1. Domovská stránka
  2. Hľadám zamestnanca
  3. IT analytik

Predstavujeme kandidátku s niekoľkoročnými skúsenosťami ako IT analytička. Momentálne hľadá novú príležitosť na IT pozícií, kde vie uplatniť svoje doterajšie skúsenosti a naučiť sa niečo nové.

Kandidátka pracovala ako na súkromných, tak aj štátnych zákazkách. Jej hlavnou úlohou bolo zisťovanie funkčných požiadaviek klienta, príprava špecifikácie riešenia, podklady pre programátorov (UML / EA) ako aj aktívna komunikácia s tech kolegami a klientmi. Je zvyknutá pracovať aj v tíme, ale aj samostatne.

Menu