Menu
Sebarozvoj
|
Miroslav Lichý
|
5/7/2023
Ako vy pracujete s morálkou svojich zamestnancov?
Úroveň pracovnej morálky je na každom pracovisku premenlivá. Mierne výkyvy nasadenia zamestnancov sú úplne prirodzené.
Morálka na pracovisku

Úroveň pracovnej morálky je na každom pracovisku premenlivá. Mierne výkyvy nasadenia zamestnancov sú úplne prirodzené. Často súvisia napríklad s dovolenkovým obdobím, či sviatkami. Udržať dlhodobo vysokú pracovnú morálku je výzva (aj) pre HR oddelenie.

Je to ale skutočne tak podstatná vec? Predstavíme vám niekoľko faktov zaoberajúcich sa motiváciou zamestnancov, ktoré by vám mohli pomôcť prehodnotiť pohľad na túto problematiku.

Zanietení zamestnanci vykazujú vyššiu ziskovosť o 21%

Udržanie angažovanosti a motivácie zamestnancov môže zvýšiť zárobky spoločnosti a niektoré prieskumy ukazujú, že angažovaní pracovníci dosahujú až o 21% lepšiu ziskovosť ako tí bez motivácie.

Najúspešnejšie spoločnosti pri plánovaní obchodnej stratégie zaraďujú angažovanosť zamestnancov na prvé miesto v zozname. Tieto podniky poskytujú zamestnancom najlepšie nástroje a dávajú im realistické a jasné očakávania.

Takmer každý zamestnanec je presvedčený, že empatia je kľúčová

Keď sa pozrieme na štatistiky udržania zamestnancov, môžeme si všimnúť, že ľudia si veľmi vážia empatiu. Až 96% ľudí si myslí, že rozpoznanie emócií druhých je veľmi dôležitou súčasťou morálky a udržania sa na danej pracovnej pozícii.

To znamená, že morálka a empatia sú silne prepojené. Ľudia na pracovisku sa budú cítiť bezpečne a motivovaní len v prípade, že spoločnosť rozpozná ich emocionálne stavy a vie, ako na ne primerane a citlivo reagovať.

Vieme, ako udržať zamestnancov motivovaných a radi vám naše BONUSOVÉ tipy prezradíme. Napíšte nám.

Zamestnanci s nízkou pracovnou morálkou stoja neuveriteľné peniaze

V USA prebehol prieskum, kde zisťovali, koľko firmy ročne prerobia na pracovníkoch, ktorí dostatočne „nežijú“ pre firmu. 550 miliárd dolárov za rok! To je suma, ktorú stratia americké firmy na nezanietených zamestnancoch.

To nás privádza k starému známemu pravidlu „menej je niekedy viac“. S väčším počtom ľudí na pracovisku úmerne narastá aj podiel tých nezaangažovaných.

Preto je lepšou voľbou mať síce menej zamestnancov, avšak kvalitných.

Na prekonanie tohto problému by mali firmy venovať väčšiu pozornosť komunikácii medzi manažmentom a zamestnancami a vynaložiť maximálne úsilie na vybudovanie zdravej organizačnej štruktúry.

Syndróm vyhorenia postretáva 6 zamestnancov z 10

Ďalší zaujímavý HR fakt naznačuje, že viac ako polovica ľudí nakoniec vyhorí. Asi 61% zamestnancov jednoducho vyhorí vplyvom vysokého stresu, ktorý je spojený s pracovným prostredím. Táto skutočnosť by mala byť budíčkom pre manažment firiem.  Ako bolo uvedené vyššie, uvoľnený pracovník je produktívny pracovník.

Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť vyhoreniu pracovníkov, je organizovať pravidelné workshopy a sedenia na zvládanie stresu, organizovať teambuildingy a pravidelne komunikovať v rámci firmy na všetkých úrovniach.

Najčítanejšie
Onboarding a adaptácia – stabilizácia a motivácia nových zamestnancov od prvého momentu
V dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom svete podnikania závisí úspech každej organizácie do veľkej miery od kvalitya efektivity jej zamestnancov.
Sebarozvoj
Čo je wellbeing a ako z neho môže vaša firma vyťažiť
Wellbeing je kombináciou pocitov a stavov, ktoré vytvárajú akúsi celkovú harmóniu. Vo wellbeingu ide o nadšenie zo svojej práce.
Zvažujete sabbatical? Toto by ste mali vedieť!
Ľudia si dlhú dovolenku berú z viacerých dôvodov – cestovanie, záľuby, výskum, dobrovoľnícke aktivity, alebo pracovné vyhorenie.
Náš tím
Odbornosť je základným pilierom, na ktorom stojí naša firma a taktiež tým, na čo sa naši partneri môžu stopercentne spoľahnúť. Odbornosť je tým, na čom si zakladáme a u našich konzultantov neustále rozvíjame.
Viac o Trigone