1. Domovská stránka
  2. Hľadám zamestnanca
  3. Majster výroby

Má veľmi dobré skúsenosti s chodom výrobnej firmy od objednávok, cez plánovanie, výrobu, logistiku, sklady až po export.

Pomôže vám zoptimalizovať procesy v rámci výroby.

Chápe princíp správneho vedenia a riadenia tímu vs. efektívne fungovanie prevádzky.

Menu