Search
Close this search box.

Ako efektívne pristupovať ku kolegom z GenZ?

V súčasnosti sa v pracovnom prostredí stretávajú rôzne generácie, pričom každá z nich má svoje špecifiká, motivácie a očakávania. Z pohľadu HR manažéra je dôležité porozumieť týmto rozdielom a efektívne ich využívať na vytvorenie harmonického a produktívneho pracovného prostredia.

Tento blog sa zameriava na to, ako by sa staršie generácie, ako Baby Boomers a Millenials, mali správať k zamestnancom z generácie Z.

Generácia Z: Čo ich formovalo v slovenskom prostredí

Generácia Z, označovaná aj ako “Gen Z”, sa vzťahuje na ľudí narodených približne medzi rokmi 1997 a 2012. Táto generácia vyrastala v prostredí výrazne ovplyvnenom technologickými pokrokmi, globálnymi udalosťami a spoločenskými zmenami. V slovenskom kontexte mali na formovanie tejto generácie výrazný vplyv nasledujúce faktory:

Prostredie, v ktorom vyrastali

Technologická doba

Gen Z vyrastala v ére digitálnej revolúcie. Internet, smartfóny a sociálne médiá sa stali neoddeliteľnou súčasťou ich každodenného života. Technológie formovali ich spôsob komunikácie, učenia a trávenia voľného času. Títo mladí ľudia sú zvyknutí na okamžitý prístup k informáciám a majú vysoké očakávania týkajúce sa technologických riešení aj v pracovnom prostredí.

Ekonomická stabilita a neistota

Slovensko prešlo od svojho vzniku v roku 1993 rôznymi ekonomickými zmenami. Generácia Z zažila obdobia ekonomického rastu aj neistoty, čo ovplyvnilo ich pohľad na finančnú stabilitu a pracovné príležitosti. Mnoho z nich vyrastalo v rodinách, ktoré sa museli prispôsobovať novým ekonomickým podmienkam, čo posilnilo ich adaptabilitu a pragmatizmus.

Globalizácia a multikultúrne vplyvy

Táto generácia vyrastala v globalizovanom svete, kde kultúrne a spoločenské vplyvy prichádzajú zo všetkých kútov sveta. Prístup k medzinárodným médiám, filmom, hudbe a sociálnym sieťam obohatil ich perspektívy a podporil otvorenosť voči rôznorodosti. Zároveň však globalizácia priniesla aj výzvy spojené s identitou a národnou príslušnosťou.

Vzdelávací systém a reformy

Slovenský vzdelávací systém prešiel viacerými reformami, ktoré ovplyvnili spôsob, akým sa mladí ľudia učia a pripravujú na pracovný život. Generácia Z je zvyknutá na moderné vzdelávacie metódy, e-learning a inovatívne prístupy k učeniu. Ich schopnosť rýchlo sa učiť a prispôsobovať novým technológiám je jednou z ich silných stránok.

Spoločenské a politické zmeny

Generácia Z vyrastala počas obdobia významných spoločenských a politických zmien. Vstup Slovenska do Európskej únie, migračná kríza a rôzne politické udalosti formovali ich názory na politiku, sociálnu spravodlivosť a občiansku angažovanosť. Sú viac politicky angažovaní a citliví na otázky týkajúce sa ľudských práv a environmentálnych problémov.

Charakteristiky a hodnoty Generácie Z

Technologická zdatnosť

Gen Z je technicky veľmi zdatná a očakáva, že technológie budú integrované do všetkých aspektov ich života vrátane práce.

Diverzita a inklúzia

Táto generácia si veľmi váži rôznorodosť a inklúziu, čo sa prejavuje v ich preferenciách pri výbere zamestnávateľa a pracovného prostredia.

Pragmatizmus a bezpečnosť

Sú praktickí a zameraní na finančnú a osobnú bezpečnosť, čo ovplyvňuje ich kariérne rozhodnutia.

Transparentnosť a autenticita

Očakávajú otvorenú komunikáciu a autenticitu od zamestnávateľov a lídrov.

Rýchla spätná väzba a rast

Preferujú častú spätnú väzbu a jasné možnosti kariérneho rastu.

Ako manažovať Gen Z zamestnancov

  1. Integrácia technológií: Poskytujte moderné technologické nástroje a platformy, ktoré uľahčia prácu a komunikáciu.
  2. Podpora diverzity a inklúzie: Vytvorte inkluzívne pracovné prostredie, kde je rôznorodosť vítaná a podporovaná.
  3. Finančná stabilita a bezpečnosť: Ponúkajte konkurenčné mzdy a benefity, ktoré poskytujú finančnú istotu.
  4. Autenticita a transparentnosť: Udržiavajte otvorenú a čestnú komunikáciu so zamestnancami.
  5. Kariérny rast a spätná väzba: Poskytujte častú spätnú väzbu a jasné kariérne cesty, ktoré umožňujú rýchly rast a rozvoj.

Záver

Generácia Z prináša do pracovného prostredia nové výzvy a príležitosti. Porozumenie ich špecifickým potrebám a hodnotám môže výrazne prispieť k ich efektívnemu manažmentu a k vytvoreniu produktívneho a harmonického pracovného prostredia. Staršie generácie manažérov by mali byť otvorené zmenám a pripravené adaptovať svoje prístupy na podporu tejto novej generácie talentov.

Najčítanejšie

Budúcnosť HR? Externý HR manažér možno aj pod taktovkou TRIGON Consulting s.r.o.

Budúcnosť HR? Externý HR manažér možno aj pod taktovkou TRIGON...

Malé a stredné firmy často potrebujú riešiť výzvy ako: nedostatok odborných znalostí a skúseností v oblasti riadenia ľudských zdrojov z dôvodu…
Ako môže AI pomôcť pri písaní kvalitnej a efektívnej inzercie

Ako môže AI pomôcť pri písaní kvalitnej a efektívnej inzercie

V tomto blogu sa pozrieme na to, ako AI môže pomôcť a akým spôsobom vytvoriť zadanie pre AI, aby bol…
Ako efektívne pristupovať ku kolegom z GenZ?

Ako efektívne pristupovať ku kolegom z GenZ?

Tento blog sa zameriava na to, ako by sa staršie generácie, ako Baby Boomers a Millenials, mali správať k zamestnancom…

V akej oblasti vám môžeme pomôcť?

Potrebujem:

Vaša správa bola úspešne odoslaná ‍

Ozveme sa Vám najneskôr do 24 hodín (štandardne do 4 hodín)

Ak sa potrebujete spojiť ihneď, prosím volajte:

Miroslav Lichý
Managing Partner

Vaša správa bola úspešne odoslaná

Ozveme sa Vám najskôr, ako to bude možné.