Menu
|
Miroslav Lichý
|
1/7/2023
Tajomstvo dobrého pracovného inzerátu
Podľa nás je podstatné, aby sa pracovná ponuka odlišovala, ak má zaujať uchádzača, ktorý je čoraz viac pasívny a nepotrebuje akútne hľadať prácu.
Ako má vyzerať pracovný inzerát

12. septembra minulého roku sa uskutočnil v poradí už 11. ročník odbornej konferencie pre personalistov a recruiterov pod názvom New Vision in HR.
Toto podujatie svojím programom láka každý rok desiatky odborníkov na túto tému. Cieľom je predstaviť nové trendy v oblasti ľudských zdrojov.
Svojou prednáškou „Odlíš sa a zaujmi“ s podtitulom „Tajomstvo dobrého inzerátu“ sme vstupom prispeli aj my. Zároveň sme prvý krát pôsobili ako partner podujatia.
Prinášame vám bližší pohľad na tému, ktorú na fóre odprezentovala naša kolegyňa Jozefína Plevová.

Je potrebné si uvedomiť, že pracovná ponuka je vlastne váš predajný nástroj.

Aktuálne je na trhu práce rekordný počet pracovných inzerátov. Podľa nás je podstatné, aby sa pracovná ponuka odlišovala, ak má zaujať uchádzača, ktorý je čoraz viac pasívny a nepotrebuje akútne hľadať prácu.
Nezamestnanosť je na historických minimách a preto je nevyhnutné vytŕčať z radu takmer identických inzerátov.
Je potrebné si uvedomiť, že pracovná ponuka je vlastne váš predajný nástroj.
Vašim cieľom pri písaní zaujímavého inzerátu má byť:

1. Odlíšiť sa, byť iný
2. Vytvoriť predstavu / obraz
3. Vyvolať emóciu
4. Zaujať tých správnych ľudí

Na dosiahnutie cieľov je potrebné zmeniť myslenie pri tvorbe inzerátu.

ČO písať

 • KTO sme a čo robíme?
 • ČO bude kandidát robiť?
 • AKO to bude robiť?
 • S KÝM bude spolupracovať?
 • KTO ho to naučí?
 • KOHO hľadáme?
 • PREČO práve my?

AKO písať?

 • Správne nazvať
 • Formou opisu
 • Jednoznačne a zrozumiteľne
 • Výstižne
 • Ľahko predstaviteľne
 • Ľudsky

Máme radi príklady z praxe, lebo pomáhajú človeku lepšie pochopiť situáciu.
V nasledujúcej ukážke vám predstavíme pracovnú náplň, zodpovednosti a právomoci procesného inžiniera.

trigon inzerat

O personalistoch sa hovorí, že dokážu rozpoznať kvalitný životopis do niekoľkých sekúnd.
Platí to aj naopak. Ak sa uchádzač stráca v kompetenciách, všeobecných pojmoch a nudných súvetiach, môže sa stať, že si nevytvorí dostatočne dobrý obraz o firme a na jej inzerát skátka nezareaguje.

Ukážeme vám, ako pútavo sa dá tá istá pracovná náplň napísať, ak zmeníte svoje zmýšľanie.

trigon consulting inzerat 2

Uchádzačovi je jasné, aká je to pozícia, čo bude robiť a aké povinnosti ho čakajú.
Zároveň je to písané ľahkou, voľnou formou, bez zbytočného balastu a pridlhých viet.

Veľmi podobne vnímame situáciu aj pri požiadavkách na uchádzača.
Drvivá väčšina inzerátov vyzerá približne takto:

trigon consulting inzerat 3

Ale dá sa to aj inak, veď posúďte.

trigon consulting inzerat 4

Vnímate ten rozdiel?

V posledných rokoch lákajú firmy uchádzačov  na systém benefitov. Plat je stále podstatný ale široký záber benefitov prezentuje firmu navonok a  môže byť pre uchádzačov rozhodujúcim faktorom.
Zo skúseností vieme, že ak niekde nešetriť textom, tak práve v tejto časti pracovného inzerátu.

Text bežného inzerátu:

trigon consulting inzerat 5

Benefity sa dajú pekne rozpísať. Nižšie uvádzame príklad jedného z našich inzerátov, ktorý mal veľký ohlas medzi uchádzačmi

trigon consulting inzerat 6

Napísať kvalitnú a pútavú pracovnú ponuku nie je nič zložité.
Nezabúdajte na 4 dôležité ciele, ktoré sme vám predstavili na začiatku tohto blogu.
Píšte jednoducho, priamo a pútavo. Vyjdite aj Vy zo šedého priemeru pracovných inzerátov a upútajte tých najlepších na trhu. Pracovná ponuka je totiž Vašim pracovným nástrojom.

Ak potrebujete pomôcť s vašim inzerátom alebo máte problém s obsadením špecifických pozícií vo Vašej firme, kontaktujte nás.
Poskytujeme bezplatné poradenstvo a radi nájdeme pre Vás riešenie.

Najčítanejšie
Onboarding a adaptácia – stabilizácia a motivácia nových zamestnancov od prvého momentu
V dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom svete podnikania závisí úspech každej organizácie do veľkej miery od kvalitya efektivity jej zamestnancov.
Sebarozvoj
Čo je wellbeing a ako z neho môže vaša firma vyťažiť
Wellbeing je kombináciou pocitov a stavov, ktoré vytvárajú akúsi celkovú harmóniu. Vo wellbeingu ide o nadšenie zo svojej práce.
Zvažujete sabbatical? Toto by ste mali vedieť!
Ľudia si dlhú dovolenku berú z viacerých dôvodov – cestovanie, záľuby, výskum, dobrovoľnícke aktivity, alebo pracovné vyhorenie.
Náš tím
Odbornosť je základným pilierom, na ktorom stojí naša firma a taktiež tým, na čo sa naši partneri môžu stopercentne spoľahnúť. Odbornosť je tým, na čom si zakladáme a u našich konzultantov neustále rozvíjame.
Viac o Trigone