Menu
Prípadová štúdia
|
Miroslav Lichý
|
12/7/2023
Prípadová štúdia: Finančný kontrolór / Kontrolór závodu
Aký problém s náborom mal klient? A ako sme mu pomohli pri recruitingu my? Prečítajte si prípadovú štúdiu. Pomôžeme aj vám obsadiť pozíciu, ktorú potrebujete.
prípadová štúdia v HR

ZADANIE KLIENTA

Spoločnosť je svetovým lídrom v zabezpečovaní vybavenia pre fitness a realizácii inovatívnych riešení pre wellness. Už viac ako 35 rokov pomáhajú ľuďom žiť zdravšie a šťastnejšie. Sú zástancami zdravého životného štýlu so zapojením fyzickej aktivity, správnej výživy a pozitívneho myslenia. Požiadali nás o pomoc pri obsadení pracovnej pozície Financial controller / Kontrolór závodu.

Táto firma má celosvetovú pôsobnosť, pričom časť vedenia spoločnosti sídli v Taliansku. Pracovnú poíciu Finančného kontrolóra závodu obsadzovali prostredníctvom vlastného HR oddelenia a iných vlastných zdrojov dlhšie obdobie, približne pol rok. A bez úspechu. Následne sa s dôverou obrátili na našu personálnu agentúru, nakoľko sme slovenská personálna agentúra, a vo vybraných mestách Slovenska dobre poznáme pracovný trh.

NAŠE RIEŠENIE

S klientom sme sa dohodli na spolupráci pri obsadení požadovanej pracovnej pozície formou recruitingu. Po dôslednej analýze práce, kde sme sa cielene a podrobne pýtali na všetky podrobnosti a predstavy zamestnávateľa. Zaujímala nás podrobná náplň práce, zodpovednosti pracovníka, výzvy, plány, požiadavky na  osobnostné črty, požadované pracovné skúsenosti, vzdelanie, až po ponuku platového ohodnotenia a benefitov, ktoré musia byť zaujímavé vzhľadom k lokalite, kde sa firma nachádza.

Následne sme vypracovali inzerciu a uverejnili cielenú pracovnú ponuku na portáli Profesia. Naše aktivity boli ďalej spojené s vyhľadávaním vhodných kandidátov zodpovedajúcich zadaným kritériám aj v iných dostupných databázach. Výsledkom bolo 58 kandidátov, s ktorými sme aktívne pracovali. Niekoľko z nich prešlo pohovorom s našimi konzultantmi. Klientovi sme v prvom kole predstavili 10 kandidátov. Klient si z nich vybral 3 vyhovujúcich kandidátov na osobné stretnutie a pohovor so zástupcami spoločnosti.

Keďže klient má časť vedenia spoločnosti aj v Taliansku, bolo nevyhnutné nasledujúce stretnutie – Skype pohovor – aj na tejto úrovni. Skype pracovný pohovor prebehol s 2 našimi kandidátmi. Do najužšieho výberu postúpil 1 kandidát. Klient sa rozhodoval medzi kandidátom odporučeným od nás, a kandidátom na ktorého dostal odporučenie od vlastného zamestnanca. Klient si nakoniec vybral vlastného kandidáta. Pri otázke čo zavážilo, klient odpovedal, že to bolo veľmi tesné (pomer 49:50), ale chcel dať príležitosť odporúčanému kandidátovi. Následne klient priznal, že rozhodujúce boli aj finančné náklady spojené s výberom. Uprednostnil preto kandidáta, za ktorého nemusel vyplatiť odmenu za sprostredkovanie.

Po pár mesiacoch sa však tento krok ukázal ako nie celkom ideálny. V rámci skúšobnej doby s novým zamestnancom museli rozlúčiť a musela výberový proces na pozíciu Finančný kontrolór zopakovať. Oslovili nás, či vieme nakontaktovať nášho kandidáta, či má ešte o pozíciu záujem. Toto býva veľmi ťažký krok, a poväčšine veľmi malá šanca, že vhodný kandidát bude mať o ponuku záujem aj po dobe niekoľko mesiacov. Kvalitní ľudia nie sú na trhu práce k dispozícií príliš dlhý čas. Informáciu o tom či už medzitým prijal inú pracovnú ponuku sme nemali, ale bol ochotný nás vypočuť.

Kandidáta sa nám podarilo opäť namotivovať natoľko, aby bol ochotný sa znova stretnúť s vedením firmy a rozprávať o podmienkach nástupu. V konečnej fáze rozhodovania sa, uprednostnil inú, veľmi zaujímavú, ponuku spojenú s jeho osobnostným a profesionálnym rastom a skúsenosťami v zahraničí.

HR služby

Počas obsadzovania pracovnej pozície finančný kontrolór / kontrolór závodu sme klientovi poskytli v úvode našej komunikácie personálne poradenstvo, počas ktorého sme spoznali očakávania zamestnávateľa a vytvorili si obraz pre vypracovanie profilu vhodného kandidáta pre úspešné obsadenie pracovnej pozície. Pre klienta sme na úvod spracovali analýzu mzdových nárokov na pozíciu kontrolóra vzhľadom k lokalite, kde sa firma nachádza. Pre vyhľadávanie kandidátov sme okrem iného vytvorili vhodný inzerát pracovnej pozície. Samotný proces recruitingu vyžadoval pre výber vhodných kandidátov absolvovanie pohovorov, testovanie uchádzačov a sprievodnú konzultačnú činnosť. Projekt stále pokračuje. Predstavili sme klientovi 2 nových kandidátov, ale požiadavka nebola naplnená. Poloha a oblasť klienta, v ktorej pôsobí, je dosť závažnou prekážkou obsadenia pozície vhodným uchádzačom.
Od zadania 29.7.2019 ubehlo už niekoľko mesiacov. Keby klient nebol váhal a otáľal s výberom a vyjadrením ku kandidátom v úvodnej fáze spolupráce, mohol mať pracovnú pozíciu vyriešenú a úspešne obsadenú.

Banskobystrický kraj

58 kandidátov

2 rôzne prístupy výberu uchádzačov

Poskytnuté personálne služby

Personálne poradenstvo

Poskytli sme klientovi s celosvetou pôsobnosťou, so sídlom v Taliansku, personálne konzultácie z oblasti HR a aktuálne informácie o obsadzovanej pozícií, z pohľadu našich dlhoročných skúseností a aktuálnych požiadaviek pracovného trhu.

Mzdové poradenstvo

Recruiting


Najčítanejšie
Onboarding a adaptácia – stabilizácia a motivácia nových zamestnancov od prvého momentu
V dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom svete podnikania závisí úspech každej organizácie do veľkej miery od kvalitya efektivity jej zamestnancov.
Sebarozvoj
Čo je wellbeing a ako z neho môže vaša firma vyťažiť
Wellbeing je kombináciou pocitov a stavov, ktoré vytvárajú akúsi celkovú harmóniu. Vo wellbeingu ide o nadšenie zo svojej práce.
Zvažujete sabbatical? Toto by ste mali vedieť!
Ľudia si dlhú dovolenku berú z viacerých dôvodov – cestovanie, záľuby, výskum, dobrovoľnícke aktivity, alebo pracovné vyhorenie.
Náš tím
Odbornosť je základným pilierom, na ktorom stojí naša firma a taktiež tým, na čo sa naši partneri môžu stopercentne spoľahnúť. Odbornosť je tým, na čom si zakladáme a u našich konzultantov neustále rozvíjame.
Viac o Trigone