Menu
Ľudské zdroje
|
Miriam Krpelánová
|
9/7/2023
Mýty o fenoméne prekvalifikovaného zamestnanca
Výzva ale aj obavy. To sú pocity skúsených HR pracovníkov, ktorí sa na pohovore stretnú s človekom, ktorý je „príliš dobrý“ na ponúkanú pozíciu.
Prekvalifikovaný zamestnanec

Verte ale, že rovnaké pocity môže mať aj samotný uchádzač. „Nezačnem odborne stagnovať? Budú si moje skúsenosti vážiť?“ Aj tieto otázky sa môžu odohrávať v mysli uchádzača. Dá sa povedať, že ste na jednej lodi.

Nerobte jednu zásadnú chybu – neodmietajte takýchto uchádzačov okamžite, ale pozrite sa na jeho potenciál trochu bližšie.

Výskumy ukazujú, že prekvalifikovaní pracovníci majú tendenciu podávať lepšie výkony ako ostatní zamestnanci, nie je pravdou, že by skôr ukončovali pracovný vzťah. Na druhej strane, takýto typ zamestnanca prejavuje vyššiu mieru nespokojnosti, ale to neznamená, že neustále pomýšľa na výpoveď.

Pozvať či nie prekvalifikovaného uchádzača?

Áno, priznajme si to – naplniť očakávania takéhoto uchádzača, a pritom o neho neprísť, je výzva. Jednoduchá manažérska taktika – splnomocnenie – môže zmierniť akúkoľvek nespokojnosť, ktorú môžu cítiť.

Firmy často razia cestu hľadať uchádzačov, ktorí sa „dokonale hodia“ na danú pozíciu pred kandidátmi, ktorí prinášajú viac inteligencie, vzdelania alebo skúseností, ako je potrebné.

Niektoré firmy dokonca zámerne odmietajú prijať do tímu mimoriadne schopného kandidáta v obave, že by sa stal nespokojným a časom dal aj tak výpoveď.

Vplyvom pandémie COVID 19 sa mnohí vysoko odborní a skúsení uchádzači ocitli „voľní“ na trhu práce. Ak manažéri dokážu prekonať určite konvencie, rastúca skupina „príliš dobrých“ uchádzačov je skvelou príležitosťou.

Výskumníci poukazujú na to, že veľa prekvalifikovaných pracovníkov považuje za dôvod pre zotrvanie na pracovnom mieste aj iné hodnoty, ako napr. pracovný čas, či benefity, ktoré daná spoločnosť ponúka.

Ich pocity nespokojnosti možno rozptýliť tým, že im poskytnete autonómiu pri rozhodovaní.

V spoločnostiach, kde sa zamestnanci necítili dostatočne samostatní alebo splnomocnení, prekvalifikovaní pracovníci vyjadrovali väčšiu nespokojnosť ako ich kolegovia a s väčšou pravdepodobnosťou vyjadrili úmysel skončiť. Naopak, vo firmách s vysokou mierou autonómie tento rozdiel zmizol.

Najímanie nadmerne kvalifikovaných zamestnancov má výrazné výhody. Benefity ako zvýšenie odbornosti, inovácie alebo odovzdávanie skúseností hovoria v prospech ich prijatia do vášho tímu. Ak vám skúsený náborový manažér, po preštudovaní životopisu, odporučí takéhoto zamestnanca, určite je to pohľad, ktorý stojí za zváženie.

Je možné, že investujete menej peňazí do školení. Vďaka skúsenostiam vie rýchlo nabehnúť na systém práce a byť plne produktívny.

Vytvorte takémuto uchádzačovi priestor na možný kariérny posun vo firme. Avšak vyhnite sa prázdnym sľubom, pokiaľ viete, že z hľadiska zamestnaneckej štruktúry takýto rast nie je možný. Ak je cesta povýšenia neschodná, popremýšľajte nad delegovaním náročnejších pracovných povinností.

Najčítanejšie
Onboarding a adaptácia – stabilizácia a motivácia nových zamestnancov od prvého momentu
V dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom svete podnikania závisí úspech každej organizácie do veľkej miery od kvalitya efektivity jej zamestnancov.
Sebarozvoj
Čo je wellbeing a ako z neho môže vaša firma vyťažiť
Wellbeing je kombináciou pocitov a stavov, ktoré vytvárajú akúsi celkovú harmóniu. Vo wellbeingu ide o nadšenie zo svojej práce.
Zvažujete sabbatical? Toto by ste mali vedieť!
Ľudia si dlhú dovolenku berú z viacerých dôvodov – cestovanie, záľuby, výskum, dobrovoľnícke aktivity, alebo pracovné vyhorenie.
Náš tím
Odbornosť je základným pilierom, na ktorom stojí naša firma a taktiež tým, na čo sa naši partneri môžu stopercentne spoľahnúť. Odbornosť je tým, na čom si zakladáme a u našich konzultantov neustále rozvíjame.
Viac o Trigone