Menu
Sebarozvoj
|
Miriam Krpelánová
|
9/7/2023
Trendy vo firemných benefitoch
Ponuky zamestnaneckých výhod, ktoré boli dôležité pred covidom sa teraz zamestnancom nemusia zdať také podstatné a iné benefity môžu byť teraz na vrchole ich zoznamu želaní.
Firemné benefity

Ponuky zamestnaneckých výhod, ktoré boli dôležité pred covidom sa teraz zamestnancom nemusia zdať také podstatné a benefity, o ktorých nikdy ani len neuvažovali, môžu byť teraz na vrchole ich zoznamu želaní.

Opakovane sa dokázalo, že atraktívny balík benefitov má zásadný vplyv na reputáciu spoločnosti.

Opakovane sa dokázalo, že atraktívny balík benefitov má zásadný vplyv na reputáciu spoločnosti. Plán benefitov spoločnosti hovorí veľa o ich kultúre a o tom, ako si vážia zamestnancov. Atraktívny plán benefitov tiež pomáha HR získať a udržať si správne talenty a zvýšiť produktivitu zamestnancov. Keď sa zamestnanci cítia na pracovisku oceňovaní, sú viac motivovaní podávať lepšie výkony a dosahovať výsledky.

Finančné zdravie zamestnancov

Finančný dopad pandémie bol pre mnohých pracovníkov krutou ranou. Mnohí museli siahnuť hlboko do úspor a prehodnocovať svoje výdavky. V zahraničí je badateľný rast školení ponúkajúcich vzdelávanie a koučing, nástroje na zostavovanie rozpočtu a sporenia, či finančné poradenstvo a plánovanie. Okrem toho zamestnávatelia spolupracujú s klientmi a partnermi, vytvárajú pre svojich pracovníkov sieť zamestnaneckých zliav. Vďaka tomu zamestnanci pociťujú silnejšiu potrebu pomôcť firme prekonať horšie časy a navyše môžu vďaka tomu ušetriť.

Flexibilita na pracovisku

Flexibilný pracovný čas bude pravdepodobne široko dostupný aj po pandémii. Bude po ňom vysoký dopyt, keď sa fyzické pracoviská opäť otvoria. V zahraničí počas tohto roku až ¾ zamestnávateľov umožňovalo flexibilnú prácu. Táto flexibilita umožňuje zamestnancom zosúladiť pracovný a rodinný život. Platí to najmä pre pracujúcich rodičov, ktorí majú deti doma, keďže väčšina škôl a krúžkov bola zatvorená.

Starostlivosť o duševné zdravie

Stavy depresie a úzkosti sú „vďaka“ pandémii na maxime. Duševná pohoda zamestnancov je v súčasnosti nielen etickou, ale aj ekonomickou prioritou. Zlé duševné zdravie je často spojené s vysokou fluktuáciou, absenciou, nízkou produktivitou a zlým fyzickým zdravím.

Podľa prieskumu sa 59 % nových programov a služieb ponúkaných po pandémii zameriava na podporu duševného zdravia a pohody zamestnancov.

Zamestnanec s dobrým duševným zdravím, spokojný s ponúkanými benefitmi je produktívnejší o 31%, je 3x kreatívnejší a má až o 37% lepší predaj ( hovoríme o obchodníkoch ). Zároveň takýto zamestnanec preukazuje priemerne až 87% lojalitu voči svojmu súčasnému zamestnávateľovi.

V ťažkých časoch je zásadné udržať si kľúčových zamestnancov a poskytnúť im benefity na dosiahnutie duševnej rovnováhy.

Vybavenie domácej kancelárie

O výhodách home office sme písali v našom predchádzajúcom blogu. Silným trendom zo zahraničia je pokrytie výdavkov na zriadenie „domácej kancelárie“. Inak povedané, firma zaplatí výdavky spojené napr. s nákupom kancelárskej stoličky, monitora, či pracovného stola. Prieskum uskutočnený v prvých mesiacoch pandémie COVID-19 zistil, že 1 z 5 spoločností sa zaviazala pomáhať pri platení nákladov na domácu kanceláriu pracovníkov na diaľku. Podľa nedávneho prieskumu 92 % vzdialených pracovníkov očakáva, že budú pokračovať v práci z domu aspoň jeden deň v týždni a 80 % očakáva, že budú pracovať z domu aspoň tri dni v týždni.

S rýchlo sa meniacim svetom je potrebné prispôsobiť firemné benefity natoľko, aby dokázali udržať kľúčových zamestnancov a zároveň pritiahnuť dravé talenty, ktoré otvoria firme nové obzory a príležitosti.

Najčítanejšie
Onboarding a adaptácia – stabilizácia a motivácia nových zamestnancov od prvého momentu
V dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom svete podnikania závisí úspech každej organizácie do veľkej miery od kvalitya efektivity jej zamestnancov.
Sebarozvoj
Čo je wellbeing a ako z neho môže vaša firma vyťažiť
Wellbeing je kombináciou pocitov a stavov, ktoré vytvárajú akúsi celkovú harmóniu. Vo wellbeingu ide o nadšenie zo svojej práce.
Zvažujete sabbatical? Toto by ste mali vedieť!
Ľudia si dlhú dovolenku berú z viacerých dôvodov – cestovanie, záľuby, výskum, dobrovoľnícke aktivity, alebo pracovné vyhorenie.
Náš tím
Odbornosť je základným pilierom, na ktorom stojí naša firma a taktiež tým, na čo sa naši partneri môžu stopercentne spoľahnúť. Odbornosť je tým, na čom si zakladáme a u našich konzultantov neustále rozvíjame.
Viac o Trigone