša správa bola úspešne odoslaná ‍

Ozveme sa Vám najneskôr do 24 hodín (štandardne do 4 hodín)

Ak sa potrebujete spojiť ihneď, prosím volajte:

Miroslav Lichý
Managing Partner

Vaša správa bola úspešne odoslaná

Ozveme sa Vám najskôr, ako to bude možné.